Rozmaitości
Środki pod specjalną ochroną

Środki pod specjalną ochroną

Śledzimy wprawdzie ceny na rynku, ale po to, by mieć ogólną orientację, natomiast nie prowadzimy statystyk szczegółowych. Z informacji uzyskanych od rolników wynika, że ilość środków zużywanych w przeciętnym gospodarstwie rolnym wzrasta. W końcu ich stosowanie jest ciągle najpewniejszym sposobem wspierania upraw.

Mgr inż. Ryszard Pyrka, Starszy inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej

Czy na terenie działania bialskiej delegatury potwierdzają się informacje o wprowadzaniu do sprzedaży podróbek środków ochrony roślin?

W czasie kontroli, a kontrolujemy wszystkich przedsiębiorców dokonujących obrotu środkami ochrony roślin na tym terenie, nie stwierdzono tego rodzaju „środków”.

Jakiego rodzaju nieprawidłowości w sprzedaży środków ochrony roślin spotykają inspektorzy?

Zdarza się, że produkty te są przeterminowane. Inne, dość częste niedociągnięcie, to brak odpowiednich kwalifikacji u pracowników sklepów prowadzących sprzedaż, a zobowiązanych do przejścia stosownych szkoleń. Nie są to więc nieprawidłowości zasługujące na miano przestępstwa.

Jakie są skutki stosowania przeterminowanych środków ochrony roślin?

Chcę zaznaczyć, że sprzedający są zobowiązani do wycofywania ich z obrotu. Jeśli już środek trafi po upływie terminu ważności w ręce rolnika, jest ryzyko, że zastosowany – nie zadziała tak, jak powinien, czyli zgodnie z opisem jego skuteczności na etykiecie – instrukcji stosowania. Już na etapie rejestracji danego środka ustala się termin jego zastosowania, tj. do kiedy producent gwarantuje wysoką efektywność. Oczywiście, podobnie jak w przypadku większości produktów spożywczych, te preparaty nie tracą wartości nagle, z dnia na dzień. Ich skuteczność maleje w miarę upływu czasu.

Na co uczuleni powinni być rolnicy, wyruszając po zakup środków ochrony roślin?

Przede wszystkim apelujemy do rolników, by zaopatrywali się w nie w pewnych, sprawdzonych źródłach, a nie w funkcjonujących pokątnie punktach. Normalnie pracujące sklepy są zarejestrowane, a więc znajdują się także pod nadzorem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrolujemy je skutecznie i ustalamy nieprawidłowości, które właściciele są zobligowani usunąć. Kolejna wskazówka to faktury, o które rolnicy powinni się upominać. Taki dokument wskazuje: co się kupiło i u kogo. Jeśli sprzedający nie chce go wydać, oznacza to, że nie chce się ujawnić, czyli nie zapewnia wysokiej jakości produktu. Jednym słowem: faktura to gwarancja uczciwości. Z drugiej strony – pozwala złożyć reklamację i upomnieć się o zwrot pieniędzy, jeśli środek nie zadziała tak, jak powinien.

Mówi się, że rolnicy kupują mniej środków ochrony roślin ze względu na rosnące ceny…

Śledzimy wprawdzie ceny na rynku, ale po to, by mieć ogólną orientację, natomiast nie prowadzimy statystyk szczegółowych. Z informacji uzyskanych od rolników wynika, że ilość środków zużywanych w przeciętnym gospodarstwie rolnym wzrasta. W końcu ich stosowanie jest ciągle najpewniejszym sposobem wspierania upraw.

KL