Kultura
Źródło: MSZ
Źródło: MSZ

Przenieśli publiczność do Betlejem

W dniach 23-24 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbył się Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych.

Celem przeglądu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizacja środowisk szkolnych i młodzieżowych, prezentacja dorobku artystycznego uczniów i przedszkolaków oraz utrwalanie tożsamości kulturowej miasta i gminy. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się sześć zespołów teatralnych. W sobotę na scenie MGOK wystąpiły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Żelechowie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej i mali aktorzy z SP w Starym Kębłowie. W niedzielę jasełka zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Stefanowie, SP w Starym Goniwilku oraz SP w Żelechowie.

Występy wszystkich grup stały na bardzo wysokim poziomie. Widać było ogromne zaangażowanie młodych aktorów i wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie swoich ról. Rodzice, podziwiając popisy swoich pociech, nie kryli radości i dumy. Jednak prawdziwy zachwyt z łezką wzruszenia w oku można było dostrzec na twarzach babć i dziadków.

Przegląd był doskonałą okazją do rozwijania i promocji postaw twórczych, kształtowania wyobraźni oraz wiary we własne możliwości. Dzieci przedstawiły swój dorobek artystyczny, umożliwiając w ten sposób wymianę doświadczeń i obserwację aktorskiego warsztatu pracy innym grupom.

Michał Sztelmach