Rozmowy
Przybliżył Kościół

Przybliżył Kościół

Jan Paweł II dał się poznać jako pierwszy spośród Pasterzy Kościoła, dla którego każdy człowiek, i to niezależnie, kim jest, gdzie żyje i czym się zajmuje, jest wartością nadrzędną, gdyż został powołany do życia przez Stwórcę, i dlatego Ojciec Święty z taką konsekwencją i determinacją upominał się o należne mu prawa.

Jakie, według Księdza, były najważniejsze punkty nauczania Jana Pawła II?

Jeżeli chodzi o Polskę, to z całą pewnością bardzo ważnym były słowa wypowiedziane na obecnym placu Piłsudskiego: „niech zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Z perspektywy czasu wiemy, jak bardzo Polacy i Polska potrzebowali umocnienia i nadziei, że nieludzki system zostanie pokonany siłą wiary ludzi, którzy zjednoczeni jej mocą doświadczą autentycznej i pełnej wolności.

Ważne było również przypomnienie o obowiązkach, jakie są konsekwencją przynależności do Kościoła, a więc formacja sumienia, wierność prawdzie, potrzeba stałego rozwoju duchowego oraz szacunek wobec życia.

W znaczeniu globalnym, można powiedzieć, iż Jan Paweł II dał się poznać jako pierwszy spośród Pasterzy Kościoła, dla którego każdy człowiek, i to niezależnie, kim jest, gdzie żyje i czym się zajmuje, jest wartością nadrzędną, gdyż został powołany do życia przez Stwórcę, i dlatego Ojciec Święty z taką konsekwencją i determinacją upominał się o należne mu prawa. ...

Kinga Ochnio

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł