35/2017 (1156) 2017-08-30
W przyszłym roku zostaną wprowadzone nowe zasady finansowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Wnioski w sprawie szkód składane będą do wojewody, który ustali wysokość rekompensat.

W ostatnich kilkunastu latach nastąpił w Polsce znaczny wzrost powierzchni upraw gatunków roślin, które stanowią pożywienie dla zwierzyny łownej. Zwierzęta niszczą lokalnie plantacje zbóż, roślin okopowych, strączkowych czy motylkowych, często w momencie siewu, a później w kolejnych fazach rozwoju roślin, aż do zbiorów. Na polach uprawianej w dużej ilości kukurydzy czy rzepaku - a także innych roślin - żerują dziki, które ponadto tratują rośliny, tworzą ścieżki i legowiska. Na pola przybywają również łosie, jelenie czy sarny.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Polscy obrońcy życia gorąco proszą o pilne przesyłanie listów (e- maili) do sędziego w Toronto, który 12 września ma ogłosić wyrok w sprawie Mary Wagner, obrończyni życia nienarodzonych.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Diecezjalny duszpasterz rodzin zaprasza małżonków i osoby dorosłe do udziału w rekolekcjach organizowanych w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Rozmowa z ks. dr. Markiem Studenskim, autorem materiałów na Tydzień Wychowania.

Wychowanie to coś więcej niż tylko opieka nad dzieckiem - zdrowe odżywiane i mieszkanie w dobrych warunkach. Z perspektywy całego życia człowieka najważniejsza jest jego relacja z rodzicami. Brytyjski psycholog John Bowlby przedstawił w sposób systematyczny i opisał językiem nauki to, o czym praktyka i doświadczenie życiowe mówiły od wieków - przywiązanie dziecka do matki i ojca rzutuje w decydujący sposób na jego dorosłe życie. Jeżeli relacja dziecko - rodzice jest ufna, daje mu poczucie bezpieczeństwa i pewności - to jako dorosły człowiek będzie w stanie żyć w dojrzały sposób i nawiązywać z innymi dojrzałe więzi.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Rozmowa z ks. Stefanem Porossą z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, duszpasterzem z sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie

10 września odbędą się główne obchody 140 rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Przypomnijmy: spotkania Maryi z dwiema dziewczynkami - 12-letnią Barbarą Samulowską i 13-letnią Justyną Szafryńską, trwające od 27 czerwca do 16 września 1877 r., to jedyne objawienia maryjne w Polsce uznane przez Kościół za prawdziwe.
35/2017 (1156) 2017-08-30
26 sierpnia leśniańskie sanktuarium było miejscem Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Różańcowych. W spotkaniu, na które składały się m.in. konferencje i wspólna modlitwa, udział wzięły ponad trzy tysiące wiernych.

Bazylika i przykościelne tereny były wypełnione po brzegi. Jak podkreślali organizatorzy, na pielgrzymkę kół różańcowych przybyło dwa razy więcej osób niż w ubiegłym roku. Jako pierwszy słowo do zgromadzonych skierował ks. Jan Pęzioł, wieloletni egzorcysta archidiecezji lubelskiej. Przypominał, iż osoba Maryi spina całą historię ludzkości. Mówił, że Bóg w swej miłości stworzył trzy światy: ziemię, niebo i Maryję.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uruchomił nowy kierunek studiów o profilu praktycznym - pielęgniarstwo. Wybór specjalności to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na tę grupę zawodową.

Rektor UPH prof. Tamara Zacharuk przypomina, że jest to już kolejny po ratownictwie kierunek medyczny. - Uruchomienie pielęgniarstwa jest więc spójnym działaniem. Spełniliśmy szereg wymagań, mamy odpowiednie pracownie i laboratoria. Te studia wypełniają swoistą lukę w naszym regionie, jeśli chodzi o kształcenia na studiach bezpłatnych.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Ok. 50 tys. zł brakuje, by Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej stało się właścicielem fragmentów rękopisu „Potopu”. Placówka ogłosiła zbiórkę publiczną. Do tej pory na konto wpłynęło blisko 20 tys. zł. Jednak to wciąż za mało. Dlatego muzealnicy apelują o wsparcie w zakupie tego unikatowego dzieła.

- To naprawdę wielka sprawa nie tylko dla miłośników twórczości noblisty czy literaturoznawców, ale dla nas wszystkich, że po 130 latach od wydania „Potopu” pojawiła się szansa na zdobycie jego rękopisu. Byłby to dla nas wspaniały prezent z okazji 50-lecia działalności placówki - mówi Maciej Cybulski, dyrektor muzeum w Woli Okrzejskiej, które od pół wieku gromadzi pamiątki po pisarzu.
35/2017 (1156) 2017-08-30
Minister Antoni Macierewicz zatwierdził koncepcję utworzenia w naszym mieście Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. - To wyróżnienie i bardzo dobry znak zarówno dla Siedlec, jak i całego regionu - mówią samorządowcy i mundurowi.

O powstaniu takiej jednostki mówi się już od wielu miesięcy. Będzie ona potrzebna do przygotowywania wojskowych specjalistów. - Celem jest kształcenie kadr podoficerskich i przygotowanie do objęcia stanowisk w korpusie podoficerów WOT, poszerzanie współpracy międzynarodowej na bazie doświadczeń innych krajów, w których silne są struktury służby terytorialnej.