Kościół
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony
11/2013 (924) 2013-03-13

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe danemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).
Pójdę za Tobą, bo mnie kochasz
9/2013 (922) 2013-02-27

Pójdę za Tobą, bo mnie kochasz

„Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne” (J 10,27-28). Bóg zaprasza człowieka do wspólnoty ze sobą, chce dać mu udział w swoim życiu i szczęściu. Miłość Boga to źródło życia. Jesteśmy kochani przez Stwórcę i dlatego jesteśmy. Ten, Który Jest, dzieli się z nami swoim istnieniem.
8/2013 (921) 2013-02-20
Wielki Post jest dobrą okazją do tego, by każdy z nas przypatrzył się swemu powołaniu, które otrzymał jako dar i zadanie. To święte Boże powołanie w nas - mamy odkryć, przyjąć, pokochać i realizować. Czym jednak w istocie jest powołanie? Możemy określić je jako spotkanie miłości Boga i wolności człowieka, które dokonuje się w historii życia osoby ludzkiej.
7/2013 (920) 2013-02-13
Chrzest Chrystusa nad Jordanem był objawieniem Jego tożsamości. Świadkom tego wydarzenia dane było poznać Mesjasza - człowieka posłanego przez Boga, napełnionego Duchem Świętym. Zdumiewające jest to, że Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, aby tam był kuszony przez diabła.