Diecezja
Źródło: M
Źródło: M

Są żywym pomnikiem…

21 marca w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z terenu diecezji siedleckiej.

Jan Paweł II zawsze podkreślał, że bardzo kocha młodzież, która jest przyszłością świata. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia działa od 2000 r., a jej głównym celem stało się upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka w sposób, jaki był niezwykle bliski sercu Jana Pawła II. Organizacja promuje rozwój kultury i nauki chrześcijańskiej, prowadzi program stypendialny dla młodzieży z małych miast i wsi. W ten sposób młodzi ludzie dostają szansę zdobywania wiedzy i realizowania swoich marzeń. Ale to nie wszystko. Żeby zostać stypendystą tej niezwykłej fundacji, nie wystarczy wysoka średnia ocen. Młodzież, która otrzymuje stypendium, najczęściej działa w wolontariacie i innych organizacjach pomagających bliźnim, uczestniczy w przygotowaniu Dnia Papieskiego. Reasumując: na co dzień świadczy swoim życiem o Chrystusie. To chyba najpiękniejsza forma upamiętniająca nauczanie Jana Pawła II. Nie spiżowych pomników chciał polski papież, a ludzi, którzy swoim życiem będą dawali przykład innym…

Stypendium z Fundacji DNT otrzymuje ponad siedemdziesiąt młodych osób z terenu naszej diecezji. Są wśród nich zarówno studenci, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów. Niektórzy uczestniczą w programie od kilku lat, inni dopiero do niego przystępują. Wszyscy spotkali się w Siedlcach, aby się lepiej poznać.

– Ja otrzymuję stypendium od lutego tego roku. Dzięki temu miałam możliwość zapoznania wielu wspaniałych osób. A pieniądze pomogą mi w zakupie pomocy dydaktycznych i, co za tym idzie, w rozwoju zainteresowań – przyznaje Sylwia Gromada.

Stypendyści najpierw wzięli udział w spotkaniu, które poprowadził diecezjalny koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – ks. Marek Skwierzyński. Potem spotkali się z siostrą Marietą, która zachęcała młodzież do wstąpienia w szeregi wolontariatu oraz tworzenia Szkolnych Kół Caritas. Nie zabrakło też czasu na modlitwę. Młodzież uczestniczyła we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, który przypomniał zgromadzonym słowa Jana Pawła II skierowane do nich w czasie Światowych Dni Młodzieży.


MOIM ZDANIEM

Damian Kaczor, student, stypendysta Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Oczywiście, ważny element działalności FDNT to wsparcie finansowe, jakiego udziela stypendystom. Nie możemy jednak zapomnieć, że ideą Fundacji jest budowanie pomnika więzi między ludźmi – to jej cel nadrzędny. Wszystko oparte jest o nauczanie papieża. Kim dla mnie był Jan Paweł II? Świetnym „kolesiem”, autorytetem. Chociaż muszę przyznać, że kiedy żył, trochę niedoceniałem jego nauczania. Gdy dostałem się do Fundacji zacząłem głębiej zapoznawać się z nauką papieża. Bardzo go podziwiam. Był fantastycznym, dojrzałym chrześcijaninem.

Magdalena Szewczuk