Opinie
4/2022 (1381) 2022-01-26
Przesuwanie granicy tego, co akceptowalne, żeby wzbudzać kontrowersje, świadomie wywołać skandal i w ten sposób przyciągnąć widownię - to cechy wielu programów telewizyjnych. Efekt? Coraz częściej ich bohaterami stają się osoby, które miały problemy z prawem.

Uczestnicy polskich reality show często ukrywają przed publicznością swoją przeszłość lub mówią jedynie o dobrych rzeczach, którymi mogą się pochwalić. Niestety, nie zawsze bywało u nich tak pięknie, jak mogłoby się wydawać. Prym w doborze bohaterów z długą listą wykroczeń na koncie wiedzie stacja TTV - producent programu „Królowe życia”. Na ekranie tytułowe „królowe” wiodą wystawne życie i na każdym kroku chwalą się pieniędzmi, których mają w bród. Najbardziej rozpoznawalna bohaterka programu przed zdobyciem „sławy” odsiadywała wyrok kilkunastu miesięcy pozbawienia wolności za nakłanianie do prostytucji i prowadzenie agencji towarzyskiej. Co ciekawe, stała się ulubienicą widzów - na instagramie obserwuje ją ponad milion osób.
4/2022 (1381) 2022-01-26
Strefa płatnego parkowania (SPP) na razie pozostanie bez zmian. Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik wycofał projekt uchwały rozszerzający obecnie istniejącą SPP z czterech do 38 ulic.

Aktualna strefa płatnego parkowania obowiązuje jedynie w ścisłym centrum, w pobliżu budynku urzędu miasta. W połowie stycznia opublikowano projekt uchwały dotyczący jej powiększenia. Nowe granice sięgnęłyby ulic: 3 maja, Floriańskiej, Asłanowicza, Wojskowej, Wałowej i Wojska Polskiego. Zaopiniowaniem projektu uchwały mieli zająć się radni podczas komisji gospodarki miejskiej. Nieoczekiwanie prezydent wycofał go jeszcze przed posiedzeniem. Decyzję uzasadnił napływającymi od mieszkańców uwagami na temat proponowanych zmian. Kontrowersje dotyczą m.in. zasięgu strefy oraz abonamentu dla osób w niej zamieszkałych. A. Sitnik zawnioskował, aby projekt oraz sporządzoną wcześniej na jego potrzeby analizę potraktować jako materiał informacyjny, a dyskusję jako luźną wymianę opinii.
4/2022 (1381) 2022-01-26
Miała tam funkcjonować placówka opiekuńczo-wychowawcza, jednak plany trzeba było zmienić. Starostwo powiatowe na nowo podjęło próbę zagospodarowania budynku w centrum miejscowości.

Obiekt przy ul. Żytniej stoi pusty, odkąd wyprowadziła się z niego przyszpitalna przychodnia przeciwgruźlicza, czyli od kilkunastu lat. Starostwo, do którego należy budynek, jeszcze za poprzedniej kadencji samorządu próbowało znaleźć mu godne przeznaczenie. Były plany utworzenia w tym miejscu zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale nie udało się ich zrealizować. W końcu samorząd postanowił sprzedać nieruchomość. Jednak i ten ruch zakończył się niepowodzeniem, bo nie znalazł się chętny do jej nabycia, a dawna przychodnia niszczała coraz bardziej. Szansa pojawiła się pod koniec 2017 r. Powiat chciał, by przy ul. Żytniej powstał dom dziecka, którego w okolicy nie ma.
4/2022 (1381) 2022-01-26
Jak skutecznie leczyć pacjentów z rakiem płuc, mówi prof. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

Liczba zachorowań na nowotwory płuc w naszym kraju wciąż jest ogromna, a do tego ten rodzaj nowotworu stanowi najczęstszą przyczynę zgonów…

Rak płuca to najczęściej występujący nowotwór u człowieka. W 2020 r. na świecie odnotowano 2,3 mln nowych przypadków oraz 1,8 mln zgonów. W Polsce prognoza na 2025 r. przewiduje 23,5 tys. zachorowań. W stosunku do 2015 r. to wzrost o 1,5 tys. Profilaktyka polegająca na zaprzestaniu palenia papierosów lub w ogóle niesięgania po nie odniosła częściowy sukces. W przypadku mężczyzn populacji polskiej zapadalność spada, niestety u kobiet wzrasta. To także najczęstsza przyczyna zgonów w obu tych grupach. To ogromny problem medyczny i społeczny.