Aktualności
15/2017 (1136) 2017-04-17
We wtorek, 25 kwietnia, na obiektach w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Słowackiego 12 będą trwały VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy.
15/2017 (1136) 2017-04-17
Już tylko do 5 maja przyjmowane są zgłoszenia udziału w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych Majowe śpiewanie.
15/2017 (1136) 2017-04-12
Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, zmniejszenie stygmatyzacji związanej z tą chorobą oraz zachęcenie do szukania pomocy - tym celom służyła konferencja pod hasłem Depresja - porozmawiajmy o niej, zorganizowana 7 kwietnia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

Depresja dotyka ludzi niezależnie od wieku, wykonywanych zawodów czy środowisk, w których żyją. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność chorujących na nią osób do wykonywania najprostszych codziennych czynności, a czasem prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz niezdolności do pracy zarobkowej.
15/2017 (1136) 2017-04-12
Fundacja Gazety Podlaskiej im. Prof. Tadeusza Kłopotowskiego i Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na uroczystości ku czci gen. Ryszarda Kuklińskiego, które odbędą się w sobotę, 22 kwietnia.
15/2017 (1136) 2017-04-12
Gmina Łuków oraz Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne Orlik zapraszają na wernisaż fotografii przyrodniczych Romana Korlagi pt. Bezkrwawe Łowy w gminie Łuków.