Historia
35/2018 (1207) 2018-08-29
Należy do grona tych osób, które na trwałe wpisały się w historię naszego regionu. Zasłużyła sobie na to dobrym gospodarowaniem, które przyczyniło się do rozwoju Siedlec. Nic więc dziwnego, że pamięć o niej w tym mieście nadal jest żywa. Pamiętają o niej także w Suchożebrach, gdzie ufundowała murowany kościół.

W tym roku mija 220 lat od jej śmierci. Książna Aleksandra Ogińska zmarła 28 sierpnia 1798 r. w Siedlcach. Została pochowana w podziemiach kaplicy pw. Świętego Krzyża, potocznie nazywanej kaplicą Ogińskich, która mieści się przy ul. Starowiejskiej. Obiekt ten został wzniesiony w 1791 r. na terenie cmentarza, gdzie pierwotnie stał kościół. Kaplicę w stylu klasycystycznym zaprojektował Zygmunt Vogel, malarz i rysownik. Jest ona jedyną znaną budowlą jego autorstwa. Ten ród książęcy, pieczętujący się herbem Pogoń Litewska, wywodził się z Giedyminowiczów, których protoplastą był wielki książę Gedymin, dziad Władysława Jagiełły. Aleksandra Ogińska przyszła na świat 19 marca 1730 r. w Warszawie. Była trzecim z czworga dzieci Michała Fryderyka Czartoryskiego i Eleonory z Waldsteinów. Jedynym, które przeżyło rodziców. Ojciec jej był jednym z najbardziej wpływowych polityków w ówczesnej Rzeczypospolitej.
35/2018 (1207) 2018-08-29
W naszej diecezji rozpoczęły się już Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. Zostaną one przeprowadzone we wszystkich parafiach. Będą trwały etapami i zakończą się latem 2022 r. w parafii katedralnej w Siedlcach.

Czas tych szczególnych rekolekcji jest owocem jubileuszu 200-lecia istnienia Kościoła siedleckiego. Jako pierwsza przeżywała je parafia Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim - mieście, które było pierwszą stolicą naszej diecezji. Misje ewangelizacyjne mają być pomocą w pracy duszpasterskiej. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda w liście pasterskim na rozpoczęcie roku jubileuszowego pisał: „Chcemy mocą Ducha Świętego głosić Jezusa jako naszego Boga i Zbawiciela oraz Jego Ewangelię. Od misji ewangelizacyjnych rozpoczniemy we wszystkich parafiach nowy etap historii naszej diecezji”. Celem tego szczególnego czasu jest spotkanie z Chrystusem i odnowienie z Nim utraconej bądź osłabionej więzi. Do każdej parafii w czasie misji przybędą również znaki: obraz Matki Bożej Kodeńskiej oraz relikwie bł. Męczenników z Pratulina.