Kościół
Kto pojmie boleść Jego?
12/2023 (1440) 2023-03-22

Kto pojmie boleść Jego?

Mało jest dusz, które z męki Pańskiej czynią skarb! - powtarza za Jezusem Luiza Piccarreta.

Co mówi Zbawiciel do dusz pobożnie rozważających Jego bolesną mękę? I jakie obietnice wiążą się z praktykowaniem i rozpowszechnianiem nabożeństwa „Zegar Męki Pańskiej”?

Krzyż z Limpias „żyje” - przekonują wierni czczący figurę „Jezusa w agonii”. Historia nadzwyczajnej Bożej interwencji sięga 100 lat wstecz i jest potwierdzona tysiącami świadectw złożonych pod przysięgą i przechowywanych w kościelnych archiwach. O czym mowa? O umieszczonej w głównym ołtarzu kościoła w Limpias naturalnej wielkości rzeźbie ukrzyżowanego Chrystusa. 30 marca 1919 r. zgromadzeni w kościele ludzie mieli być świadkami spektakularnego wydarzenia: oczy i usta Jezusa poruszały się, a z ran i spod cierniowej korony płynęła krew. Agonię Zbawiciela i Jego pełne miłości spojrzenie utrwaliły liczne fotografie, ale najistotniejszym dowodem cudu było poruszenie ludzkich serc: nagłe uzdrowienia i niezwykłe nawrócenia!
By nie został sam w Getsemani
12/2023 (1440) 2023-03-22

By nie został sam w Getsemani

Przeżywanie godziny świętej wymaga dobrej woli i duchowej gotowości do trwania przy Panu Jezusie, który w Ogrodzie Oliwnym pozostał sam.

Wymieniany w Ewangeliach teren modlitewnej trwogi Zbawiciela, której wyrazem był krwawy pot, znajduje się w Dolinie Cedronu, u podnóża Góry Oliwnej w Jerozolimie. Dokładnie - na jej zboczu. Ewangeliści odnotowali, że Pan Jezus zatrzymywał się tutaj wiele razy, szczególnie w czasie żydowskiego święta Pesach. Już w pierwszych wiekachpo śmierci Chrystusa przychodziłotutaj na modlitwę wielu chrześcijan. Miejsce czuwania Pana Jezusa upamiętnia dzisiaj Kościół Wszystkich Narodów zwany też kościołem Konania albo bazyliką Agonii, jak też Grota Pojmania (Grota Getsemani). Czuwa nad nimi Zakon Braci Mniejszych od 1361 r. będący właścicielem tych terenów. To w ogrodzie zwanym Getsemani Jezus - po opuszczeniu Wieczernika w przeddzień swojej śmierci - przeżywał duchowe konanie. Jak podaje św. Mateusz, w towarzystwie Piotra i dwóch synów Zebedeusza udał się tam na modlitwę, „począł się smucić i odczuwać trwogę”.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Księga wyłożona w siedleckiej katedrze przed obrazem sługi Bożego bp. Ignacego Świrskiego zapełnia się prośbami o wstawiennictwo, ale też podziękowaniami za otrzymane łaski.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Jestem wdzięczny i dziękuję każdej osobie, parafii, firmie, fundacji, samorządowi, szkole, przedszkolu za włączanie się w organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy - powiedział ks. Paweł Zazuniak.
10/2023 (1438) 2023-03-09
O biblioterapii, czyli leczeniu książką, w samych superlatywach mówią zarówno uczestnicy WTZ, jak i bibliotekarze.
Opinie
Moc w słabości
12/2023 (1440) 2023-03-22

Moc w słabości

„Konflikty XIX-wieczne były wciąż zasadniczo konfliktami o zasoby. Konflikty XX-wieczne były już w dużej mierze konfliktami o czystą władzę. Konflikty XXI-wieczne są już przede wszystkim konfliktami o ludzką duszę. Trzeba to dobrze zrozumieć, żeby stanąć po zwycięskiej stronie” - napisał Jakub Bożydar Wiśniewski (profil FB). To prawda.

