Rozmaitości
25/2023 (1453) 2023-06-21
Mimo kapryśnej aury podczas I Mazowieckiej Spartakiady Kół Gospodyń Wiejskich humory dopisywały, a rywalizacja była naprawdę zacięta.

Impreza, za organizacją której stało KGW Boleścianki, odbyła się 17 czerwca w Olszance w gminie Mordy. Do rywalizacji przystąpiło 15 kół z Mazowsza: KGW w Bejdach (gmina Olszanka, powiat łosicki), KGW w Olszance (gmina Olszanka, powiat łosicki), KGW w Szydłówce (gmina Olszanka, powiat łosicki), KGW w Myszkowicach „Cyganeczki” (gmina Platerów, powiat łosicki), KGW Grodziszczanki (gmina Zbuczyn, powiat siedlecki), KGW Malinowe Usta Kęczewo (gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski), KGW Gang Wygnanek (Wygnanki, gmina Kornica, powiat łosicki), Stowarzyszenie „Korniczanki” ze Starej Kornicy (gmina Kornica, powiat łosicki), KGW Chodowianki (Chodów, gmina Siedlce), KGW „Ługowianki” (Ługi Wielki, Gmina Zbuczyn powiat siedlecki), KGW w Starej Kornicy (gmina Kornica, powiat łosicki), KGW w Rudniku (gmina Łosice, powiat łosicki), KGW w Mordach (gmina Mordy, powiat siedlecki).
25/2023 (1453) 2023-06-21
Rozmowa z Łukaszem Jarkowskim, prezesem MKP Pogoń Siedlce.

Czy trudno było podjąć decyzję o wyborze nowego trenera? Dlaczego właśnie Marek Brzozowski?

Bardzo trudno. Mieliśmy sporo czasu na podjęcie decyzji, jest ona przemyślana, a cały zarząd wykonał dużo pracy w tej kwestii. Pogoń znajduje się w innym miejscu, niż jak to miało miejsce w momencie zatrudniania Marka Saganowskiego. Kiedy on przychodził do nas, byliśmy w nieciekawym położeniu. Zajmowaliśmy przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, mieliśmy spuszczone głowy. Wówczas potrzebny był trener, który by te głowy bardzo szybko podniósł i tak się stało. Dzisiaj nasza drużyna jest w innym miejscu, na innym etapie jej budowania. Za nami jest też inna runda, dlatego szukaliśmy trenera, który spełni nasze oczekiwania odnośnie rozwoju klubu i da nowy impuls drużynie.
25/2023 (1453) 2023-06-21
Klub z ponad 46-letnią tradycją trwale wpisał się w krajobraz sportowy regionu i kraju. Na przestrzeni lat odniósł wiele sukcesów w podnoszeniu ciężarów, lekkoatletyce oraz zapasach na arenach krajowych i międzynarodowych. Obecnie w strukturach władzy WLKS Siedlce trwa konflikt.

W ubiegłym roku nowym prezesem WLKS-u został Marek Murmyło, który zastąpił śp. Zygmunta Wielogórskiego, wieloletniego sternika klubu. Z osobą nowego prezesa wiązano duże nadzieje na rozwój klubu. Sam prezes też wielokrotnie powtarzał, że chce zdynamizować działania WLKS-u i wprowadzić klub na wyższy poziom organizacyjny, a tym samym uzyskać również postęp sportowy. Wydawało się, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Z biegiem czasu coś jednak zaczęło szwankować. Apogeum nastąpiło pod koniec maja, kiedy podczas posiedzenia zarząd klubu większością głosów odwołał z funkcji prezesa M. Murmyłę.
25/2023 (1453) 2023-06-21
Czerwiec w Kościele to czas święceń. W minioną sobotę „chcę” powiedzieli Bogu czterej diakoni. Dziś już księża diecezji siedleckiej, którzy od 1 lipca rozpoczną posługę w swoich parafiach. Czerwiec to również czas, kiedy media – zwłaszcza niemające wiele wspólnego z Kościołem – alarmują: „Zwija się kolejne seminarium”, „Brakuje chętnych na księży” czy „Wyświęcono tylko jednego […]
24/2023 (1452) 2023-06-14
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej nie będzie klasy wojskowej, o której utworzenie wnioskował dyrektor szkoły.

