Aktualności
Propozycja dla młodych twórców

Propozycja dla młodych twórców

Jeszcze do 12 marca młodzi twórcy z terenu województwa mogą zgłaszać swój udział w konkursie pn. „Nagroda Twórcza”.

Organizowane przez samorząd województwa mazowieckiego przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które nie ukończyły 35 roku życia, mieszkają na Mazowszu i mają w swoim dorobku znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienie mogą otrzymać: pisarze, aktorzy, plastycy, fotograficy, twórcy filmowi i teatralni oraz osoby inicjujące nowatorskie formy życia społeczno-kulturalnego, a także zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury. Powołana przez organizatora – samorząd województwa mazowieckiego – komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody w wysokości 9 tys. zł. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.mazovia.pl.

MLS