Wydaje się, że „zlecenie” wydane na św. Jana Pawła II wpisuje się w ową narrację. Mamy do czynienia ze starciem cywilizacji. Brutalnym, bezwzględnym - z wojną, podczas której nie bierze się jeńców, w której stawką jest władza nad ludzkimi duszami. Sytuacja kryzysowa jednak, m.in. dzięki kontrastom, jakie generuje, pozwala dostrzec problemy, które w „czasie pokoju” są mniej zauważalne lub w ogóle nie zwraca się na nie uwagi, stanowiąc akceptowane a prori „oczywistości”. Te zaś usypiają, nie mobilizują do wysiłku, myślenia, nie generują pytań - za to często legitymizują przeciętność, mitologizują, konserwują schematy. A przez to stanowią łatwy cel potencjalnego ataku. Stwierdzenie powyższe, co do zasady, dotyczy wielu dziedzin życia. Wydaje się, że huk wystrzałów z armat wytoczonych przeciwko papieżowi może, paradoksalnie, pomóc zdefiniować na nowo wiele kwestii.
Po co komu Kościół?
12/2023 (1440) 2023-03-22

Po co komu Kościół?

Temat kolejnego spotkania w ramach cyklu „Przekroczyć siebie” wpisał się w bieżące wydarzenia w naszym kraju. Reakcje na atak medialny, jaki miał miejsce wobec św. Jana Pawła II, pokazały, że wiele osób w ogóle nie rozumie, czym jest Kościół.

Próby przybliżenia zagadnienia podjęła się Monika Białkowska, doktor teologii fundamentalnej, dziennikarka, nazywana kruszarką klerykalnego betonu. Spotkanie miało miejsce 15 marca w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. - Temat jest bardzo na czasie, bo sami musimy odpowiedzieć sobie, czym dla nas jest Kościół - powitał gości ks. Radek Piotrowski, prezes fundacji Nieprzeciętni, która stała za organizacją wydarzenia. - Cieszy nas, że nasza praca formacyjna przynosi owoce. Słyszymy, że te spotkania są ciekawe i potrzebne, bo odpowiadacie na nasze zaproszenie. M. Białkowska swoje wystąpienie zaczęła od tego, że kiedy ludzie odchodzą z Kościoła albo udają się na „wewnętrzną emigrację”, bo są zgorszeni złem, przestępstwami w jego łonie albo mają poczucie bezsilności i bezradności, to najczęściej myślimy wtedy o Kościele, który jest tu i teraz. - A ja jestem teologiem i nie chcę, żebyśmy zatrzymywali się na Kościele wyłącznie „tu i teraz” - podkreśliła.
11/2023 (1439) 2023-03-15
To była akcja planowana od dawna, starannie, na wielu poziomach jednocześnie, w taki sposób, by w decydującym momencie uderzyć totalnie. Jako że, mówiąc brutalnie, samo „pałowanie” zawodzi, generując niekiedy odmienne od zaplanowanych skutki...
11/2023 (1439) 2023-03-15
W Polsce istnieje ok. 400 parafii, którym patronuje św. Józef, są też sanktuaria diecezjalne. Ale tak jak Częstochowa jest duchową stolicą maryjną Polski, tak Kalisz - duchową stolicą św. Józefa - mówi ks. prałat dr Jacek Plota.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Choć prezydent Biden dawno opuścił kraj nad Wisłą, rozpaleni do czerwoności komentatorzy zapewne nie spodziewali się, jak bardzo pewną część polskiej elity politycznej poruszy - z pozoru tylko błahy - problem.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Rola kobiety zmieniła się na przestrzeni lat, ale trudno nie zauważyć, że obowiązków paniom przybyło. Jednak w większości to one same podejmują nowe wyzwania i świetnie sobie z nimi radzą.
Rozmowy
Post ma przemieniać serce
12/2023 (1440) 2023-03-22

Post ma przemieniać serce

Rozmowa z ks. Przemysławem Radomyskim, prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Siedlcach.

