Region
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

W trosce o dziedzictwo

15 lutego prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk podpisał umowę na dalsze prace rewitalizacyjne w parku Radziwiłłowskim. Inwestycja ma kosztować 950 tys. zł.

Za wykonanie przedsięwzięcia będzie odpowiedzialna bialska firma. Projekt przewiduje odbudowę bramy koszarskiej i kładki pieszej, przebudowę części fortyfikacji oraz utworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowo-parkowego przy ul. Warszawskiej 12. - Przekazanie terenu nastąpiło tego samego dnia, w którym podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Prace potrwają do 20 września. Są częścią dużego projektu dotyczącego rewaloryzacji parku. Niewątpliwie pozwolą kompleksowo zagospodarować nasze dziedzictwo kulturalne, z którego jesteśmy bardzo dumni - mówi prezydent miasta M. Litwiniuk. - O ile centralna część parku po wcześniejszym projekcie rewitalizacji jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców, o tyle teren od strony zachodniej, położony tuż przy amfiteatrze, nie był przez nich wykorzystywany. Rozpoczynająca się inwestycja przywróci historyczną świetność tej części zespołu zamkowo-parkowego.

Fundusze na prace budowlano-rewitalizacyjne pochodzą ze środków zewnętrznych, z programów unijnych – dodaje, informując, że w ostatnich miesiącach, w ramach programu rewaloryzacji parku, odnowiono wjazd i zbudowano nowy mostek od strony ul. Warszawskiej. Zmodernizowana została też część oficyny zachodniej. Prace remontowe trwają również w muzeum i w amfiteatrze.

 

W tradycyjnej technologii

Władze miasta planują w przyszłości budowę dużego parkingu na tyłach amfiteatru (od strony ul. Żurawiej i Kusocińskiego). – Na razie nie mamy środków na ten cel, jeśli jednak amfiteatr i park staną się miejscem regularnych imprez i wydarzeń kulturalnych, budowa parkingu będzie koniecznością – zauważa włodarz.

Zakres prac, jakie czekają bialskiego inwestora, jest dosyć szeroki. Planowana brama powstanie w zachodniej części kompleksu parkowo-pałacowego, w miejscu swojej poprzedniczki. Wiadomo, że budowla prowadziła na tereny położone poza zamkiem.

– Oddanie do użytku bramy koszarskiej wraz z kładką umożliwi rozpoczęcie prac nad dalszą częścią planowanej infrastruktury, stanowiąc główne dojście do parkingu przy ul. Janusza Kusocińskiego. Brama zostanie zbudowana w technologii tradycyjnej, bez izolacji termicznej. Obiekt nie będzie ogrzewany. Ściany ponad poziomem terenu mają być wykonane z pełnej cegły z detalem architektonicznym. W arkadach znajdą się siedziska w postaci dębowych ław o grubości 5 cm. Przy bramach pojawią się ozdobne „wąsy”, wykończone płytami z piaskowca (w nawiązaniu do wnętrza parku) – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

 

Ścieżka na wałach

Wiadomo, że konstrukcja dachu bramy ma być wykonana z drewna. Pokrycie, obróbki blacharskie i obudowa nadstawek zostaną zrobione z blachy miedzianej. Z tego samego materiału będą też rynny i rury spustowe. Posadzka w bramie będzie ułożona z kostki granitowej. Do bramy ma prowadzić specjalna kładka. Jej podłoga będzie ułożona z desek. Konstrukcja również ma być drewniana. Wszystko zostanie utrzymane w kolorze naturalnego brązu. Na kładce planowane jest oświetlenie. Roboty przy nasypach ziemnych fortyfikacji rozpoczną się od ukształtowania fosy. Na koronie wału przewidywana jest ścieżka szutrowa ograniczona krawężnikiem. Osłona ziemna ma być podmurowana łamanym kamieniem polnym. Dno fosy wypełni trawa. Dojścia do bramy i kładki zostaną ułożone z kostki granitowej.

Cały projekt rewitalizacji parku ma kosztować prawie 20 mln zł. Powierzchnia terenu poddawanego przebudowie wynosi 3450 m².

AWAW