31 sierpnia 2015 r. Imieniny obchodzš: Izabela, Rajmund, Bohdan

Redakcja Kontakt Reklama Patronat Archiwum

www.echokatolickie.pl

Ogłaszaj się w Echu SMS-em

redakcja@echokatolickie.pl

     

  Aktualnoœci Opinie Rozmowy Koœciół Komentarze Historia Diecezja Region Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

 

Numer 35 - 27-02 wrzeœnia 2015r.

NEWS

We wrzeœniu w Siedlcach rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych ph. Sztuka plus Komercja. Szczegółowy plan wydarzeń na stronie www.ckis.siedlce.pl - zapraszamy!

Artykuły w wydaniu 35 - 27-02 wrzeœnia 2015r.

Opinie

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Jaka jesteœ, szkoło?

Rozpoczynajšcy się lada dzień nowy rok szkolny prowokuje szereg pytań o kondycję polskiej oœwiaty i kierunek, w którym zmierza. Od lat kwestia reformy edukacji znajduje się w centrum ogólnonarodowej dyskusji.

Raporty różnych instytucji sš bezlitosne: nie jest dobrze! Nie ma pieniędzy, a przede wszystkim brakuje całoœciowej wizji. Ministerstwo próbuje ratować sytuacje nowymi aktami prawnymi. Czy jednak o to chodzi? więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Drużyna Asi ratuje życie

Nie jestem bohaterem. Tak może mówić o sobie ten, kto przechodził przez piekło walki z chorobš, nie ja.

Owszem, czuję wielkš radoœć, że mogłem komuœ podarować nadzieję na życie, ale nie lubię, gdy ktoœ nazywa mnie bohaterem. Po prostu zrobiłem to, co powinienem - przekonuje Łukasz Kuryłek z Siedlec, który oddał swój szpik oœmioletniej Hiszpance, a teraz zachęca do tego innych. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

No i zaczęło się

Od miesięcy sprawš oczywistš wydawało się, że kampania wyborcza do parlamentu będzie w tym roku wyjštkowo brutalna. więcej »

Przełamać wstyd

Statystyki pokazujš, iż z roku na rok zwiększa się w naszym kraju liczba uzależnionych od alkoholu. Obniża się także granica wieku tych, którzy po niego sięgajš. więcej »

   

Rozmowy

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

W Japonii brakuje nam Polski

Rozmowa z misjonarkš s. Lucyllš Irenš Klukowskš ze Zgromadzenia Sióstr Opatrznoœci Bożej, pochodzšcš ze Sterdyni.

Poczštek roku szkolnego wypada tutaj w kwietniu, natomiast od 20 lipca mamy pierwszš z trzech przerw semestralnych. Wraz z wrzeœniem zaczyna się drugi semestr, którego koniec nastšpi w grudniu. W chwili, gdy rozmawiamy [14 sierpnia], Japończycy obchodzš odpowiednik naszego œwięta zmarłych. Trwa on trzy dni, w czasie których odwiedzajš siebie nawzajem i swoich zmarłych. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Wierny ojców wierze

Rozmowa z autorem ksišżki „Wierny ojców wierze” Piotrem Pikułš, praprawnukiem Pawła Pikuły z Derła, który brał udział w obronie pratulińskiej cerkwi.

O tym, że prapradziadek brał udział w obronie koœcioła, dowiedziałem się już jako dziecko. Opowiadali o tym dziadek i tata. Jednak rodzinne opowieœci nie wymieniały nazwy parafii, w której znajdowała się ta œwištynia. Często mówiło się o folwarku w Derle, ale wtedy nie sprawdzałem, jaka to parafia. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Przed Niš kruszejš najtwardsze serca...

Rozmowa z ks. o. Robertem Jasiulewiczem, rzecznikiem sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze więcej »

   

Koœciół

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Maryjne wezwania do nawrócenia (II)

W naszych rozważaniach nadal przyglšdamy się wezwaniom do nawrócenia, które pochodzš od Maryi. Wiemy, że w minionych dwóch stuleciach było ich bardzo wiele.