Po co człowiekowi post?

Najlepiej określa to pierwsze czytanie ze Środy Popielcowej, kiedy prorok Joel przypomina o tym, by rozdzierać bardziej serca niż szaty. Każda rzeczywistość postu ma przede wszystkim uświadamiać nam naszą zależność od Pana Boga, pokazywać, że nie jesteśmy samowystarczalni i prowadzić do postawienia Go na pierwszym miejscu. Dzisiaj ludzie są przekonani, że mogą mieć dosłownie wszystko, często czyniąc samych siebie bogami. Tymczasem fragment Księgi Rodzaju z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu pokazuje ludzi stworzonych przez Boga, którym wszystko zostało dane z Jego łaski. Jednak w tym pięknym i dobrym świecie pojawił się demon, który zaburzył relację między Bogiem i człowiekiem, zadając pytanie: czy to prawda, że Bóg zabrania wam jeść? Chodziło, oczywiście, tylko o jedno drzewo, ponieważ pozostałe nie były objęte zakazem.
Stawianie granic daje poczucie bezpieczeństwa
12/2023 (1440) 2023-03-22

Stawianie granic daje poczucie bezpieczeństwa

O różnicy między zasadami i granicami oraz ich roli w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik, pedagog, socjoterapeutka, edukator profilaktyki uzależnień, prezes Fundacji Rozwoju i Edukacji „Skrzydła”.

Niemal wszyscy pedagodzy są zgodni co do tego, że dzieciom dobrze dorasta się w rodzinach, w których dziecku znane są pewne normy. Rodzice powinni ustalać zasady czy stawiać granice?

To dobre pytanie na początek, bowiem często w swojej pracy spotykam się z rodzicami, którzy mylą te dwa pojęcia, a rozmowy o granicach często zmieniają się w dyskusje o zasadach. Stąd słyszę od opiekunów, że w ich domu zasady funkcjonują, twardo są wyznaczane i respektowane. Tymczasem w pedagogicznym ujęciu te na pozór bardzo podobne do siebie pojęcia są zupełnie różne. Zasadą bowiem może być np. reguła, że nie korzystamy z telefonu podczas wspólnego posiłku. Natomiast granice mają głębsze podłoże.
Komentarze
Kinga Ochnio

Koło do spraw walki

Kobiety z talerzami obronią nas przed przestępcami. To nie żart! Koła Gospodyń Wiejskich mają ruszyć do walki z przestępczością. To najnowszy pomysł ministerstwa sprawiedliwości.

Resort rozstrzygnął konkurs i postanowił rozdać po 5 tys. zł na koło. Skąd pomysł, by do walki z przestępczością zaangażować gospodynie wiejskie? Z wyjaśnieniem spieszy wiceminister sprawiedliwości, który zauważa, że koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, gdzie przekazywane są nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia, pozwalające zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom w danej społeczności. Przedstawicielki płci pięknej - zdaniem przedstawiciela resortu - ponoć widzą więcej, są bardziej empatyczne, często szybciej reagują i mają energię do podejmowania działań na rzecz wspólnego dobra.
Anna Wolańska

Guziczki czarowniczki

Drogo. Cebula po sześć, papryka po 25, jajka po półtora złotego. A majonez po tyle, że w tym roku wielkanocne święta pewnie bez niego miną.

Pani Jadzia, która sporo przeżyła, jeszcze więcej widziała i prawdę swoją ma, mówi, że jeszcze drożej będzie. Że na przykład jajka, jako że wspomniana Wielkanoc za pasem, a wielkanocne święta głównie jajkami stoją, to i do półtrzecia złotego dojść mogą. Pani Wiesia za to optymistką jest i uważa, że nie ma co narzekać, bo na przednówku zawsze drogo było. Tyle że ludzie to nie tylko przednówka, ale i samego tego słowa dawno zapomnieli. A jeden taki - zresztą znaczący - polityk, to parę lat temu (jako polityk rządowy) mówił, że jakby „rząd miał guziki i na jednym byłoby napisane «niskie ceny żywności», a na drugim «wysokie»”, to on by „nic innego nie robił, tylko naciskał ten guzik «niskie ceny»”.
Leszek Sawicki

Zegar bije

Anna Wolańska

Łapy precz!

