Aktualności
Wypoczynek z Bogiem
26/2020 (1300) 2020-06-24

Wypoczynek z Bogiem

Od 6 do 11 lipca odbędzie się turnus rekolekcyjny dla uczniów kl. IV- VI szkoły podstawowej pt. „Maryja uczy nas dobrze przeżywać Eucharystię”.
Dyżur pomocy osobom starszym
17/2020 (1291) 2020-04-22

Dyżur pomocy osobom starszym

Caritas Diecezji Siedleckiej informuje o możliwości udzielenia pomocy osobom starszym, które czują się zagrożone obecną sytuacją w związku z pandemią koronawirusa.
3/2020 (1277) 2020-01-15
Rozmowa z dr Ewą Czeczelewską, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa.

Zatoki to przestrzenie w kościach twarzy, wyściełane błoną śluzową. Mamy cztery rodzaje symetrycznie położonych zatok przynosowych: szczękową, czołową, sitową i klinową. Zatoki przynosowe jako przestrzenie rezonacyjne odgrywają ważne znaczenie m.in. w tworzeniu głosu. Można by powiedzieć, że zatoki chronią mózg, gdyż przy ewentualnym urazie zmiażdżone kości najpierw trafiają na pustą przestrzeń zatok. Stanowią także swojego rodzaju bufor, dzięki któremu drgania wywołane własnym głosem nie są tak intensywnie przenoszone na kosteczki słuchowe. Ale przede wszystkim zatoki spełniają ważną rolę w oddychaniu. Chodzi mianowicie o ogrzanie powietrza oraz jego nawilżenie i wyrównanie ewentualnej różnicy ciśnień, ponieważ błona śluzowa zatok jest przedłużeniem błony śluzowej nosa.
44/2019 (1267) 2019-10-29
W dniach 14-17 listopada w kodeńskim sanktuarium odbędą się rekolekcje o przebaczaniu. Rekolekcje będą prowadzone na podstawie programu o. Jeana Monborquette OMI .
16/2019 (1239) 2019-04-17
Rozmowa z Kazimierzem Gajowym, prezesem Fundacji Fenicja im. Św. Charbela w Libanie.

Z mojego doświadczenia wynika, że tylko nielicznym Polakom Liban nasuwa myśl o pięknie przyrody i kultury. Jeżeli już - to kojarzy się ze św. Charbelem, który zdobywa w Polsce coraz większą rzeszę czcicieli. Często chęć nawiedzenia sanktuarium św. Charbela jest jedynym motywem wyjazdu do Libanu. Dopiero na miejscu pielgrzymi zdają sobie sprawę z własnej ignorancji, gdy zderzają się z siedmioma tysiącami lat historii, oglądają pozostałości prawie wszystkich cywilizacji, stają przed największymi świątyniami, jakie stworzyło Cesarstwo Rzymskie, jak chociażby Baalbek. Ich uczucia sięgają zenitu, kiedy stąpają po rzymskich drogach Tyru i Sydonu, po których chodził sam Pan Jezus, Matka Boża i apostołowie. Kolejną niespodzianką dla pielgrzymów z Polski jest całkowite poczucie bezpieczeństwa i brak oznak jakichkolwiek konfliktów zbrojnych. Oczywiście, żyjemy na Bliskim Wschodzie i w krajach ościennych ciągle toczy się wojna. Niejednokrotnie próbowano ją przenieść tutaj, jednak po bardzo bolesnych doświadczeniach tzw. wojny domowej w latach 1975-1990 Liban robi wszystko, aby do tego nie dopuścić.
7/2019 (1230) 2019-02-13
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w ramach kampanii „STOP nielegalnym środkom ochrony roślin” po raz kolejny przestrzega polskich rolników i sadowników przed stosowaniem nieoryginalnych preparatów chemicznych. Jak duża jest skala problemu?

Trudno jest oszacować procentowy udział w rynku podrabianych środków ochrony roślin, ponieważ nie da się zmierzyć szarej strefy. Według danych Komisji Europejskiej i EUIPO ok. 15% europejskiego rynku stanowią podrobione środki ochrony roślin. W przypadku Polski jesteśmy narażeni na napływ podrabianych środków z racji naszego położenia geograficznego. Jesteśmy państwem granicznym Unii Europejskiej i dlatego u nas tych nielegalnych i podrobionych produktów może być więcej. Miejscami potencjalnie narażonymi na „przemyt” nielegalnych pestycydów są, oczywiście, granice państwa (zwłaszcza zewnętrzna Unii Europejskiej), porty morskie i lotnicze.