Historia
33/2022 (1410) 2022-08-17
Społecznicy boją się, że nowy nabywca przedwojennego dworku w Rososzy zniszczy budynek i postawi nowy. - Nie możemy do tego dopuścić - mówi prezes lokalnej fundacji Agnieszka Danilewska.

W centrum wsi - otulony zaniedbanym parkiem - stoi dom. Jeszcze przed wojną przebywał w nim znany polski malarz Leon Wyczółkowski. Później obiekt przeszedł na własność gminy i pełnił funkcję szkoły. Gdy wzniesiono nowy gmach, stary okazał się bezużyteczny i od kilkunastu lat jest pusty. Urząd gminy postanowił sprzedać budynek razem z przyległym parkiem. Przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. Za to obiektem zainteresowała się Fundacja Integracji Społecznej Przyjaciele z Czernica w gminie Kłoczew. Nie godząc się z pomysłem władz co do przekazania dworku w prywatne ręce i obawiając się jego rozbiórki, wystąpiła do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie o wpis do rejestru zabytków.
33/2022 (1410) 2022-08-17
Nowym dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej został gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik. Zastąpił na tym stanowisku gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego, który został skierowany do służby w strukturach międzynarodowych.

Uroczyste przekazanie dowodzenia z pełnym wojskowym ceremoniałem w obecności dowódców, kompanii honorowych i sztandarów jednostek wchodzących w skład 18 DZ odbyło się 12 sierpnia. Podczas ceremonii gen. Jarosław Mika, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przypomniał, że formowanie 18 DZ rozpoczęło się w 2018 r. Jak mówił, wówczas „nie każdy wierzył, nieraz z lekkim przymrużeniem oka spoglądał” na ten proces, a dziś dywizja dobrze funkcjonuje. Zaznaczył także, że to gen. J. Gromadziński od samego początku odpowiadał za tworzenie nowego związku taktycznego.