Anna Wolańska

O rządzeniu

Diecezja
Jesteśmy na swoim
12/2023 (1440) 2023-03-22

Jesteśmy na swoim

Parafia pw. bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej cieszy się już własną kaplicą. Obrzędu jej poświęcenia dokonał bp Kazimierz Gurda. Uroczystość odbyła się w niedzielę 19 marca. 

Pierwsza Eucharystia sprawowana w nowej świątyni zgromadziła wielu parafian i gości. - Myśl o stworzeniu nowej parafii w Białej Podlaskiej pojawiła się już kilka lat temu. Rada kapłańska podjęła taką decyzję w październiku 2021 r. Od tego czasu plany nabierały kształtów. 7 grudnia 2021 r. na placu, gdzie znajduje się kaplica, został postawiony krzyż. Inicjatywa zaczęła się rozwijać przy współpracy i pomocy dziekana dekanatu bialskiego ks. kan. Mariana Daniluka, przychylności pana prezydenta i rady miasta. 30 grudnia 2022 r. został ogłoszony dekret o powstaniu parafii pw. bł. Stefana Wyszyńskiego, a od 6 stycznia br. zaczęła funkcjonować parafia, której proboszczem został ks. Andrzej Ciok - wspominał biskup siedlecki. Dziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej wspólnoty parafialnej.
Duch, dusza i ciało
12/2023 (1440) 2023-03-22

Duch, dusza i ciało

Wspieranie ludzi młodych w radzeniu sobie z emocjami, problemami i codziennością - to główne cele Młodzieżowego Pogotowia Emocjonalnego, które działa przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Siedlcach.

MPE to projekt Fundacji „Nieprzeciętni” oraz CDM. Swoją działalność zainaugurowało w grudniu ubiegłego roku. Kilka miesięcy dłużej działa Młodzieżowe Pogotowie Duchowe. - Młodzi ludzie przychodzą do nas, aby skorzystać z sakramentu pokuty lub po prostu porozmawiać z księdzem, kimś, kto chce ich wysłuchać. To nie zawsze są rozmowy dotyczące tylko i wyłącznie wiary - mówi ks. Przemysław Świderski reprezentujący fundację „Nieprzeciętni”. - Po wielu tego typu spotkaniach doszliśmy do wniosku, że kolejną bardzo ważną płaszczyzną pomocy młodemu człowiekowi będzie pomoc psychologiczna. Młodzi ludzie nie radzą sobie z emocjami. A to nie zadanie duszpasterza, żeby z nimi nad tym pracować - podkreśla ks. P. Świderski.
11/2023 (1439) 2023-03-15
W parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie tworzy się Bractwo „Strażnicy Kościoła”. To kolejna w naszej diecezji wspólnota mężczyzn, którzy pragną formować się w oparciu o duchowość bł. Męczenników z Pratulina.
10/2023 (1438) 2023-03-09
4 marca w radzyńskim sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbył się VIII Kongres Różańcowy Diecezji Siedleckiej. Wzięło w nim udział ponad 1,2 tys. osób.
Historia
Już wiadomo
12/2023 (1440) 2023-03-22

Już wiadomo

Śmierć ks. Franciszka Blachnickiego 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu była zaskoczeniem dla wszystkich. Po latach wznowiono śledztwo w tej sprawie. Dziś wiemy, że został zamordowany.

