Aktualności
Obrońcy prawdziwych wartości

Obrońcy prawdziwych wartości

Do grona Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy został przyjęty Czesław Sudewicz, emerytowany lekarz z Białej Podlaskiej.

Ta prestiżowa organizacja ma 21 lat i swymi korzeniami nawiązuje do Zakonu Rycerskiego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powołanego przez króla Władysława IV. ROJB zostało założone 19 marca 1991 r. i jest, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, stowarzyszeniem wiernych, uczestniczących w posłannictwie i apostolacie świeckich w Kościele. Liczy stałą liczbę 72 członków. Połowę z nich stanowią Polacy. Rycerze wywodzą się z różnych środowisk i zawodów. Łączy ich nieskazitelna opinia, autorytet, uznanie, dobrze pojmowany patriotyzm, głęboka religijność i kult Maryi Bogarodzicy. Zawołaniem członków ROJB są słowa: „Odnowić wszystko w Chrystusie przez Maryję, Matkę Jego”. Siedzibą rycerstwa jest oczywiście Częstochowa. Funkcję dziekana pełni o. prof. Jan Nalaskowski OSPP. Jakie są cele rycerstwa?

– Naszym zadaniem jest służba na rzecz cywilizacji miłości z wykorzystaniem charyzmatów stanu rycerskiego. Każdy z członków powinien m.in. pracować nad pogłębieniem swojego życia duchowego oraz bronić najświętszych wartości religijnych, patriotycznych i kulturowych, zgodnie z rycerskim zawołaniem „Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówi Cz. Sudewicz.

Przyjęcie nowych członków (inwestytura) odbywa się w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze. Rycerze otrzymują wtedy krzyż i pamiątkowy dyplom. Dodatkowo, zostają też przyobleczeni w biały płaszcz z wyszytym niebieskim ośmioramiennym krzyżem.

W gronie Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy są m.in. prof. Ryszard Bender, prof. Janusz Kawecki i artysta Mariusz Drapikowski.

Agnieszka Wawryniuk