Rozmaitości
Bezpieczeństwo na wakacjach
33/2017 (1154) 2017-08-16

Bezpieczeństwo na wakacjach

Sezon wakacyjny w pełni. Wszyscy korzystamy z dobroci słonecznej pogody, cieszymy się urlopowym odpoczynkiem. Przy tej okazji warto porozmawiać o zagrożeniach z nim związanych. Bezpieczeństwo na wakacjach to temat poruszany wielokrotnie, niemniej jednak w trosce o nasze dzieci nigdy dosyć rozmowy.

Wakacje to dla naszych pociech zupełnie inny czas niż w roku szkolnym. Odmienny rytm dnia, mniejsza ilość obowiązków, większa swoboda i swawola. To dużo dłuższy dzienny czas korzystania z komputera, dłuższa możliwość przebywania poza domem, wyjazdy dzieci na kolonie, będące niejednokrotnie pierwszorazowymi sprawdzianami dojrzałości bez pomocy i opieki rodziców. Warto zatem pamiętać o rozmowie z naszymi dziećmi (tymi nastoletnimi również) na temat potencjalnych niebezpieczeństw, z jakimi mogą spotkać się w okresie wakacyjnym.
Kodeks walki z rakiem
4/2017 (1125) 2017-01-25

Kodeks walki z rakiem

Na początku lutego, jak co roku, przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tego dnia możemy wyrazić swoją solidarność z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami. To także okazja, by przypomnieć, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka.

W odpowiedzi na zadawane od lat pytanie, jak żyć, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka, opracowano tzw. Kodeks walki z rakiem, zawierający 11 zaleceń, których przestrzeganie zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych. Siedem z nich dotyczy stylu życia, pozostałe omawiają zakres programów zdrowia publicznego.
20/2016 (1089) 2016-05-18
W dzisiejszych czasach wiele osób poszukuje pomocy specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Niektórzy chcieliby coś zmienić w swoim życiu, inni cierpią i trudno im funkcjonować w codziennej rzeczywistości.

Mając przed sobą gąszcz ofert wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego, trudno podjąć decyzję, do kogo się zwrócić. Wydawać by się mogło, że psychologia to ta sama specjalizacja co psychoterapia, mediator mylony jest z psychologiem, coach z psychoterapeutą. Bywa, że trudno nam określić własny problem, a tym samym znaleźć adekwatną pomoc. Szukamy więc po omacku, a to - niestety - sprawia, że wsparcie, jakie otrzymujemy, jest nieodpowiednie.
8/2016 (1077) 2016-02-24
Psychoonkologia jest wielodyscyplinarną dziedziną nauki, której rozwój i znaczenie w ostatnim czasie są coraz większe. Dlaczego?

Po pierwsze, liczba zachorowań na choroby nowotworowe z roku na rok wzrasta, a liczne badania naukowe ukazują wyraźny związek zachorowania na raka m.in. z nieprawidłowym trybem życia, niewłaściwymi nawykami, nadmiernym stosowaniem używek itp.
42/2015 (1059) 2015-10-13
Październik to miesiąc walki z rakiem, stąd próba zmierzenia się z niełatwym tematem pomocy osobom chorym onkologicznie. Osobą wspierającą jest każdy, kto znajduje się blisko chorego i kogo on niejako wybiera, dając mu przestrzeń do owej pomocy, np. członek rodziny, przyjaciel, sąsiad, koleżanka z pracy... Wejście w tę rolę bywa trudne. Wiąże się bowiem z zaakceptowaniem wielu zmian w dotychczasowej codzienności.

Pogodzenie nowych obowiązków z tzw. prozą życia może - zwłaszcza na początku - prowadzić do poczucia zagubienia, zamieszania, bezradności. Wielu dopiero od osoby chorej uczy się, w jaki sposób ją wspierać.
38/2015 (1055) 2015-09-16
To kolejny rodzaj zajęć stosowany w przedszkolach, świetlicach środowiskowych, ośrodkach terapii i wielu innych placówkach w Polsce oraz na świecie.

Metoda wzięła swoją nazwę od nazwiska jej twórczyni - ang. fizjoterapeutki W. Sherborne. Sama nazwa terapii „ruch rozwijający“ wyraża główną ideę tej metody, jaką jest posługiwanie się aktywnością jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.
26/2015 (1043) 2015-06-24
Integracja sensoryczna to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju.

W pierwszej kolejności kierowana jest do maluchów z trudnościami w uczeniu się (czytaniem, pisaniem, ortografią), ale z powodzeniem można stosować ją również w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu, Zespołu Aspergera, u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową zwaną potocznie ADHD, z zaburzeniami uwagi ADD, mózgowym porażeniem, zespołem Downa.
17/2015 (1034) 2015-04-22
…to nowoczesna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Wchodzi w skład międzynarodowych procedur medycznych.

Jest metodą szeroko rozpowszechnioną, z powodzeniem stosowaną w USA i Europie, nieinwazyjną, całkowicie bezpieczną. Łączy w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii.
13/2015 (1030) 2015-03-25
Rodzicielstwo to piękne, ale i trudne wyzwanie. Zachowajmy rozsądek, który pozwoli naszym dzieciom „mieć” kawałek życia tylko dla siebie.

Przesadna kontrola oraz wyręczanie dzieci w codziennych czynnościach sprawiają, że stają się one niespokojne i lękliwe. Nadopiekuńczy rodzice nie zachęcają do podejmowania działań, samodzielnego stawiania czoła wyzwaniom, ryzykowania, a tym samym narażania się na porażki.
4/2015 (1021) 2015-01-21
Uczeń, który mimo posiadanych zdolności nie jest w stanie opanować wybranej umiejętności szkolnej, np. poprawnie ortograficznie pisać, doświadcza tzw. specyficznych trudności w uczeniu się.

Mówimy o nich wówczas, gdy możliwości przyswojenia określonych umiejętności są u dziecka niższe od jego ogólnych zdolności do uczenia się.