Region
26/2024 (1505) 2024-06-26
Jako jedni z niewielu w Europie wytwarzają części natowskiej broni obronnej.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Dęblinie wspólnie z amerykańskim koncernem Lockheed Martin uruchomiły produkcję obudowy pocisków Patriot. Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej dęblińska spółka jest członkiem związanego z rozwojem systemu obrony przeciwlotniczej konsorcjum Wisła. W ciągu ostatnich lat pozyskała szereg zezwoleń i certyfikatów amerykańskiego rządu i firmy Lockheed Martin oraz zawarła umowę offsetową zwiększającą inwestycje USA w Polsce.
26/2024 (1505) 2024-06-26
W sobotę 22 czerwca przez kilka godzin przewoźnicy blokowali węzeł dróg krajowych nr 2 i 19.

Protest zorganizował Komitet Przewoźników i Pracodawców Transportu. Przewoźnicy domagają się zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorstw faktycznie wykonujących przewozy. Sprzeciwiają się też wymianie tachografów na własny koszt. Chcą także uregulowania zasad transportu do i z Ukrainy przez określenie uczciwych warunków konkurencji na rynku przewozowym między Unią Europejską a Ukrainą. - Wyczerpały się już wszystkie możliwości porozumienia na płaszczyźnie dialogu.
25/2024 (1504) 2024-06-18
Rozmowa ze Stefanem Czernieckim, rycerzem i wielkim legatem Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, podróżnikiem, producentem filmowym i scenarzystą m.in. filmu „Tętno”, autorem książek, artykułów, programów telewizyjnych, przewodnikiem.

Na Waszej stronie internetowej można przeczytać słowa: „Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II Wielkiego jest formacja katolików - mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór osoby patrona - świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazywał, jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś, jak i w wymiarze uniwersalnym”. Dlaczego Jan Paweł II?...
25/2024 (1504) 2024-06-18
Rozmowa z Aleksandrą Gruszką, dietetykiem z Akademii Zaburzeń Metabolicznych u Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Co kryje się pod terminem Akademia Zaburzeń Metabolicznych u Dzieci? Akademia powstała w czerwcu 2021 r. - w czasie, kiedy funkcjonować zaczęła poradnia endokrynologiczna i diabetologiczna dla dzieci.