Diecezja
Słudzy Tajemnicy

Słudzy Tajemnicy

Ponad 20 mężczyzn zostało w sobotę, 15 marca, upoważnionych w katedrze siedleckiej przez bp. Zbigniewa Kiernikowskiego do pełnienia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

„Oto ci mężowie będą posługiwać tajemnicy spotykania się Boga z ludźmi potrzebującymi pokarmu, potrzebującymi mocy” – powiedział w homilii, wygłoszonej podczas uroczystej Eucharystii Ordynariusz Siedlecki. „Przyjmijcie wy wybrani tę posługę, to upoważnienie do spełniania tej posługi nie jako wyróżnienie ale jako świadectwo waszego bycia we wspólnocie w tym ciele Chrystusa, który ma wiele członków. Członki te słabe i najbardziej potrzebujące są tymi, które najbardziej wyczekują spotkania z mocą Jezusa Chrystusa. Miejcie więc odwagę być prostymi, pokornymi i wiernymi tym wszystkim zasadom, a przede wszystkim wyczuciu wiary, które w przygotowaniu jakie przeszliście było wam przekazane” – mówił pasterz diecezji.

 Nawiązując do obchodzonej w sobotę uroczystości św. Józefa, ks. biskup prosił nowo ustanowionych szafarzy, by naśladowali tego wielkiego świętego: by czynili tak jak on to co im zostaje  zlecone i przeżywali w tym swoją radość. Ordynariusz wyraził także nadzieję, że wspólnoty parafialne będą korzystać z posługi szafarzy i dobrze ich przyjmą, zaś to wszystko będzie dla dobra ciała Jezusa Chrystusa.

Kandydaci do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej przeszli wcześniej przygotowanie w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej. Przed uroczystością przeżyli także czas  skupienia i modlitwy pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, księdza Waldemara Mroza. Po Eucharystii kapłani, nadzwyczajni szafarze oraz pozostali absolwenci tegorocznej Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej i ich bliscy spotkali się w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim na agapie. Tam też absolwentom zostały wręczone dyplomy ukończenia DSL oraz legitymacje nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii Świętej, lub inaczej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii Świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. W Polsce, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, funkcję tę mogą pełnić mężczyźni w wieku od 25-65 lat oraz konsekrowane kobiety. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej powinien także odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Powinien także znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne.  

Dotychczas szafarze ustanowieni zostali w wielu diecezjach polskich. W diecezji płockiej obchodzono niedawno 10. rocznicę ich posługi. W diecezji tarnowskiej jest ich ponad 500, zaś chęć pełnienia posługi szafarza wyraziło kolejnych 250 mężczyzn.

Z okazji ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji siedleckiej ks. biskup Z. Kiernikowski wystosował do wiernych „List na temat posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej” (możemy przeczytać go w całości w 6 numerze „Echa” lub na stronie internetowej diecezji siedleckiej: www.diecezja.siedlce.pl). Czytamy w nim m.in., że zasadniczym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej będzie zanoszenie jej do domów osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszy świętej w kościele. Dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy będą mogły w niedziele i większe uroczystości łączyć się z całą wspólnotą parafialną przez przyjmowanie Ciała Pańskiego z tego samego ołtarza, przy którym ona się gromadzi. Ordynariusz zwraca także w liście uwagę, iż „nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w diecezji siedleckiej rozpoczną swoją posługę w okresie paschalnym, który jest czasem szczególnym i najbardziej właściwym do tego, by wszyscy wierni mogli sakramentalnie jednoczyć się z Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa”.

(xaa)