Ponieważ trwa Wielka Nowenna Fatimska (WNF), która przygotowuje nas do obchodów stulecia wydarzeń na portugalskiej ziemi, zatrzymamy się w konferencji nad przesłaniem przekazanym Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji oraz praktycznymi wnioskami, jakie z niego dla nas wypływajš. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Mieć siłę, by nigdy się nie poddać

Kamil i Beata Chabierowie to rodzeństwo, które od urodzenia cierpi na ciężkš chorobę. Mimo to nie tracš pogody ducha. Majš też jedno wspólne marzenie: dom, dzięki którym będzie im łatwiej żyć. Wierzš, że przy pomocy ludzi dobrego serca, uda im się je zrealizować.

Gdy telefonuję do Kamila, odbiera mężczyzna, który rzeczowo wyjaœnia, dlaczego poprosił Caritas Diecezji Siedleckiej o pomoc. Z powodu choroby, z którš mierzy się od urodzenia, musiał szybko wydoroœleć. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Maryja nigdy nie zawiedzie

Uczymy się iœć do Boga Ojca œladami Maryi i Jezusa. Apostołujemy darem, który przekazała Niepokalana - Cudownym Medalikiem. Jesteœmy po to, by służyć Matce Bożej - mówiš z przekonaniem osoby należšce do Apostolatu Maryjnego. więcej »

   

Komentarze

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Kolejowych mostów smutna pieœń

Kampanijna rzeczywistoœć w pełnej krasie. Pani premier podšża po Polsce dzięki istniejšcym jeszcze Polskim Kolejom Państwowym, na które ostrzy sobie zęby chociażby Deutsche Bahn.

Przyglšdajšc się zachowaniom szefowej naszego rzšdu, odnoszę wrażenie, że nie sš one wspomnieniem wizyt Edwarda Gierka, ale twórczym rozwinięciem zachowań Aleksandra Łukaszenki czy Kim Dzong Una. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

To również było upalne lato

Kończy się powoli upalne lato. W tym roku upalne wyjštkowo, o czym œwiadczy susza i rekordowo niski stan wody w rzekach. Za kilka dni rozlegnie się pierwszy szkolny dzwonek.

Szkoły jeszcze puste, w niektórych kończš się ostatnie remonty. Życie toczy się koleinami codziennoœci. W te ostatnie dni sierpnia sięgam nieraz myœlami do historii. Do roku 1939, 1944… Jakimiœ œwiadkami tych ostatnich dni przed wybuchem II wojny œwiatowej sš stare gazety. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Znacznik czasu

Czas wakacji ma to do siebie, że człowiek odnajduje chwilę, żeby pochylić się nad odłożonymi w czasie lekturami i nadrobić zaległoœci. Sięga się wówczas do różnych, być może pokrytych rocznym kurzem, artykułów i ksišżek. Ma to jednak i swoje złe strony. więcej »

Antywłamaniowa noc

Wolnoć, Tomku, w swoim domku - mawiał klasyk. Może i wolno mi... Ale czy bezpiecznie? Złodzieje tylko czyhajš na moje mienie. więcej »

   

Historia

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Wsparcie czy jałmużna?

„Gorsza od jałmużny!” - tymi słowami Janusz Olewiński, przewodniczšcy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibš w Siedlcach, okreœla uchwalonš przez sejm ustawę majšcš w zamiarze godnie uhonorować weteranów opozycji niepodległoœciowej i antykomunistycznej.

Przypomnijmy: w 2012 r. na zaproszenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zawišzała się tzw. grupa robocza skupiajšca przedstawicieli organizacji represjonowanych. W cišgu trzech miesięcy trójka działaczy, m.in. J. Olewiński, opracowała projekt ustawy o weteranach opozycji. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Kolejne antyszlacheckie posunięcia i bohaterska Mszanna

Władze carskie guberni siedleckiej dokonywały często drenażu pieniędzy, podnoszšc opłaty lub wprowadzajšc nowe.