Decyzję odmowną wydał samorząd miasta jako organ prowadzący tę placówkę. O sprawie dyskutowano podczas ostatniej sesji rady miasta. W programie obrad znalazły się bowiem wyniki kontroli, jaką w „Kraszaku” przeprowadziła komisja rewizyjna rady miasta. - Pan Ireneusz Szubarczyk, dyrektor I LO, w trakcie rozmowy przyznał, że współpraca z radą rodziców, gronem pedagogicznym i kuratorium oświaty układa się bardzo dobrze. Brakuje jej tylko na linii dyrekcja szkoły - organ prowadzący. Za przykład podał odmowną decyzję miasta w sprawie utworzenia klasy o profilu wojskowym. Takie oddziały w dużym stopniu są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Wniosek o jego utworzenie jednogłośnie poparła rada pedagogiczna.
24/2023 (1452) 2023-06-14
Miasto postanowiło powierzyć Agencji Rozwoju Miasta Siedlce zadanie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni wraz z konserwacją obiektów i urządzeń na terenie parku Aleksandria.

Radni nie kryli wątpliwości dotyczących tej decyzji. ARMS to miejska spółka, która zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem obiektami sportowymi. Kwestia powierzenia nowego zadania agencji wywołała dyskusję podczas ostatniej sesji rady miasta, w trakcie której radni wyrazili swoje zastrzeżenia. - Miałam duże wątpliwości przy powierzaniu sprzątania miasta ARMS. Jeszcze większe obiekcje towarzyszyły mi przy zlecaniu tej spółce prowadzenia targowiska. Uważam, że były one uzasadnione. Teraz ARMS ma dbać o porządek w parku - zaczęła dyskusję Marlena Puzia. Zwróciła uwagę, że spółka powinna wywiązywać się przede wszystkim z zadań wynikających z jej nazwy. - Wśród działań nie widzę tych dotyczących rozwoju miasta czy też promocji.
24/2023 (1452) 2023-06-14
Dziś Mazowsze jest liderem ekonomicznym i naukowo-gospodarczym.

Przez lata powstały tu tysiące przedsięwzięć i inwestycji, nastąpił dynamiczny rozwój całego regionu i poprawa jakości życia mieszkańców - podkreślały 5 czerwca władze województwa mazowieckiego. Tego dnia świętowano jubileusz 25 lat samorządu województwa mazowieckiego. Dokładnie ćwierć wieku temu Sejm RP przyjął bowiem ustawę o samorządzie województwa. Zmieniła ona podział terytorialny kraju. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Jednocześnie utworzono na tym szczeblu władzę samorządową, co miało służyć decentralizacji państwa i wzmocnieniu regionów. Jak mówi marszałek Adam Struzik, minione 25 lat dla Mazowsza było przełomowe, a reforma administracyjna wyzwoliła ogromną energię. - W ciągu ćwierć wieku w województwie mazowieckim dokonał się ogromny postęp cywilizacyjny. Zrodziła się tożsamość mazowiecka.
24/2023 (1452) 2023-06-14
Hafty, robótki, koronki towarzyszyły jej od dziecka. Dziś jest mistrzynią w wykonywaniu charakterystycznych dla Podlasia ręczników obrzędowych i makatek.

Czerpie z tradycji, której - jak podkreśla - winniśmy szacunek, miłość i ocalenie od zapomnienia, ale czuje też potrzebę, by dodawać coś swojego i po swojemu. Gmina Janów Podlaski słynie nie tylko ze stadniny koni, zabytków, niezwykłej przyrody, ale i bogactwa kulturowego szczególnie widocznego w twórczości miejscowych artystów i artystek ludowych. Jedną z nich jest Zofia Kaliszuk. W jej rękach igła staje się pędzlem, spod którego wychodzą prawdziwe dzieła sztuki, a haft krzyżykowy, płaski czy koronka szydełkowa nie mają przed nią tajemnic. Swoją pasję pani Zofia wykorzystuje do promowania regionu, biorąc udział w konkursach, m.in. w organizowanym przez Pracownię Koronkarstwa w Sitniku „Igłą malowane”, w którym od lat zajmuje czołowe miejsca.