Aktualności
19/2024 (1498) 2024-05-08
Gdy po egzekucji w ich domu znaleziono Biblię, okazało się, że zakreślili w niej na czerwono dwa fragmenty...

- tytuł: „Przykazanie miłości. Miłosierny Samarytanin” i zdanie: „Albowiem jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż byście mieli za to zapłatę?”. To mówi więcej o życiu Ulmów niż tysiące opracowań. Józef i Wiktoria Ulmowie mieszkali we wsi Markowa na Podkarpaciu. Mieli sześcioro dzieci: Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia i Marysię, a wkrótce mieli przywitać siódme. On zajmował się gospodarstwem rolnym, a ona domem. Wiedli spokojne, zwyczajne życie. Jednak nie była to zwyczajna rodzina.
19/2024 (1498) 2024-05-08
Apostoł Polesia, duszochwat, mocarz, polityk, patron jedności narodowej - mało który święty doczekał się tylu „imion”, co św. Andrzej Bobola. Od 22 lat jezuita jest drugorzędnym patronem Polski.

Urodził się w 1591 r. w Strachocinie k. Sanoka w rodzinie szlacheckiej. W latach 1606-1611 kształcił się w szkole jezuickiej w Braniewie na Warmii. 21 lipca 1611 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie, a dwa lata później złożył śluby zakonne. Studiował filozofię, a następnie teologię w Akademii Wileńskiej. 12 marca 1622 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a 1 czerwca 1830 r. złożył w Wilnie profesję czterech ślubów zakonnych.
19/2024 (1498) 2024-05-08
Co jest nas dziś w stanie poruszyć? Doniesienia o zamordowaniu przypadkowo idącego ulicą człowieka w jednym z amerykańskich miast?

Ktoś miał taki kaprys i już. A może katastrofa samolotu na antypodach? Zginęli wszyscy pasażerowie i załoga. „To daleko od nas” - zapewne wielu myśli. Wojna na Ukrainie? To już zdecydowanie bliżej. Ale do wszystkiego przecież można przywyknąć. Nawet do informacji o kolejnych ofiarach, porwaniach dzieci, rozrywających na strzępy bloki mieszkalne, szkoły i szpitale rakietach. A może kolejne polityczne absurdy, codzienna medialna nawalanka? Też już nie.
19/2024 (1498) 2024-05-08
W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami burzliwej dyskusji o aborcji w Polsce.

Niestety, grupka buńczucznych liderek ruchu proaborcyjnego, mając dostęp do mediów i poparcie polityków, którzy tworzą obecny rząd, występuje w imieniu wszystkich kobiet w Polsce z postulatami liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Praktycznie żądają, by tzw. prawo do aborcji w Polsce nie miało żadnych ograniczeń. Media prywatne oraz publiczne w rękach liberałów i lewaków próbują zastraszyć przeciwników aborcji i zmusić w tym względzie Kościół do milczenia. Wystąpienia swe opierają na kłamstwach i manipulacji faktami. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
19/2024 (1498) 2024-05-08
Czy da się „zasłużyć” na niebo? Jak tam jest?

Jak żyć niebem na ziemi i przyjąć cierpienie, które jest trudną, ale i szybką drogą do wiecznego szczęścia - w rozmowie z o. dr. Jerzym Szyranem OFMConv, wykładowcą teologii moralnej, autorem licznych publikacji naukowych i książek - w tym „W niebie”. Jezus, wstępując do nieba 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, zostawił nam obietnicę, że będzie z nami po wszystkie dni - aż do skończenia świata. Proszę Ojca, jak podtrzymywać codziennie tę więź z żywym, ale niewidzialnym Bogiem, abyśmy mogli „zasłużyć” na szczęście, które trwać będzie wiecznie? Wreszcie, jak uwierzyć, że On jest z nami cały czas?