Diecezja
Źródło: Arch. AMBP w Radzyniu Podl.
Źródło: Arch. AMBP w Radzyniu Podl.

Zjednoczeni w modlitwie

W niedzielę 17 lutego w parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie modlitewne prowadzone przez wspólnotę Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej, zatytułowane „Pokorna Służebnica Pana”.

Wieczór chwały rozpoczęła Eucharystia o 17.00. Po Mszy rozpoczęło się czuwanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, obejmujące uwielbienie słowem i pieśnią Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi. Adoracja zakończona została błogosławieństwem. Jak wyjaśnia Renata Bąbol, inicjatorka Apostolatu Trójcy Świętej w parafii Trójcy Świętej, poprzez czuwanie wspólnota uczciła obecność kopii cudownego obrazu tzw. Auxyliaru, goszczącego w Radzyniu od 21 stycznia. Od tego czasu obraz nawiedzał domy opiekunów każdego z 22 istniejących kręgów wspólnoty. W niedzielę obecny był w kościele na każdej Mszy św., a w poniedziałek 18 stycznia opuścił Radzyń i „wyruszył” do parafii w Tuchowiczu.

Chociaż formalnie wspólnota Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej istnieje w Radzyniu Podlaskim tylko przy parafii Trójcy Świętej, skupia rodziny z całego miasta. Opiekunem wspólnoty jest wikariusz parafii ks. Arkadiusz Markowski, a jej filarem organizacyjnym – R. Bąbol. W Radzyniu gości często s. Katarzyna Antolak, krajowa koordynatorka Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej.

Radzyńską wspólnotę tworzą obecnie 22 kręgi. Każdy z nich skupia 15 rodzin. Rodziny tworzące krąg przyjmują w swoich domach niewielkie sanktuarium z wizerunkiem Matki Bożej Pielgrzymującej, dodatkowo 18 dnia każdego miesiąca Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej gromadzi się na Mszy św. – 9 marca będzie miało miejsce rozesłanie kolejnego, 23 już kręgu. Natomiast na początku lipca czeka nas duża uroczystość – zawarcie przymierza miłości z Maryją – mówi R. Bąbol. Dodaje, że okazją do spotkań są dla całej wspólnoty także większe święta, rocznice powstania apostolatu czy wizyty s. Katarzyny.

 

Samo dobro

Pytana o myśl, która doprowadziła do utworzenia wspólnoty w Radzyniu, pani Renata przyznaje, że pierwszy raz z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej spotkała się podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Pragnienie przynależności do ruchu szenszackiego przyszło nieco później. 16 października 2016 r. – za aprobatą ówczesnego proboszcza ks. kan. Andrzeja Kieliszka – w parafii Trójcy Świętej powstały dwa pierwsze kręgi. – Kapliczki, które wtedy otrzymaliśmy, nosiły numer 1186, 1187. Z tego, co wiem, obecnie w Polsce istnieje ok. 2 tys. kręgów, z czego ok. 180 przypada na diecezję siedlecką – stwierdza pani Renata, przyznając, że tak znaczny przyrost na przestrzeni dwóch lat świadczy o dynamicznym rozwoju ruchu. – Maryja pielgrzymuje, przychodząc do naszych rodzin. Spotykamy się z Nią w zaciszu domów. Myślę, że wielu osobom odpowiada właśnie taki model formacji duchowej – mówi R. Bąbol. Siły oddziaływania Matki Bożej dowodzą liczne świadectwa – od tak „spektakularnych” jak nawrócenie, po mniejsze rangą, ale nie mniej ważne, jak otwarcie się np. dziecka na rodziców.

 

Wielkie dzieło

– Chociaż jestem proboszczem od niespełna roku, obserwuję wielką otwartość na dzieło ruchu szenszackiego, ponieważ nie dość, że apostolat nieustannie się rozwija, to chętnie dołączają do niego członkowie innych ruchów, np. Domowego Kościoła czy Franciszkańskiego Ruchu Świeckich. Sądzę, że wynika to z potrzeby modlitwy. Nie wymaga też dodatkowego zaangażowania czy brania na siebie wielu obowiązków – mówi ks. kan. Krzysztof Pawelec, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. – Bardzo sobie cenię obecność wspólnoty w parafii. Apostolat jednoczy i cementuje rodziny, uczy potrzeby modlitwy w naszym życiu, a to dzisiaj jest bardzo ważne. Obecność obrazu w domu sprawia, że do wspólnej modlitwy klękają przed nim wszyscy domownicy, nawet jeśli na co dzień nie wszyscy są gorliwi w wierze – dodaje ksiądz proboszcz.

LI