Historia
35/2015 (1052) 2015-08-26
„Gorsza od jałmużny!” - tymi słowami Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, określa uchwaloną przez sejm ustawę mającą w zamiarze godnie uhonorować weteranów opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej.

Przypomnijmy: w 2012 r. na zaproszenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zawiązała się tzw. grupa robocza skupiająca przedstawicieli organizacji represjonowanych. W ciągu trzech miesięcy trójka działaczy, m.in. J. Olewiński, opracowała projekt ustawy o weteranach opozycji.
35/2015 (1052) 2015-08-26
Rzemieślnicy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Licencjonowanych Serwisów Kluczowych wyszli z ciekawą propozycją pomocy prowadzonej przez aktorkę Ewę Błaszczyk fundacji Akogo?.
35/2015 (1052) 2015-08-26
Władze carskie guberni siedleckiej dokonywały często drenażu pieniędzy, podnosząc opłaty lub wprowadzając nowe.

Przykładowo w 1871 r. wydały pozwolenie na wypasanie bydła na gruntach serwitutowych za opłatą dla określonej ilości: 3770 sztuk bydła dorosłego i 402 sztuk cieląt. Z powodu wysokich opłat skorzystało z nich zaledwie 17 wsi, wypasając 763 sztuk.
35/2015 (1052) 2015-08-26
1 września w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po raz kolejny w tym roku ulegnie zmianie rozkład jazdy niektórych pociągów Kolei Mazowieckich.