Historia
39/2016 (1108) 2016-09-28
Na dawanie prywatnych lekcji trzeba było specjalnego zezwolenia. Udzielający korepetycji w Łysowie Stefan Żeromski urzędowego zezwolenia nie posiadał i dlatego oficjalnie mógł przebywać w Łysowie tylko jako praktykant gospodarczy lub krewny.

Pod datą 6 lutego 1890 r. w swych Dziennikach zapisał: Miejscowy nauczyciel wiejski Timosza - ma mię skarżyć do jakiegoś urzędu za przebywanie na Podlasiu. Niechaj skarży. Chciałbym pod koniec życia zaznać pieszczoty z ręki Moskali….
39/2016 (1108) 2016-09-28
(…) kościołów nie ma i bardzo tu wielkie mrozy i długa zima, a mrozy więcej niż na 40 gradusów, to tak piecze jak płomień ognisty - donosił w liście do bliskich obrońca wiary, unita z południowego Podlasia, ukarany zesłaniem na Syberię.

Bł. Męczennicy Podlascy, których beatyfikacja przed 20 laty unaoczniła siłę wiary ludności greckokatolickiej, w wielu przypadkach okupionej śmiercią, stali się ikoną oporu przeciwko polityce władz carskich. Znaczną część unitów uznanych za najbardziej niebezpiecznych ukarano zsyłkami w głąb Rosji.
39/2016 (1108) 2016-09-28
23 września w kościele Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej odbyło się dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży. Trzygodzinne spotkanie wypełnione było modlitwą i śpiewem.

Wieczór rozpoczął się od Mszy św. połączonej z modlitwą o uzdrowienie. Eucharystii przewodniczył ks. Krzysztof Kralka, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji z Lublina. Już na początku homilii przypominał, że największą wartość ma to, co przybliża nas do Boga. Problem w tym, że wszystko, co nas od Niego oddala, jest zazwyczaj atrakcyjne i bardzo pociągające.