Informację taką 14 marca przekazał Instytut Pamięci Narodowej. Śmierć kapłana nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Wykazały to czynności procesowe przeprowadzone w Polsce oraz na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. „Nie ulega żadnym wątpliwościom dziś, w wyniku prowadzonego bardzo skrupulatnie śledztwa, że ks. Franciszek Blachnicki został zamordowany, został otruty. (...) Śledztwo (...) pozwoliło dzisiaj w sposób kategoryczny dojść do tego punktu, który pozwala na brutalną prawdę, że ks. Franciszek Blachnicki był kolejną ofiarą systemu komunistycznego, ofiarą, która padła dlatego, że prowadził piękną działalność duszpasterską.
Impas w sprawie dworku
12/2023 (1440) 2023-03-22

Impas w sprawie dworku

Wciąż ważą się losy „domu młynarza” w Rykach. Muzeum Wsi nie wyraża zainteresowania przejęciem, gmina ma inne priorytety w zakresie inwestycji, a o konkretny pomysł wykorzystania obiektu też jest trudno.

Położony przy ul. Młynarskiej budynek należy do nielicznych zachowanych dziś elementów drewnianej zabudowy miasta z pierwszej ćwierci XX w. Posadowiony w 1920 r. na ceglanej, otynkowanej podmurówce, stanowił w przeszłości mieszkanie młynarza, jak też pracowników stojącego do dziś nieopodal okazałego, murowanego młyna. Przez lata domek zasiedlała rodzina Skalskich (właścicieli młyna), a samo miejsce słynęło ze spotkań towarzyskich. Gościła tutaj elita wojskowa na czele z dowódcą dęblińskiej Szkoły Orląt. Ponoć przyjeżdżał tu także, niespokrewniony ze Skalskimi, as polskiego lotnictwa Stanisław Skalski. Dziś znacznie nadgryziony zębem czasu budynek stoi pusty, a jego zagospodarowanie ciągle stoi pod znakiem zapytania.
11/2023 (1439) 2023-03-15
W miejscowości Zaniówka pod koniec lutego doszło do niespodziewanego odkrycia. Odnaleziono tam częściowo uszkodzony ceramiczny dzban, w którym znajdowało się blisko tysiąc XVII-wiecznych monet.
11/2023 (1439) 2023-03-15
W piątek 24 marca w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach będzie miała miejsce promocja książki Agnieszki Pasztor pt. „Znani artyści Miejskiej Szkoły Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach”.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Do naszej redakcji przyszedł list od p. Michała Baltazara Serafinowicza, który zwrócił uwagę na los budynku przy ul. J. Piłsudskiego 25 w Białej Podlaskiej.
Kultura
PRL w krzywym zwierciadle
12/2023 (1440) 2023-03-22

PRL w krzywym zwierciadle

Fotografowałem Polskę taką, w jakiej żyłem, jaką widziałem. To jest barwna szarość PRL, bo mimo wszystko była barwna, szczególnie dla tych, którzy w niej wzrastali. Zawsze mamy bowiem sentyment do młodości, niezależnie w jakim systemie żyjemy - powiedział znany reporter i artysta fotografik Zenon Żyburtowicz, otwierając swoją wystawę w Galerii Fotografii Fokus w Siedlcach.

Z. Żyburtowicz urodził się w Siedlcach, gdzie spędził pierwszych 16 lat życia. Reporter, artysta fotografik, podróżnik. Od wielu lat należy do elity polskiej fotografii. Członek Académie Internationale de Lutèce w Paryżu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników „Globtroter”. Fotografował dla „Schweizer Illustrierte” i wiedeńskiego „Die Ganze Woche” oraz „Reader’s Digest”, a także polskich tytułów, np. „Kobieta i Życie”, „Pani”. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych.
Powstańczych lat sygnały
12/2023 (1440) 2023-03-22

Powstańczych lat sygnały

15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie miała miejsce konferencja popularnonaukowa pn. „Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna - Ziemia Włodawska”, podczas której przypomniano, że tereny te wielokrotnie były areną walk i potyczek, m.in. pod Lutą, Adamkami, Suchawą, Janówką, Osową, Andrzejowem.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego i burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego. Na zaproszenie dyrektor MBP Doroty Redde-Sawczuk do Włodawy przyjechali przedstawiciele środowiska akademickiego UMCS, a także prelegenci - historyk dr hab. Piotr Bednarz, badacz dziejów południowego Podlasia dr hab. Dariusz Tarasiuk. Obecni byli dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Krzysztof Kołodziejczyk, paulin z parafii św. Ludwika o. Michał Pacan, przedstawiciele stowarzyszeń i władz, mieszkańcy i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Miłość to jeden z motywów mojej twórczości, piszę także o upływającym czasie, przyrodzie i sacrum. Lubię też słuchać tekstów literackich innych twórców. Jestem smakoszem poezji - mówi Urszula Tom.
Region
Murem za Janem Pawłem II
12/2023 (1440) 2023-03-22

