Region
23/2014 (988) 2014-06-04
Od 2 do 3 mln zł rocznie ma zaoszczędzić siedleckie Przedsiębiorstwo Energetyczne dzięki modernizacji sieci ciepłowniczej. Koszt inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł, z czego 3,5 mln zł zostanie sfinansowane dzięki niskooprocentowanej pożyczce Jessica.

W środę, 27 maja, w siedzibie PEC podpisano umowę na finansowanie programu poprawy infrastruktury technicznej. Środki na realizację inwestycji będą pochodzić z funduszu Jessica. Jest to specjalny instrument finansowy stworzony przez Komisję Europejską, wchodzący w skład Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza.
23/2014 (988) 2014-06-04
Alkohol jest substancją, której spożywanie w Polsce jest społecznie i kulturowo akceptowane, a prawnie - dopuszczalne. Pozwala się wyciszyć, wyluzować, obniża napięcie, wpływa na poprawę nastroju, ułatwia nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Specjaliści z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych patrząc z zupełnie innej perspektywy, alarmują jednak: alkohol powoduje zaburzenia poznawcze, ogranicza zdolność rozumienia i analizy aktualnie przeżywanych sytuacji, utrudnia rozpoznawanie własnych emocji, działań i ich konsekwencji, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy.
23/2014 (988) 2014-06-04
Moczenie nocne u dzieci powyżej piątego roku to problem wielu rodzin. Jeszcze do niedawna sądzono, iż przyczyną są zaburzenia emocjonalne. Okazuje się jednak, że jest odwrotnie: to zaburzenia emocjonalne są skutkiem moczenia, a nie jego przyczyną.

Zdaniem ekspertów moczenie nocne, które występuje po ukończeniu piątego roku życia, uważa się za nieprawidłowe oraz wymagające pilnej diagnostyki i leczenia. To dość powszechne zjawisko, bo - według szacunków specjalistów - dotyczy około 300 tys. dzieci, wywierając ogromny wpływ na jakość życia dziecka i funkcjonowanie całej rodziny.
23/2014 (988) 2014-06-04
Przed nami uroczystość Zesłania Ducha Świętego; wspomnienie tego, co wydarzyło się 50 dni po zmartwychwstaniu i rzutuje na Kościół do dzisiaj. Przeciętny katolik nie czuje się jednak jakoś specjalnie związany z Duchem Świętym. O wiele częściej zwraca się w modlitwie do Jezusa czy Boga Ojca. Dlaczego?

Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale jestem pewna, że bez pomocy Ducha Świętego nie da się stworzyć autentycznej relacji z Bogiem Ojcem i Jezusem. To Duch Święty sprawia, że możemy mówić do Boga: „Abba, Ojcze” i to On uzdalnia nas do wyznania, że Jezus jest Panem.