Diecezja
ARCHIWUM
ARCHIWUM

Przyjmują obraz Matki Bożej

Parafia św. Anny w Jeleńcu była gospodarzem pierwszego diecezjalnego zjazdu koordynatorów parafialnych ruchu szensztackiego.

Władze diecezji odpowiedziały na prośbę koordynatorów i w grudniu 2022 r. powołały duszpasterza tego ruchu. Decyzją biskupa został nim ks. dr Adam Kulik, który od razu przystąpił do działania. Efektem jest spotkanie koordynatorów z całej diecezji, które odbyło się w niedzielę 15 stycznia w Jeleńcu. Uroczystości rozpoczęły się od adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie, o 12.00, została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. A. Kulik. Wzięli w niej również udział: ks. Bogusław Mich, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu; ks. Mariusz Szyszko, proboszcz parafii św. Sebastiana w Brzezinach; ks. Łukasz Wardak, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Łukowie; ks. Marcin Wesołowski, wikariusz parafii katedralnej w Siedlcach; ks. Damian Gadamer, wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej, i zaprzyjaźniony od lat z parafią w Jeleńcu ks. Krzysztof Piórkowski.

W Mszy św. uczestniczyli także parafialni koordynatorzy z terenu całej diecezji siedleckiej wraz z koordynatorami regionalnymi: Dorotą Goławską, Dorotą Sójką i Renatą Bąbol.

 

Duchowo i intelektualnie

– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego dnia, a także pełen radości, bo przyjechało naprawdę wiele osób – mówi ks. A. Kulik, proboszcz parafii św. Anny w Jeleńcu, która była gospodarzem spotkania, i jednocześnie duszpasterz Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. – To bardzo budujące, bo tak naprawdę po raz pierwszy mieliśmy okazję, by przedstawiciele i koordynatorzy ruchu szensztackiego w naszej diecezji mogli się spotkać przede wszystkim na wspólnej modlitwie – podkreśla.

Podczas Eucharystii sprawowanej w intencji Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu przy parafii Jeleniec w drugą rocznicę jego powstania, modlitwą otoczono wszystkich jej członków i sympatyków. A na zakończenie wszyscy uczestniczyli w powstaniu nowego, 13 już w parafii kręgu, którego opiekunce została przekazana kapliczka.

Była to okazja do formacji duchowej, ale też intelektualnej, ponieważ po Mszy św. konferencję wygłosił ks. B. Mich. Z ogromną mocą wybrzmiały w niej słowa o tym, że to Maryja przynosi nam Jezusa. Ona wchodzi do naszych domów wraz ze swym Synem, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Przytoczył słowa św. Jana Marii Vianney’a: „Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by pytać zaczęli”, które są odpowiedzią na zmiany we współczesnym świecie i zupełnie nowe oczekiwania wobec sposobu ewangelizacji.

 

Pierwszy, ale nie ostatni

Dalsza część tego spotkania odbyła się w przykościelnej świetlicy, a jej osią były agapa i rozmowy. – Mieliśmy okazję poznać się bliżej, wymienić doświadczeniami, spostrzeżeniami, podzielić pomysłami związanymi z powstawaniem, rozwojem, a także promowaniem Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu – precyzuje ks. A. Kulik. – W tym spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy z parafii w całej diecezji, ale też opiekunowie wszystkich kół funkcjonujących na terenie naszej parafii. To było pierwsze takie spotkanie i mieliśmy okazję zgromadzić sporo informacji o działalności apostolatu w naszej diecezji – podkreśla kapłan, zauważając, że to pozwoli na łatwiejsze i sprawniejsze koordynowanie kolejnych wydarzeń oraz inicjatyw. – W czasie tego spotkania zrodził się pomysł, by zorganizować spotkanie ogólnodiecezjalne dla wszystkich członków ruchu szensztackiego w jednym z naszych diecezjalnych sanktuariów – zdradza. – Nie tylko dla koordynatorów, ale wszystkich, którzy przyjmują Matkę Bożą do swojego domu czy w jakikolwiek sposób solidaryzują się lub korzystają z formacji w tym ruchu – precyzuje, podkreślając, że spotkanie odbyłoby się we współpracy z opiekunami z centrali ruchu szensztackiego w Otwocku.

 

Wiele planów

Podczas rozmów przebijała się myśl, by osoby czynnie uczestniczące w różnego rodzaju wydarzeniach z życia własnej parafii, takich jak odpusty, procesje, włączyć aktywnie w działania, które są planowane w ramach wydarzeń diecezjalnych, np. pielgrzymkę kobiet do Pratulina czy małżeństw do Parczewa. – Chcemy w ten sposób pokazać, że osoby, które uczestniczą w ruchu szensztackim, chcą się rozwijać, formować i korzystać z możliwości, jakie dają wydarzenia diecezjalne – zauważa ks. A. Kulik i przyznaje, że po niedzielnym spotkaniu pomysłów i planów jest wiele. – Zastanawialiśmy się, jak docierać do kolejnych parafii, jak promować ruch, a teraz będziemy próbować przynajmniej część tych pomysłów realizować. Uważam, że spotkanie było bardzo udane, koordynatorzy wyjechali pełni zapału do dalszej działalności, a także umocnieni spotkaniem. To ważne, zwłaszcza w przypadku osób, które dopiero rozpoczęły koordynowanie ruchu w swojej parafii. Czerpanie z doświadczenia osób o dłuższym stażu dodało im sił.

JAG