Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Ruszył kanał

Problem zatapiania wodami burzowymi niżej położonych terenów miasta został rozwiązany. 17 grudnia oddano do użytku kanał „ulga”. Jest to zarazem najdroższa inwestycja zrealizowana w tym roku w Siedlcach.

Kanał będzie odprowadzał nadmiar wód opadowych do specjalnie wybudowanego na błoniach siedleckich zbiornika retencyjnego. Realizacja inwestycji trwała 7 miesięcy, a jej koszt to prawie 7,5 mln zł. Większość kwoty pochodziła z pożyczki udzielonej miastu przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A wykonaniem inwestycji zajęło się Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „Budosan-Czubaszek”.

Obecny na uroczystym otwarciu prezydent Wojciech Kudelski dziękował wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. – Udało się zgromadzić ludzi, dzięki którym możemy w terminie radować się z oddania tej inwestycji – podkreślał prezydent. Poświęcenia obiektu dokonał bp Zbigniew Kiernikowski. -Wyrażam radość, satysfakcję i wyrazy uznania dla tego przedsięwzięcia, które służy lokalnej społeczności naszego miasta, i jest wyrazem dobrej organizacji pod każdym względem – mówił biskup.

Kanał „ulga” ma odciążyć główny kolektor deszczowy, który odprowadza poprzez rów Strzała wody opadowe do Liwca. Przejmie on nadmiar wód deszczowych ze wschodniej części miasta, czyli ulic: Kazimierzowskiej, Starowiejskiej, Janowskiej, Wyszyńskiego oraz terenu „Stalchemaku”. – Zadziała on przy bardzo dużych opadach, kiedy kolektor główny się spiętrzy i wtedy wody deszczowe zostaną przekierowane do zbiornika retencyjnego na błoniach, a stamtąd do rzeki Helenka, a nie do Liwca – wyjaśnia Bogdan Dybowski z siedleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Dzięki temu choćby osiedle Młynarska czy Szpital Miejski, który jest często podtapiany, powinien mieć sucho – podsumowuje Dybowski. 

Kinga Ochnio