Historia
35/2019 (1258) 2019-08-28
W tym roku mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Pomimo upływu czasu skutki tamtych dramatycznych wydarzeń odczuwamy nadal. Opór, jaki Polska stawiła agresji niemieckiej, nie tylko rozpoczynał walkę o zachowanie integralności i suwerenności państwa, ale zapoczątkował również najkrwawszy konflikt w dziejach ludzkości. Wojna trwała sześć lat i pochłonęła życie kilkudziesięciu milionów ludzi.

Niemcy, najeżdżając Polskę, nie zamierzali poprzestać na zajęciu spornych terenów. Ich celem było zdobycie przestrzeni życiowej na wschodzie. Wojna z Polską rozpoczynała realizowanie dalekosiężnych planów. Budowa Lebensraumu oznaczała zmianę struktury etnicznej Europy Środkowo-Wschodniej. Na podbitych terenach ludność autochtoniczna miała ulec eksterminacji, a jej miejsce zająć mieli koloniści niemieccy. Z tego powodu już od pierwszego dnia wojny wobec ludności cywilnej na zajętych terenach stosowano terror. Polskie założenia obronne determinowała dysproporcja sił. II Rzeczpospolita pod względem liczby ludności i potencjału gospodarczego znacznie ustępowała Niemcom. Czynniki te miały zasadniczy wpływ na liczebność i wyposażenie armii.
35/2019 (1258) 2019-08-28
25 sierpnia w parafii pw. św. Bartłomieja w Grębkowie odbył się VI Dożynkowy Festyn Parafialny. Dziękczynienie za plony rozpoczęło się uroczystą Mszą św. o 12.00 pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Marka Zalewskiego.

Kazanie wygłosił pochodzący z grębkowskiej parafii ks. Adam Woźniak. Po Eucharystii korowód dożynkowy na czele ze starostami Renatą Więch i Krzysztofem Błaszkiewiczem oraz księżmi przeszedł na plac przy plebanii, gdzie rozpoczął się festyn parafialny. Po przywitaniu gości głos zabrali ks. M. Zalewski i wójt gminy Bogdan Doliński. Potem na scenę zaproszono starostów dożynek oraz radnych parafialnych, aby podzielili się chlebem z zebranymi. Stałym elementem festynu są występy artystyczne, które w tym roku przygotowali mieszkańcy Podsusza, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Grębkowie. - Na scenie nudy nie było, za to było dużo dobrej zabawy. W tym roku na wszystkich czekała niespodzianka - grębkowscy Sławomir i Kajra - opowiada Wanda Miszczak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Część artystyczną zakończył występ grup tanecznych SP z Grębkowa i Trzebuczy. Program festynu był różnorodny i bogaty, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.