Opinie
38/2022 (1415) 2022-09-21
Czy my, rodzice, kochamy mniej i przez to nie potrafimy porozumieć się z dzieckiem? Nie, mamy po prostu ogromną konkurencję... - przekonywała Aleksandra Gil, trener profilaktyki zdrowia psychicznego, podczas Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, które odbyło się 17 września w Siedlcach.

Mowa o konkurencji kulturowej, technologicznej i społecznej. Tegorocznemu Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, które odbyło się już po raz 31, przyświecało hasło: „Jakie wychowanie - jaka profilaktyka uzależnień?”. Wydarzenie zainaugurowała Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego w sanktuarium św. Józefa. W homilii biskup zauważył, że jeśli w rodzinach nie ma solidnych fundamentów wychowawczych, to szkoła musi się borykać z większą ilością problemów.
37/2022 (1414) 2022-09-14
Mamy zabezpieczone paliwa - zapewnia prezydent Siedlec Andrzej Sitnik. To reakcja na pismo pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego, w którym sugerują, że mieszkańcom tej zimy mogą grozić zimne kaloryfery.

Ponad 50 osób zatrudnionych w PE podpisało się pod pismem skierowanym do radnych miasta. Informują w nim o dramatycznej sytuacji spółki, wskazując na poważne błędy w jej zarządzaniu. W liście wyrażają obawę, że prowadzone remonty mogą doprowadzić do nałożenia kar na firmę, a przede wszystkim uniemożliwią zapewnienie ciepła mieszkańcom w sezonie grzewczym. Pracownicy odnoszą się także do polityki kadrowej prowadzonej przez prezes spółki sprowadzającej się do częstej wymiany osób na kierowniczych stanowiskach. Sygnatariusze listu zwracają się do radnych z prośbą o interwencję w ratowaniu spółki, nie wykluczając akcji protestacyjnej.
37/2022 (1414) 2022-09-14
Ponad 300 wystawców wzięło udział w XVIII Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym połączonych z XVI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, które odbyły się 10 i 11 września na terenie Agencji Rozwoju Miasta.

Tegoroczna edycja imprezy upłynęła pod hasłem: #rolnictwo przyszłości i #bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnicze targi od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Imprezę, jak co roku, zorganizował Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. - Widzimy, jak obszary wiejskie pięknie rozwijają się, bo wieś to nie tylko pole, nie tylko zwierzęta, ale całość infrastruktury - mówił Sławomir Piotrowski, dyrektor MODR.
35/2022 (1412) 2022-08-31
Po długiej dyskusji radni zdjęli z porządku obrad najważniejszy punkt sierpniowej sesji rady miasta - projekt uchwały dotyczący emisji obligacji o wartości 48 mln zł.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ta otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Z projektem uchwały wystąpił prezydent miasta Andrzej Sitnik. Emisja obligacji - jak czytamy w uzasadnieniu - jest konieczna ze względu na rosnące koszty obsługi długu, rosnące wydatki, a przy tym malejące dochody bieżące, które pozbawiają budżet miasta możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych. Z zapisanej kwoty 48 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczono 12,3 mln zł. Z kolei 35,7 mln zł miałoby pokryć planowany w tym roku deficyt związany z wydatkami inwestycyjnymi.
33/2022 (1410) 2022-08-17
Nowym dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej został gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik. Zastąpił na tym stanowisku gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego, który został skierowany do służby w strukturach międzynarodowych.

Uroczyste przekazanie dowodzenia z pełnym wojskowym ceremoniałem w obecności dowódców, kompanii honorowych i sztandarów jednostek wchodzących w skład 18 DZ odbyło się 12 sierpnia. Podczas ceremonii gen. Jarosław Mika, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przypomniał, że formowanie 18 DZ rozpoczęło się w 2018 r. Jak mówił, wówczas „nie każdy wierzył, nieraz z lekkim przymrużeniem oka spoglądał” na ten proces, a dziś dywizja dobrze funkcjonuje. Zaznaczył także, że to gen. J. Gromadziński od samego początku odpowiadał za tworzenie nowego związku taktycznego.
31/2022 (1408) 2022-08-02
Samorząd powiatu zamierza zmienić dotychczasowy herb. Powód? - Powiat przystąpił do opracowania swoich insygniów i symboli. Okazało się, że dotychczasowy herb nie był opiniowany przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji - wyjaśnia Elżbieta Zdolska, sekretarz powiatu.