Murem za Janem Pawłem II

W obronę dobrego imienia św. Jana Pawła II włączają się powiaty, miasta i gminy. To odpowiedź na ataki, jakie w ostatnich tygodniach szczególnie przybrały na sile, a których celem jest Papież Polak.

Podczas sesji nadzwyczajnej 14 marca taką uchwałę podjęła rada miasta w Rykach. „Wobec pojawiających się w ostatnich tygodniach niesprawdzonych doniesień, które oparte są na nierzetelnych materiałach aparatu bezpieczeństwa PRL, rada miejska w Rykach wyraża swój zdecydowany sprzeciw co do obrażania dobrego imienia św. Jana Pawła II. Nie możemy bezczynnie przyglądać się tej haniebnej, medialnej nagonce, która ma na celu atak na niespotykany w historii Polski autorytet Wielkiego Papieża - św. Jana Pawła II, a w konsekwencji uderzyć również w sam Kościół katolicki” - czytamy w uchwale, w której radni podkreślają, iż nie akceptują wykorzystywania imienia Jana Pawła II do walki politycznej.
Bo nie widać choroby
12/2023 (1440) 2023-03-22

Bo nie widać choroby

Chciałabym mieć zdrowe dziecko, wtedy mogłabym pójść do pracy - mówi pani Agata, mama chłopca z autyzmem, którego komisja uznała za niespełniającego warunków punktu 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Orzeczenie takie najczęściej jest przyznawane na rok, dwa lub trzy lata. Po tym czasie należy ponownie stawić się z dzieckiem przed komisją ds. orzekania o niepełnosprawności, która ocenia, czy jest ono nadal niesamodzielne. Wspomniany punkt 7 mówi, że dziecko nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji i potwierdza konieczność zapewnienia mu stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Objęcie tym zapisem orzeczenia umożliwia rodzicowi korzystanie z zasiłku opiekuńczego. U szcześcioletniego syna pani Agaty autyzm atypowy zdiagnozowano w zeszłym roku. - Krzyś bardziej interesuje się przedmiotami niż ludźmi, unika kontaktu wzrokowego. Nie lubi zmian, choćby w rozkładzie przedmiotów w najbliższym otoczeniu czy planie dnia.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Te wybory to będzie alternatywa. Czy głosować na rząd, który się sprawdził, czy na rząd, który ma tylko jeden program: odsunąć PiS od władzy...
Sport
Droga do mistrzostwa
12/2023 (1440) 2023-03-22

Droga do mistrzostwa

Rozmowa z ks. Rafałem Przezdziakiem z parafii św. Anny w Białej Podlaskiej, który z reprezentacją Polski księży zdobył mistrzostwo Europy w halowej piłce nożnej.

Gratuluję pięknego sukcesu! Tym razem mistrzostwa odbyły się w Rumunii. Jak nasza reprezentacja sięgnęła po tytuł?

Dziękuję. Bardzo się cieszymy. Naszej reprezentacji udało się obronić tytuł mistrzów Europy, a tym samym zdobyliśmy mistrzostwo już po raz ósmy. Pierwszy mecz w grupie zagraliśmy z reprezentacją księży z Węgier. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Cały czas przeważaliśmy, ale rywale dobrze się bronili. Kolejny mecz graliśmy z Czarnogórą, którą pokonaliśmy łatwo 8:0. W ostatnim spotkaniu w grupie zwyciężyliśmy Austrię 6:1 i wyszliśmy z pierwszego miejsca do dalszej rywalizacji. W ćwierćfinale zmierzyliśmy się z gospodarzami - Rumunią i wygraliśmy 5:0.
Z myślą o sukcesach
12/2023 (1440) 2023-03-22

Z myślą o sukcesach

Rozmowa z Mateuszem Żechowskim, trenerem Klubu Sportowego Taekwondo Międzyrzec Podlaski.

