Aktualności
20/2022 (1397) 2022-05-24
Zabytkowy wiatrak w skansenie w Holi będzie remontowany. Poinformował o tym w trakcie obrad sesji 17 maja wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun
20/2022 (1397) 2022-05-22
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach podpisał umowę z wojewodą mazowieckim dotyczącą przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W efekcie placówka będzie mogła zakupić rezonans magnetyczny w zabudowie modułowej o wartości ponad 5 mln zł.
20/2022 (1397) 2022-05-20
W niedzielę 29 maja spotkają się uczestniczki dorocznej Diecezjalnej Pielgrzymki Kobiet organizowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej.
20/2022 (1397) 2022-05-19
W dniach 11-13 czerwca Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie organizuje III Krajowe Dni Pola. Wydarzenie, któremu w tym roku przyświeca hasło „#rolnictwoprzyszłości”, jest jednym z największych w sektorze rolniczym w kraju.

Inicjatywa odbędzie się na polu doświadczalnym należącym do MODR oddział Poświętne w Płońsku, przy ul. Sienkiewicza 11. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie to służy upowszechnianiu i propagowaniu głównie innowacji w produkcji roślinnej, poprzez prezentację dorobku polskiej hodowli roślin pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu oraz bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo. KDP prezentować będą przede wszystkim wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki i technologie upraw oraz odmian roślin. Podczas imprezy zostaną również zaprezentowane dobre praktyki z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich, dorobek hodowlany w produkcji zwierzęcej, a także innowacje w obszarze rolnictwa precyzyjnego.
20/2022 (1397) 2022-05-19
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” zaprasza 29 maja na „Majówkę z folklorem”. Wystąpią Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej im. Alicji Siwkiewicz „Chodowiacy” oraz Ludowy Zespół Wokalny „Kumonki” z Ukrainy.