Rozmaitości
47/2014 (1012) 2014-11-18
Chory somatycznie jest człowiekiem cierpiącym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, która zagraża ważnym personalnie wartościom.

Każda choroba niesie ze sobą szereg konsekwencji, począwszy od sfery fizycznej, przez społeczną, emocjonalną i duchową. Badania wskazują, że nowotwór najbardziej oddziałuje na struktury osobowościowe człowieka.
45/2014 (1010) 2014-11-05
Już od najmłodszych lat każde dziecko oczekuje od rodziców przewodnictwa i rozsądnych reguł. Niezależnie od tego, czy chodzi o poranne wyjście z domu, sprzątanie własnego pokoju, odrabianie lekcji, korzystanie z komputera.

Domowe zasady i ustalenia pomagają zarówno rodzicom, jak i ich pociechom. Reguły są potrzebne dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wyznaczenia pewnych granic. Dają poczucie stałości i porządku. I choć wiadomo, że jedne dzieci będą przestrzegać ustaleń, inne z kolei je łamać, jedno jest pewne: czytelne i jasne ustanowienie reguł przyniesie wszystkim wiele dobrego.
23/2014 (988) 2014-06-04
Alkohol jest substancją, której spożywanie w Polsce jest społecznie i kulturowo akceptowane, a prawnie - dopuszczalne. Pozwala się wyciszyć, wyluzować, obniża napięcie, wpływa na poprawę nastroju, ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Specjaliści z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych patrząc z zupełnie innej perspektywy, alarmują jednak: alkohol powoduje zaburzenia poznawcze, ogranicza zdolność rozumienia i analizy aktualnie przeżywanych sytuacji, utrudnia rozpoznawanie własnych emocji, działań i ich konsekwencji, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy.
4/2014 (969) 2014-01-22
Wszyscy doświadczamy bólu fizycznego i emocjonalnego. Na przykre wydarzenia reagujemy w różny sposób. Niektóre metody prowadzą do uzdrowienia, inne nasilają cierpienie, uniemożliwiając odzyskiwanie sił.
35/2013 (948) 2013-08-28
Jestem mamą 7-letniego chłopca. Już niedługo rozpocznie naukę w szkole. Jak najlepiej przygotować dziecko do tego ważnego wydarzenia w jego życiu?
21/2013 (934) 2013-05-22
Nazwa „psychoza” jest określeniem ogólnym, obejmuje trzy podstawowe grupy objawów: wytwórcze (pozytywne), ubytkowe (negatywne) oraz dezorganizacji. Używamy go na określenie stanów, w których chory w jakimś obszarze traci poczucie realności siebie, realności otoczenia…
19/2013 (932) 2013-05-08
Od kilku miesięcy zmagam się z chorobą nowotworową piersi. Jestem już po operacji i leczeniu chemioterapią. Na szczęście na razie wszystko jest w porządku. Dużo myślałam o ruchu amazonek. Waham się czy warto skorzystać z tego pomysłu? Magdalena
17/2013 (930) 2013-04-24
Terminem DDA określany jest zbiór pewnych cech osobowości, które dostrzec można wśród osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. Osoby te cechuje specyficzna konstrukcja psychiczna (podobne zachowania, cechy charakteru).
15/2013 (928) 2013-04-10
Wiek przedszkolny w życiu człowieka jest okresem intensywnych przemian rozwojowych. To czas osiągania stabilności fizjologicznej organizmu, niezwykle bujnego rozwoju intelektualnego, kiedy dziecko uczy się tworzyć proste pojęcia dotyczące otaczającej zewsząd rzeczywistości