Przykładowo w 1871 r. wydały pozwolenie na wypasanie bydła na gruntach serwitutowych za opłatš dla okreœlonej iloœci: 3770 sztuk bydła dorosłego i 402 sztuk cielšt. Z powodu wysokich opłat skorzystało z nich zaledwie 17 wsi, wypasajšc 763 sztuk. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Z miłoœci do Maryi i ojczyzny

W pištek, 14 sierpnia, do sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej przybyła VII Konna Pielgrzymka w Hołdzie Kawalerii Rzeczpospolitej. W tym roku wzięło w niej udział aż 50 osób. więcej »

Odgłosy wojny z Francji i zaburzenia 1871 r.

Wielkie wrażenie na patriotycznej elicie Podlasia wywarła klęska Francji w wojnie z Prusami.

Mieszkajšcy we wsi Dziadkowskie w parafii Huszlew - póŸniejszy słynny historyk literatury - Ignacy Chrzanowski zapisał: „Na wiadomoœć o wzięciu Paryża ojciec mój upuœcił gazetę, padł na kanapę w swoim gabinecie i zapłakał… [wiadomoœć była nieœcisła - J.G.]. Podczas tej wojny, co wieczór, na 10 minut przed pójœciem spać matka kazała mnie i Oleczkowi skubać szarpie, które przez biuro warszawskie szły do Paryża”. więcej »

   

Diecezja

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Wszystko, co służy Bogu, winno być piękne

Odpustowi ku czci œw. Bartłomieja Apostoła w Paprotni - przeżywanemu przez wspólnotę parafialnš 24 sierpnia - towarzyszyło poœwięcenie koœcioła po generalnym remoncie.

Drewniany koœciół parafialny pw. œw. Bartłomieja pobudowany został w latach 1749-1750, co stawia go w grupie najcenniejszych zabytków architektury Mazowsza. Stanowi niewštpliwie wizytówkę Paprotni, a jako miejsce kultu religijnego - służy mieszkańcom wielu okolicznych wiosek. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Wołaj do Boga: Tatusiu!

22 sierpnia w kodeńskiej bazylice zorganizowano kolejne Nocne Czuwanie Charyzmatyczne. Tematem spotkania była relacja z Bogiem.

W czuwaniu, jak zwykle, uczestniczyło kilkaset osób. Zgromadzonych powitał nowy proboszcz kodeńskiej parafii o. Damian Dybała. W tym miesišcu spotkanie poprowadzili ks. Kamil Fršczek, wikariusz parafii Rossosz, oraz grupa Odnowy w Duchu Œwiętym z Radzynia Podlaskiego. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

W œlad za Maryjš

Podczas dwudniowego œwiętowania Wniebowzięcia NMP ojcowie oblaci rozdali w Kodniu 14,5 tysišca Komunii œw. Sanktuarium przeżyło istne oblężenie. więcej »

Pan Bóg jest wartoœciš największš

Niedziela, 16 sierpnia, zapisze się złotymi zgłoskami w historii parafii œw. Jana Pawła II w Sulbinach. Tego dnia bp Kazimierz Gurda poœwięcił plac pod nowe dzieło, jakim jest budowa koœcioła parafialnego. więcej »

   

Region

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Krajobraz po suszy

Brak deszczu i temperatura powyżej œredniej - tak wyglšda od kilku tygodni sytuacja na Mazowszu i LubelszczyŸnie. Straty widoczne sš już we wszystkich gałęziach rolnictwa.

Susza w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie gospodarstw rolnych. Z powodu rekordowych upałów najbardziej ucierpiały roœliny jare, zwłaszcza zboża. Skutki wysokich temperatur widać też na polach ziemniaków i w sadach. Wszystko wskazuje na to, że obniży się także produkcja mleka. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Na pamištkę pospolitego ruszenia

Mija 35 lat od podpisania porozumień sierpniowych, których efektem było powstanie Solidarnoœci.

