Aktualności
Młodzi mają głos!
50/2022 (1427) 2022-12-13

Młodzi mają głos!

Reprezentowanie swoich rówieśników na danym terenie oraz konsultowanie decyzji lokalnych władz - to główna rola młodzieżowych rad miast czy gmin, które chcą, aby ich głos był coraz bardziej słyszalny.

Tworzą je młodzi ludzie wybrani przez swoich rówieśników w wyborach organizowanych w szkołach. - Przeprowadzonych z zachowaniem wszelkich prawideł demokratycznych - podkreśla Katarzyna Kobylińska-Chryć, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach oraz opiekun tamtejszej młodzieżowej rady miasta i gminy, która pod koniec listopada rozpoczęła swoją piątą kadencję. - W każdym okręgu wyborczym, które pokrywały się ze szkołami w naszej gminie, wyznaczono liczbę mandatów. Nie były one równe dla każdej placówki.
49/2022 (1426) 2022-12-07
Rosnące ceny opału i problemy z jego dostępnością to główne wyzwania tegorocznego sezonu grzewczego. Czy w związku z tym do pieców zaczną trafiać śmieci, a w konsekwencji z kominów będzie wydobywał się trujący dym?

Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy zabraniają palenia odpadów. Za ich załamanie grożą surowe kary. Kontrolą domowych pieców zajmuje się straż miejska, a tam gdzie jej nie ma - wyznaczony urzędnik. - W ubiegłym roku ze względu na pandemię planowanych kontroli posesji nie było dużo, bo w sumie 46. Z kolei od mieszkańców otrzymaliśmy 15 zgłoszeń dotyczących spalania odpadów. Wystawiono pięć mandatów karnych, każdy z nich na kwotę 500 zł - informuje Henryk Nędziak, komendant Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej. I tłumaczy, że czarny dym z komina to jeszcze nie dowód na to, że w danym budynku następuje spalanie odpadów.
48/2022 (1425) 2022-12-05
Przeciwnicy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zapowiedzieli zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie realizacji inwestycji.
48/2022 (1425) 2022-12-03
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza 8 grudnia na wieczór autorski poezji Sebastiana Barana, lokalnego poety i zdobywcy wielu nagród w konkursach regionalnych.
48/2022 (1425) 2022-12-01
Dopiero latem przyszłego roku zostanie oddany do użytku wyremontowany budynek dworca kolejowego. Początkowo prace miały zakończyć się tej jesieni. Skąd opóźnienia w realizacji inwestycji?
48/2022 (1425) 2022-11-29
Przeciwnicy budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zapowiedzieli zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie realizacji inwestycji.

Grupa mieszkańców zebrała się 23 listopada przed urzędem miasta, aby wyrazić swój sprzeciw wobec planowanego przez prezydenta Andrzeja Sitnika przedsięwzięcia.​ - Trzeba dać siedlczanom szansę do zabrania głosu, bo do tej pory pan prezydent formalnie organizował spotkania z mieszkańcami, ale tak naprawdę nie pytał ich o zdanie, tylko przedstawił swoją rację. Magistrat nie jest zainteresowany tym, żeby zorganizować referendum, więc my chcemy mieszkańcom dać możliwości wypowiedzenia się w takiej formie - mówił Łukasz Romański reprezentujący grupę siedlczan sprzeciwiających się budowie spalarni.
47/2022 (1424) 2022-11-22
Rozmowa z Bartoszem Pałdyną, lekarzem pediatrą, asystentem w instytucie nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zaparcia mają wiele możliwych przyczyn. Najczęstsze są zaparcia czynnościowe, gdzie nie stwierdza się choroby organicznej. Dodatkowo u podłoża zaparć leżą: choroby jelita grubego - zapalenie jelit, nowotwory, hemoroidy; stany po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej, w tym po tzw. cesarce u kobiet; choroby neurologiczne, w tym choroba Parkinsona, stany po urazach lub udarach mózgu; zaburzenia endokrynologiczne, głównie niedoczynność tarczycy. Wpływ mogą mieć także czynniki psychologicznie, m.in. zaburzenia lękowe, depresja, anoreksja, stały pośpiech czy stres. Do zaparć przyczyniają się także wady anatomiczne w obrębie brzucha u dzieci.
45/2022 (1422) 2022-11-13
Upowszechnianie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym to główny cel konkursu organizowanego przez KRUS. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie krus.gov.pl.
45/2022 (1422) 2022-11-09
W gminie Zbuczyn ma powstać Centrum Edukacji Rolniczej. Do współpracy udało się namówić Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Pieniądze na inwestycję mają pochodzić z rządowych środków dla gmin popegeerowskich w ramach Polskiego Ładu. Świetlica z salą szkoleniową zostanie wybudowana w Zawadach, gdzie od lat 70 działa rolnicza stacja doświadczalna uczelni. - Uważamy, że świetlice wiejskie powinny mieć dodatkową funkcję, aby po prostu lepiej funkcjonowały. W Zawadach w sposób oczywisty powinniśmy prowadzić działalność edukacyjną i rolniczą - mówi Hubert Pasiak, wójt gminy Zbuczyn.