Aktualny herb przedstawia na tarczy trójdzielnej (w kształcie odwróconej litery T) w górnym prawym czerwonym polu orła białego jagiellońskiego, w lewym górnym błękitnym polu - krzyż podwójny złoty, w polu dolnym czerwonym - kroczącego w prawo złotego jelenia. Główna część herbu nawiązuje do Horodła i unii horodelskiej z 1413 r., w efekcie której Parczew stał się w latach 1413-1564 miejscem zjazdów polsko-litewskich. W polu dolnym nawiązuje do historycznego herbu Parczewa. Przypisany jest samorządowi od 2000 r. Zgodnie z ustawą z 1978 r. o odznakach i mundurach jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Ich wzory powinny być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
30/2022 (1407) 2022-07-28
Posąg Jacka wróci na zabytkową wieżę Muzeum Regionalnego w Siedlcach przed końcem roku.

Dźwigający kulę ziemską Atlas to symbol miasta. Według legendy do rzeźby pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej, który nosił imię Jacek. Młody mężczyzna miał dopuścić się przewinienia i za karę został zmuszony do opuszczenia Siedlec. Księżna Aleksandra postanowiła zlecić wykonanie figury Jacka i ustawienie jej na szczycie wieży, żeby móc na niego spoglądać z okna pałacu. Odnowienie rzeźby to ostatni element remontu Muzeum Regionalnego. W jego ramach odrestaurowana została drewniana konstrukcja wieży ratuszowej wraz ze wszystkimi elementami ozdobnymi. Symbol miasta miał powrócić na swoje miejsce jeszcze w zeszłym roku. Niestety po zdjęciu posągu z wieży okazało się, że jest w gorszym stanie, niż się spodziewano. Kula, którą „Jacek” trzyma na swoich barkach, popękała od słońca i jej naprawa wymaga poważniejszych zabiegów niż tylko czyszczenia.
30/2022 (1407) 2022-07-28
Potrzeba nam dzisiaj na nowo przemyśleć relacje między pokoleniami. Muszą one być budowane na Bożej wizji człowieka, rodziny i społeczeństwa. W ten sposób wierzący i praktykujący babcie i dziadkowe stają się świadkami Boga - powiedział bp Kazimierz Gurda podczas III Diecezjalnej Pielgrzymki Teściów i Dziadków, która odbyła się 24 lipca w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.

Datę wybrani nieprzypadkowo, bowiem poprzedza ona liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny - dziadków Pana Jezusa, przypadające 26 lipca. Tegoroczne diecezjalne spotkanie dziadków, teściów i osób starszych przebiegało pod hasłem: „Zaowocują jeszcze w starości”. Wydarzenie zainaugurowała Msza św. w intencji dziadków i teściów, której przewodniczył bp K. Gurda. W homilii podkreślił, że spotkanie jest odpowiedzią na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, który pragnie, aby teściowie i osoby starsze na modlitwie odkryły zadania, jakie mają do wypełnienia w środowisku, w którym żyją. - Każdy bowiem etap życia człowieka staje się szansą na odkrycie i realizację powołania, jakim Bóg go obdarza. Tym podstawowym, obejmującym wszystkich, którzy wierzą w Boga, jest powołanie do świętości, do zbawienia.
28/2022 (1405) 2022-07-17
W czwartek 21 lipca, w ramach cyklu Kultura Dostępna, kino Helios w Siedlcach zaprezentuje film „Mój dług”. Mamy dla Państwa trzy podwójne zaproszenia na ten seans.
28/2022 (1405) 2022-07-13
Życie człowieka wierzącego, życie księdza jest stałym oczekiwaniem na przyjście Jezusa na krańcu jego ziemskiego życia. To oczekiwanie wyraża się w gotowości na otwarcie Mu drzwi swojego życia, gdy przyjdzie i zakołacze, po to, aby mógł nasze życie przenieść do innego świata, który On sam przygotował - mówił bp Kazimierz Gurda w homilii podczas Mszy św. pogrzebowej.

Ks. S. Niepogodziński odszedł do Pana 5 lipca w wieku 64 lat. Przez ostatnie 15 lat posługiwał w parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Od lipca był rezydentem w parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie. W środę 6 lipca w parczewskim sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin sprawowana była Msza św. za śp. ks. Niepogodzińskiego. Przewodniczył jej kanclerz Kurii Diecezjalnej w Siedlcach ks. kan. Jan Babik, a homilię wygłosił wicedziekan dekanatu parczewskiego ks. kan. Tomasz Kostecki. - Czas ziemskiego zasługiwania na życie wieczne z chwilą z śmierci już się dla ks. Stanisława zakończył. Bóg powołał go do siebie. Stanął na sądzie szczegółowym, aby zdać relację ze swojego ziemskiego włodarstwa, z realizacji swojego życia kapłańskiego.