Diecezja
52/2014 (1017) 2014-12-22
Synod diecezjalny jest doświadczeniem Kościoła, który daje się prowadzić Duchowi Świętemu, doświadcza bliskości Chrystusa w liturgii, a także wsłuchuje się w głos ludu Bożego, poszukując właściwych rozwiązań prawnych i duszpasterskich.

Czas synodu to czas wspólnych poszukiwań, jakie podejmuje biskup diecezjalny wraz z powierzonym mu ludem, a więc duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi.
52/2014 (1017) 2014-12-22
W środę, 17 grudnia, w kolegiacie janowskiej bp Kazimierz Gurda przewodniczył Mszy św. z udziałem władz, pedagogów i młodzieży związanej z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Na początku uroczystości proboszcz parafii ks. prałat Stanisław Grabowiecki powitał zebranych, wśród których znaleźli się liczni przedstawiciele duchowieństwa: duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz inni kapłani związani z OHP, a także dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. kanonik Sławomir Kapitan.
52/2014 (1017) 2014-12-22
Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie - to nieodłączne elementy sylwestrowej zabawy. Jednak, jak wynika ze statystyk, nieumiejętne obchodzenie się z nimi jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków.

Najczęstsze konsekwencje takiego zachowania to: pożar, oparzenia skóry, zapalenie się włosów i odzieży, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.