38/2021 (1364) 2021-09-23
Peter Drucker to jeden z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX w. W 2002 r. prezydent USA G.W. Bush odznaczył go Medalem Wolności - najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym.
38/2021 (1364) 2021-09-23
W łukowskim parku został zamontowany tzw. ptasi bufet, czyli specjalny automat służący do karmienia ptaków. Z automatu po wrzuceniu 2 zł wysypuje się ziarno, które można dać ptakom.
38/2021 (1364) 2021-09-22
Rozmowa z ks. Krzysztofem Kralką, ewangelizatorem i rekolekcjonistą, autorem wielu książek, m.in. „Drogi duchowego wzrostu”.

Nie da się zaprzeczyć, że w naszym narodzie jest dużo pobożności, przywiązania do religijnej tradycji, zaś wielu Polaków zatrzymało się na religijności, która wystarcza dzieciom, ale nie dorosłym. Tymczasem Bóg chce wciąż dawać nam więcej i zaprasza nas do głębszego poznania Go. Jeżeli człowiek nie wchodzi na drogę duchowego rozwoju, zatrzymuje się na etapie dziecka, wtedy pojawia się religijność bardzo infantylna, często magiczna, niemająca nic wspólnego z prawdziwą wiarą, czyli zaufaniem Bogu, który prowadzi nas przez życie.
38/2021 (1364) 2021-09-22
Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy pierwszego skateparku. Urząd miasta przygotował dwie koncepcje projektu. Obiekt powstanie w przyszłym roku i będzie kosztował 850 tys. zł.
38/2021 (1364) 2021-09-22
Zakończyła się przebudowa parkingu przy szpitalu w Parczewie. Jeszcze do niedawna był on w kiepskim stanie technicznym: w nawierzchni znajdowały się ubytki, w których gromadziła się woda.
38/2021 (1364) 2021-09-22
O inflacji, inwestycjach w rynek nieruchomości i wiedzy ekonomicznej Polaków mówi prof. Witold Orłowski, ekonomista, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Ceny rosną, spada wartość pieniądza - to nieprzyjemne zjawisko. Natomiast to, czy ktoś traci, czy nie, zależy już od jego siły przetargowej. Ten, kto potrafi o swoje walczyć, nie straci. Inflacja nie każdemu zjada realny dochód, dlatego warto zadbać o swoje. To bardzo niekorzystny sposób zmiany dochodów, ponieważ najsilniejsi zyskują, a najsłabsi tracą. Inną kwestią jest to, że inflację generalnie odczuwamy mocniej niż ona jest. Bo pytani o wysokość inflacji, zazwyczaj podajemy znacznie wyższe procenty niż te wskazywane przez urząd statystyczny. Co więcej, większość osób uznaje, że ta instytucja kłamie i zaniża prawdziwe dane. To nie jest prawdą.
38/2021 (1364) 2021-09-22
18 września w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.

W spotkaniu wzięło udział około 300 osób. Po zawiązaniu wspólnoty uczestnicy wysłuchali konferencji wygłoszonej przez ks. Grzegorza Suwałę, wikariusza posługującego w sanktuarium. Kapłan mówił o znaczeniu zawierzenia. - Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny najbardziej jednoczy z Panem Jezusem naszą duszę i sprawia, że staje się ona Jemu najbardziej podobna. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi to nic innego, jak doskonałe i całkowite poświęcenie się Najświętszej Dziewicy. Poświęcić się Maryi, zawierzyć się Jej to pozwolić, by Ona wskazywała drogę, by nas prowadziła, by uczyła nas być wiernymi Jezusowi. Zawierzyć się to pozwolić, by Niepokalana opromieniała nasze życie, by była nam światłem - podkreślał ks. Grzegorz.
38/2021 (1364) 2021-09-22
Wsparcie społeczne jest potrzebne ludziom w każdym wieku, ale osoby starsze potrzebują go szczególnie. Potrzeba ta nasila się w miarę pojawiania się niesamodzielności, która jest wynikiem przewlekłej choroby lub niepełnosprawności.

Proces starzenia się społeczeństwa stanowi wyzwanie dla państwa i administracji samorządowej. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej wspiera finansowo jednostki samorządu terytorialnego przy prowadzeniu ośrodków wsparcia „Senior+”, których celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Z bogatą ofertą wychodzą także dzienne domy i kluby „Senior+”, które są odpowiedzią na potrzeby osób po 60 roku życia. Od tego roku seniorzy mogą wnioskować o wsparcie w postaci dodatku do emerytury w wysokości 500 zł. Świadczenie jest uzależnione od stanu zdrowia oraz miesięcznych dochodów. Ubiegać się o nie mogą emeryci i renciści, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat lub też są niezdolni do samodzielnej egzystencji.
38/2021 (1364) 2021-09-22
Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba, która dotyka całe rodziny. Jedyną szansą na skuteczną pomoc jest dostęp do refundowanej terapii biologicznej. Pacjenci z ciężką postacią AZS będą mieli tę możliwość od 1 listopada!

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła i nawrotowa dermatoza o charakterze ogólnoustrojowym i podłożu genetycznym, na którą w Polsce cierpi ok. 700 tys. osób. W 6,5% przypadków choroba przyjmuje postać ciężką. - Mimo że zmiany widoczne są głównie na skórze - w postaci swędzących i zarazem bolesnych wyprysków, sączących się pęcherzyków czy nadkażonych ran, to choruje całe ciało pacjenta - zauważa Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PTCA). Choroba - jak tłumaczy - dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych, a jej skutki odczuwane są przez całe rodziny.