Aktualności
Sceniczne popisy
15/2016 (1084) 2016-04-12

Sceniczne popisy

W niedzielę, 3 kwietnia, w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Form Teatralnych Wiosna Teatralna.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili uczniowie szkół z terenu gminy Żelechów, dając przepiękny popis swoich umiejętności aktorskich. Przegląd miał na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych i młodzieżowych oraz prezentację dorobku artystycznego uczniów.
4/2016 (1073) 2016-01-27
W dniach 23-24 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

Celem przeglądu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizacja środowisk szkolnych i młodzieżowych, prezentacja dorobku artystycznego uczniów i przedszkolaków oraz utrwalanie tożsamości kulturowej miasta i gminy. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się sześć zespołów teatralnych. W sobotę na scenie MGOK wystąpiły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Żelechowie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej i mali aktorzy z SP w Starym Kębłowie. W niedzielę jasełka zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Stefanowie, SP w Starym Goniwilku oraz SP w Żelechowie.
18/2015 (1035) 2015-04-29
Ogrom pozytywnych emocji, wspólny śpiew i radosne uwielbienie Boga - tak w skrócie można opisać występ Siewców Lednicy, który odbył się w niedzielę, 26 kwietnia, w kościele parafialnym w Żelechowie.

Koncert został zorganizowany dla upamiętnienia dziesiątej rocznicy śmierci Jana Pawła II i uczczenia pierwszej rocznicy jego kanonizacji.
45/2014 (1010) 2014-11-05
Był komendantem miejscowego oddziału POW, prezesem OSP, burmistrzem Żelechowa i członkiem AK.

Ludwik Pudło urodził się 6 września 1891 r. w Niwie Babickiej koło Ryk. Pochodził z biednej rodziny. Miał kilkoro rodzeństwa. Jego rodzice - Antoni Pudło i Jadwiga z Kopików -zajmowali się rolnictwem. Po ukończeniu farmaceutycznych kursów pomocnikowskich, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, L. Pudło podjął pracę w aptece Zwolińskich w Żelechowie.
32/2014 (997) 2014-08-06
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku świętowała jubileusz 100-lecia działalności. Jednostka otrzymała nowy sztandar i została uhonorowana Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Uroczyste obchody, które odbyły się 27 lipca, zainaugurowała polowa Msza św. celebrowana przez proboszcza parafii Zwiastowania NMP ks. prałata Stanisława Zajkę. - Troska tutejszych mądrych gospodarzy przed 100 laty, aby założyć straż ogniową, należy do wielkich czynów tamtej społeczności - stwierdził ks. prałat. I dodał: - Dziś modlimy się za obecnych tutaj strażaków, którzy przejęli dziedzictwo tamtych mądrych mieszkańców. Modlimy się za tych, którzy należą do OSP, aby jak najlepiej i najpiękniej spełnili swoje powołanie.
23/2014 (988) 2014-06-04
21 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie gościł Wiesław Drabik - autor książek dla dzieci. Na spotkanie z pisarzem licznie przybyli uczniowie „zerówek” i klas I-III szkół podstawowych.

Niezwykły gość bardzo łatwo nawiązał kontakt z publicznością. Zadawał zagadki, opowiadał zabawne anegdoty i czytał fragmenty swoich bajek, zachęcając uczniów do odgadywania rymów. Dzieci doskonale znały wierszowane historyjki, cytowały teksty wraz z autorem. Nagrodami za poprawne odpowiedzi były naklejki. Kto uzbierał ich najwięcej, otrzymał książkę ze specjalną dedykacją.
20/2014 (989) 2014-05-16
W piątek, 23 maja, o godz. 16.00 w sali widowiskowej MGOK w Żelechowie odbędzie się konferencja pt. „Trudności rozwojowe i wychowawcze wieku przedszkolnego i szkolnego”.
16/2014 (981) 2014-04-16
6 kwietnia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie odbyła się „Wiosna Teatralna”.

Przegląd miał na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych i młodzieżowych oraz prezentację dorobku artystycznego uczniów. Uczestnikami imprezy były zespoły teatralne reprezentujące placówki oświatowe. Każda grupa mogła wystawić jeden spektakl o dowolnej tematyce.
6/2014 (971) 2014-02-05
W niedzielę, 26 stycznia, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej zaprezentowało się siedem grup teatralnych. Jako pierwsi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie, którzy przedstawili jasełka w sześciu scenach: alarm w piekle; Maryja z Józefem szukają gospody; pastuszkowie dowiadują się od aniołów o narodzeniu Bożego Dzieciątka; trzej królowie na dworze Heroda; w Betlejem w stajence; wigilia. Opiekunem grupy była s. Elżbieta Albiniak.