- Ludzie podnieœli się z kolan, poczuli się wolni - podkreœla Maciej Kublikowski, pierwszy przewodniczšcy siedleckiej „S”. Głównym punktem rocznicowych uroczystoœci, które zaplanowano na 30 sierpnia, będzie odsłonięcie okolicznoœciowego muralu. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Sztandarowa inwestycja

Ponad 20 mln zł kosztować będzie budowa nowej siedziby starostwa powiatowego w Garwolinie. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec 2017 r., chociaż nie wykluczony jest wczeœniejszy finisz największej budowli w powiecie garwolińskim. więcej »

Œnięte ryby w Krznie

Trwa remont miejskiej oczyszczalni œcieków. Kilkunastomilionowa inwestycja ma przynieœć miastu wiele korzyœci. Na razie jednak wyrzšdziła szkody w ekosystemie Krzny. Wędkarze wyłowili z rzeki ponad 60 kg œniętych ryb. - Nie ma dramatu - uspokaja dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. więcej »

   

Kultura

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Urokliwe kwiaty i pejzaże

W Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Mordach można podziwiać prace Marii Augustyny Kisielińskiej.

Podczas otwarcia wystawy, które miało miejsce się 14 sierpnia, uczestniczyło kilkadziesišt osób. Na uroczystoœć przybyli m.in. Jan Ługowski -burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Marek Gorzała - radny Powiatu Siedleckiego, najbliższa rodzina, przyjaciele i sšsiedzi malarki, a także mieszkańcy gmin Mordy oraz Zbuczyn. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Pędzlem i batutš

Wakacje to w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej czas na spotkanie ze sztukš. Na niedzielę z batutš i pędzlem, która odbyła się 23 sierpnia, zaproszeni zostali najmłodsi mieszkańcy powiatu łukowskiego.

Jednym z elementów kulturalnego wydarzenia był plener malarski. Poprowadziła go absolwentka Akademii Sztuk Pięknych Barbara Dębek. Dzieci przybyłe na teren parku przy muzeum wspólnie z artystkš i pod jej czujnym okiem malowały to, co je otaczały. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Od spektaklu po akrobacje z ogniem

Pokazem fire show grupy Jo Art Show oraz spektaklem pt. Podróż Guliwera zakończyły się XX Międzynarodowe Warsztaty Teatralne Dialogi 2015. więcej »

Bibliotekarka z pasjš

W gronie laureatów Nagrody im. Anny Platto - honorujšcej bibliotekarzy w sposób szczególny zaangażowanych w promocję czytelnictwa oraz pracę z dziećmi i młodzieżš - znalazła się Agnieszka Wróbel. więcej »

   

Rozmaitoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

SprawdŸ, czy masz chorobę zwyrodnieniowš stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów, powszechnie nazywana zwyrodnieniem, zazwyczaj rozwija się powoli, najczęœciej latami. Objawy jej występujš doœć póŸno, kiedy chory staw jest już uszkodzony.

Istotš tej choroby jest niszczenie chrzšstki stawowej, która z biegiem lat ulega zużyciu, efektem czego jest ból stawu i jego sztywnoœć. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Gwiazda w kuchni

Trochę zapomniany, ale o wspaniałych właœciwoœciach! Anyż - bo o nim mowa, doskonale sprawdzi się jako dodatek w kuchni, ale i jako naturalny kosmetyk ochronny.

