Aktualności
16/2015 (1033) 2015-04-20
Centrum Integracji Społecznej oferuje mieszkańcom Siedlec i okolic pomoc w opiece nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkiwania.
16/2015 (1033) 2015-04-20
W niedzielę, 26 kwietnia, o 18.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się koncert „Santo subito. Santo sicuro. Jan Paweł II w drodze do świętości”.
16/2015 (1033) 2015-04-19
Do 15 maja przyjmowane są zgłoszenia do Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Majowe śpiewanie”.
16/2015 (1033) 2015-04-18
W działającym przy Caritas Diecezji Siedleckiej Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje Sekcja Opiekunek Osób Starszych, szkoląca kobiety w zawodzie opiekunek.
16/2015 (1033) 2015-04-18
Domowy Kościół wraz duszpasterstwem rodzin diecezji siedleckiej serdecznie zapraszają duszpasterzy, rodziny, osoby samotne na XVII Pielgrzymkę Rodzin do sanktuarium św. Józefa w Siedlcach.
16/2015 (1033) 2015-04-17
Samorząd przystąpił do realizacji projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Międzyrzec Podlaski”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.