Aktualności
W nowy wiek z nowym sztandarem
26/2023 (1454) 2023-07-05

W nowy wiek z nowym sztandarem

Dawne symbole z czasów komunistycznych zastąpił znak białego orła w koronie i podobizna św. Floriana. Z okazji stulecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Dudkach otrzymała nowy sztandar.
26/2023 (1454) 2023-07-04
Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowała dla dzieci korzystających ze świetlic organizacji wakacyjne zajęcia, które pozwolą im spędzić czas letniej przerwy od nauki w sposób kreatywny.
26/2023 (1454) 2023-07-04
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zainaugurowała 15 czerwca Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”.
26/2023 (1454) 2023-07-03
Na sesji rady gminy 26 czerwca tytuł Honorowego Obywatela Gminy Hańsk otrzymał trener, inicjator budowy stadionu w Dubecznie, społecznik Józef Zieliński.
26/2023 (1454) 2023-07-02
Poddany kompleksowej modernizacji parterowy budynek przy ul. Pilawskiej 23 w Osiecku, w którym niegdyś mieściło się przedszkole, został przystosowany do potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
26/2023 (1454) 2023-07-02
Fragment Ewangelii czytany dzisiaj stanowi końcową część tzw. mowy misyjnej Jezusa (Mt 10,5-42). Po powołaniu i ustanowieniu dwunastu Jezus mówił im, w jaki sposób będą realizować swoje posłannictwo.
26/2023 (1454) 2023-07-01
ROK i działające przy nim Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” zapraszają na koncert promujący tomik poezji Adama Szabata pt. „Pomyślcie o mnie, co zechcecie”.