Aktualności
Poznaj swoje prawa
23/2021 (1349) 2021-06-16

Poznaj swoje prawa

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zaprasza 26 czerwca, w godz. 9.30-17.00, do hotelu „Janusz” przy ul. Pustej w Siedlcach na bezpłatne szkolenie pt. „Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w praktyce. Poznaj swoje prawa”.
W intencji trzeźwości narodu
23/2021 (1349) 2021-06-14

W intencji trzeźwości narodu

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych zaprasza do udziału w 40 Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca. Hasło pielgrzymki: „Eucharystia uzdrawia i wyzwala”.
23/2021 (1349) 2021-06-13
Znaczenie przypowieści o zasiewie wiąże się z koniecznością długiego i pełnego napięcia oczekiwania na rozwój królestwa Bożego. Nieraz w naszym życiu mogą pojawiać się pytania: gdzie jest Bóg?
23/2021 (1349) 2021-06-12
12 czerwca w katedrze siedleckiej bp Kazimierz Gurda udzielił święceń kapłańskich dziewięciu diakonom. „Dar kapłaństwa, który dzisiaj otrzymujecie, jest Chrystusowym darem dla Was. On was powołał” - mówił do nowo wyświęconych.
23/2021 (1349) 2021-06-12
Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca.
23/2021 (1349) 2021-06-11
„Weekend od Boga” to zaskakująca nazwa rekolekcji dla młodzieży! „Ich celem jest uświadomienie młodym ludziom, że radosny czas wakacji otrzymujemy od Boga. Będzie to okazja do rekreacji, modlitwy i relaksu” - zapowiadają ss. loretanki.
23/2021 (1349) 2021-06-10
Gminny Ośrodek Kultury i urząd gminy zapraszają na XXVII Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki”. 20 czerwca, o 10.00, przy ratuszu rozpocznie się konkursowy koncert poprzedzony uroczystym otwarciem.
23/2021 (1349) 2021-06-10
Duszpasterstwo rodzin diecezji siedleckiej zaprasza do udziału w kolejnej „Rodzinnej niedzieli”, która odbędzie się w rejonach 20 czerwca.
23/2021 (1349) 2021-06-09
Siedlecki magistrat planuje rozbudowę miejskiego monitoringu. W tym roku na ulicach pojawi się kilkanaście nowych kamer. Na powiększenie systemu zabezpieczono w budżecie miasta na ten rok prawie 330 tys. zł.

Na potrzebę rozbudowy i dalszej modernizacji istniejącego monitoringu wizyjnego miasta wraz z zapewnieniem jego obsługi wskazał komendant miejski policji w piśmie skierowanym na początku maja do rady miasta. „Monitoring jest ważnym i istotnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. Rejestruje różnego rodzaju zdarzenia, w tym uciążliwe społecznie przestępstwa, jak bójki, pobicia, rozboje i kradzieże, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego” - czytamy w piśmie podpisanym przez mł. insp. Adama Dziewulskiego. Komendant zwraca uwagę, że monitoring „jest wykorzystywany nie tylko do monitorowania zagrożeń i wykrywania sprawców przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełnia inne ważne funkcje, jak chociażby prewencyjne oddziaływanie na sprawców niektórych przestępstw czy wykroczeń”.