Aktualności
31/2017 (1152) 2017-08-07
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego pozyskał ponad 500 tys. zł na realizację projektu „Biedronkowo”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
31/2017 (1152) 2017-08-07
Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń uczestników do tegorocznej, 13 edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”.
31/2017 (1152) 2017-08-06
Do 21 sierpnia trwa przyjmowanie zgłoszeń uczestników XXII Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską Oranżeria 2017.
31/2017 (1152) 2017-08-06
13 sierpnia, o 19.00, na skwerze Solidarności w ramach obchodów powiatowo-miejskiego Święta Wojska Polskiego i Czynu Chłopskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych.
31/2017 (1152) 2017-08-05
Bezpłatna diagnostyka przysługuje wszystkim pacjentkom w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego typu badań.
31/2017 (1152) 2017-08-05
Udział w mającym na celu m.in. podniesienie świadomości ekologicznej konkursie mogą wziąć wszyscy zameldowani na terenie gminy właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy zgłoszonych ogrodów.
31/2017 (1152) 2017-08-04
Do końca sierpnia rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia artystyczne oraz inne organizacje pozarządowe działające na terenie gminy mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.