Na czym polega rywalizacja w taekwondo? I ile czasu trwała walka?

To koreańska sztuka walki. Wprawdzie jest to sport walki, ale w miarę bezpieczny, bo walczy się w pełnych ochraniaczach. Rywalizację zaczyna się w wieku 7-8 lat. Podczas walki zawodnicy zdobywają punkty poprzez stosowanie różnych technik, głównie kopiących. Za uderzenia w korpus zdobywa się 2 pkt, techniki zwykłe są za 3 pkt, obrotowe - 5 pkt. Uderzenia na głowę nie są, oczywiście, punktowane. Do tego dochodzą uderzenia pięścią, ale tylko w korpus, za co jest przyznawany 1 pkt. W kategorii kadet - dwie rundy trwające po minucie. Do tego dochodzi ewentualna dogrywka, która też twa minutę. W kategorii junior czas trwania rundy to 1,5 min, a w seniorach - 2 min.
11/2023 (1439) 2023-03-15
Mimo dwóch porażek z najgroźniejszymi rywalami, bialscy szczypiorniści po wygranej w zaległym meczu dalej liczą się w walce o najważniejsze rozstrzygnięcia w Lidze Centralnej.
10/2023 (1438) 2023-03-09
Siedlecka Pogoń w ćwierćfinale Pucharu Polski ulegała Górnikowi Łęczna i odpadła z dalszych rozgrywek.
Rozmaitości
Plany na Buksę
12/2023 (1440) 2023-03-22

Plany na Buksę

Mieszkańcy obawiają się, że miasto zamierza sprzedać działkę nad stawem Buksa. Władze Ryk uspokajają, że to tylko plotki, bo samorząd ma własne plany co do tych terenów.

Położony tuż przy centrum Ryk staw Buksa, do którego przylega należąca do miasta i wykorzystywana przez Związek Harcerstwa Polskiego działka, od lat stanowi łakomy kąsek dla miasta. Władze Ryk nie kryją, że zbiornik przeznaczyłyby na potrzeby rekreacji. Tym samym teren harcówki stałby się zapleczem wodnego kompleksu. Względy prawne nie pozwalały jednak dotąd inwestować w tym miejscu, a nieruchomość ZHP też nigdy nie była modernizowana. Niedawno pojawiła się szansa na przejęcie przez miasto większej kontroli nad Buksą, tymczasem do mieszkańców dotarły pogłoski, iż zakupem harcówki zainteresował się podmiot prywatny. Kwestia rzekomego zbycia nieruchomości stała się tematem zebrania mieszkańców osiedla Stare Miasto.
Izby lekarskie do kontroli
12/2023 (1440) 2023-03-22

Izby lekarskie do kontroli

Zadaniem parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich, który rozpoczął prace pod koniec stycznia tego roku, jest przyjrzenie się, jak działają i czy robią to zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Zbieranie, monitorowanie i analizowanie danych dotyczących funkcjonowania izb lekarskich oraz przygotowanie ewentualnych rekomendacji do zmian w prawie w zakresie funkcjonowania samorządu lekarskiego - to cele, jakie sobie stawia. Nowy parlamentarny zespół pierwsze posiedzenie odbył 27 stycznia. I już wywołuje spore emocje. - Celem jego powstania i działania jest potrzeba przyjrzenia się, jak funkcjonują izby lekarskie, zwłaszcza w obliczu problemów, o jakich słyszymy - tłumaczy jego przewodnicząca posłanka Anna Maria Siarkowska. - Mowa o kwestii nie tyle prób dyscyplinowania, co zastraszania lekarzy, którzy w trakcie pandemii stawali w obronie pacjentów - dodaje.