Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Większa strefa ekonomiczna

Rząd rozszerzył Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną o 35 ha. Wśród obszarów włączonych do TSSE znalazły się tereny w Siedlcach oraz Rykach.

Z Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyłączone będzie 38,8 ha, a włączone do niej zostanie 74,7 ha gruntów. Jej powierzchnia wyniesie 1587 ha. Szacuje się, że na tych terenach może powstać około 2400 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosą 620 mln zł.

Wprowadzą innowacyjną technologię

Jedną z inwestycji, która ma powstać w Siedlcach, będzie rozpoczęcie produkcji preparatów owocowych wysokiej jakości przy zastosowaniu innowacyjnej technologii. Inwestorem będzie firma ZENTIS POLSKA sp. z o.o, która zajmuje się produkcją komponentów owocowych przeznaczonych do produkcji jogurtów, twarożków, deserów i wypieków dla przemysłu mleczarskiego i piekarniczego. – Nasze plany inwestycyjne o wysokości 66,6 mln zł rozłożyliśmy na lata 2011-2015 – mówi Ireneusz Lichota, członek zarządu firmy. – W ramach projektu planujemy rozbudowę zakładu oraz uruchomienie nowej, nowoczesnej produkcji preparatów owocowych, które będą spełniały wyższy poziom oczekiwań klienta. Są to w dużej mierze inwestycje innowacyjne, które będą kreować nowe produkty, ale mamy też nadzieję, że i nowe rynki zbytu. Pozostajemy w naszej branży, ale chcemy, żeby były to produkty bardziej zaawansowane technologicznie, powstałe dzięki bardziej skomplikowanym procesom produkcyjnym. Z drugiej strony, zależy nam też na poprawie bezpieczeństwa produkcji – wyjaśnia I. Lichota. W związku z inwestycjami zwiększy się również liczba pracowników zatrudnionych w firmie. – W biznesplanie przewidzieliśmy wzrost o 30 osób. Mam nadzieję, że ta liczba będzie jeszcze większa – dodaje. Obecnie spółka zatrudnia 250 osób.

Produkty firmy „Zentis” po połowie trafiają na rynek polski i na eksport. Głównymi kierunkami eksportu są: Rosja, Niemcy, a także kraje Europy środkowo-wschodniej: Czechy, Węgry, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia. – W sumie eksportujemy do 25 krajów świata. Stworzyliśmy też przyczółki, które rozbudowujemy, w Stanach Zjednoczonych, Chinach i krajach afrykańskich. Mamy nadzieję, że tu również będziemy w stanie wygenerować znaczne obroty – podsumowuje członek zarządu.

Powstanie biogazownia?

Do TSSE ma być również włączony czterohektarowy teren w Rykach (z możliwością jego powiększenia). – Zwrócił się już do nas jeden z przedsiębiorców, który chce zrobić tam park technologiczny. Pierwszym etapem ma być powstanie biogazowni. Jest już zgoda rady, ale pojawiły się protesty mieszkańców, obawiających się przykrego zapachu. Mam nadzieję, że to tylko kwestia uświadomienia, że żadna biogazownia nie śmierdzi – wyjaśnia Tomasz Bany, zastępca burmistrza Ryk. Jeśli inwestycje dojdzie do skutku, zatrudnienie może znaleźć tutaj około 70 osób. Dla gminy to także dodatkowy dochód. – Teren ten leżał odłogiem. Kiedy pojawi się na nim inwestor, będzie płacił dzierżawę oraz podatek od działalności, czyli wartości jego inwestycji – dodaje T. Bany.

Znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej czeka już tylko na podpis premiera. W życie wejdzie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kinga Ochnio