Chińczycy używajš tej przyprawy na potęgę. Europejczycy mniej, choć dobre gospodynie wiedzš, że anyż gwiaŸdzisty doskonale smakuje w dżemach, pieczywie, kompotach, ciastach i likierach. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Zdšżyć przed pierwszym dzwonkiem

Poczštek szkolnej edukacji dziecka to niewštpliwie silny stres tak dla malucha, jak i rodzica. Jak pomóc obu stronom w okiełznaniu nowej rzeczywistoœci? więcej »

Minister studzi nadzieje

Komisje do szacowania w gospodarstwach strat spowodowanych suszš będš powoływane, ale chcę ostudzić nadzieje tych, którzy myœlš, iż w zwišzku z tym zostanš wypłacone im odszkodowania. Tak się nie stanie - zapowiedział 14 sierpnia w podsiedleckim Chodowie minister Marek Sawicki. więcej »

   

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualnoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Odpust parafialny w Paprotni


Cieszymy się wszyscy, że koœciół w Paprotni wyglšda dzisiaj piękniej, urzekajšc swoim wyglšdem. Panu Bogu dziękujemy za wszystko, co zostało tutaj dokonane, bo wiemy, że od Niego wszystko pochodzi, że to miejsce On wybrał, pobłogosławił, uœwięcił i pragnie, by było godne oddawania Mu czci i chwały - mówił podczas uroczystoœci bp Kazimierz Gurda.

FOTOGALERIA

U tronu Matki Bożej


30 sierpnia w Leœnej Podlaskiej odbyły się uroczystoœci zwišzane z Diecezjalnš Pielgrzymkš Żywego Różańca. Głównej Mszy œw. przewodniczył bp Piotr Sawczuk.PATRONAT "ECHO"


Przed Œwiatowym Dniem Osób z Chorobš Alzheimera
Przed nami kolejna edycja dorocznej imprezy pn. „Radoœć w Ptaszkach” organizowanej przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobš Alzheimera. Odbędzie się ona 6 wrzeœnia i wpisze się w obchody Œwiatowego Dnia Osób z Chorobš Alzheimera, który wypada 21 wrzeœnia.
więcej »
Pamięci Ostoi, Czeczota i innych
Uroczystoœci, jakie odbędš się 13 wrzeœnia w Gręzówce k. Łukowa, majš na celu oddanie hołdu tym, którzy poœwięcili swe życie dla wolnej Polski.
więcej »
 

POLECAMY


Dolina Liwca, wyżyna możliwoœci
Przedsiębiorcy, samorzšdowcy, rolnicy, rzemieœlnicy. Różne grupy, odmienne cele i różnorodne sposoby ich realizacji. A jednak jest coœ, co łšczy przedstawicieli tych grup zawodowych. To natura, a konkretnie - europejska sieć ekologiczna Natura 2000.

W połowie lipca ruszyły działania Liwieckiego Partnerstwa Naturowego. To formuła lokalnej współpracy, której celem jest wymiana wiedzy, doœwiadczeń i dobrych praktyk dotyczšcych prowadzenia działalnoœci gospodarczej na obszarach Natura 2000.
więcej »
Kostrzyń - rzeka możliwoœci
W drugiej połowie lipca zrealizowany został cykl spotkań Kostrzyńskiego Partnerstwa Naturowego. Partnerstwo - jako formę współpracy rolników, przedsiębiorców oraz samorzšdowców - zainicjowano na obszarze Natura 2000: Dolina Kostrzynia.

Wymiana dobrych praktyk, wspólne wizyty na terenie objętym partnerstwem, spotkania z ekspertami - wszystkie te działania miały na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego terenów użytkowanych rolniczo.
więcej »
 

SONDA

 

Zdšżyć przed pierwszym dzwonkiem

szkolne zakupy dzielę na raty - dzięki temu mniej obcišżajš domowy budżet

staram się wydać jak najmniej - szukam ksišżek do odkupienia

kosztuje? trudno - na nauce nie można oszczędzać

z zakupami czekam do wrzeœnia! teraz mam wakacje


LITURGIA SŁOWA


PoniedziaĹ
Czytania:
1 Tes 4,13-18; Ps 96,1.3-5.11-13; Łk 4,18
Ewangelia:
Łk 4,16-30

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

  Aktualnoœci Opinie Rozmowy Koœciół Komentarze Historia Diecezja Region Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

Copyright Š 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR