Diecezja
4/2014 (969) 2014-01-22
2 lipca referent rosyjski Pawliszczew zanotował: „Działa mnóstwo drobnych grup powstańczych, które ukazały się w 87 miejscach i w okolicach przeprowadziły formalny pobór, uprowadzając ze sobą 13 ludzi. Wszędzie zakazują włościanom utrzymywać straże wiejskie… W guberni lubelskiej widoczne są najbardziej w pow. radzyńskim i hrubieszowskim”.
4/2014 (969) 2014-01-22
Ks. Ignacy Kłopotowski swoje powołanie w dużej mierze realizował przez działalność redaktorską i wydawniczą. Założone przez niego w styczniu 1909 r. „Kółko Różańcowe”, dedykowane Bractwom i Kołom Żywego Różańca, od 1995 r. jest wydawane przez siostry loretanki pod nazwą „Różaniec”. Pomimo wielu przerw w jego wydawaniu, w tym roku pismo to obchodzi 105 rocznicę swojego istnienia.
4/2014 (969) 2014-01-22
Cyprian Kamil Norwid w wierszu „Moja piosnka” pośród rozlicznych tęsknot za ojczyzną wymienia także swą nostalgię za ludźmi, którzy potrafią wypowiadać się wprost i dokładnie, a każde ich słowo ma znaczenie, którego nie trzeba się zbytnio domyślać ani też doszukiwać się znaczenia.
4/2014 (969) 2014-01-22
Panie, tu nie jest salon damsko-męski. Tu jest kiosk „Ruchu”! Ja... Ja tu mięso mam! - strofowała klientów sprzedawczyni w filmie „Miś”. Po raz kolejny postanowiono sięgnąć po metody sprawdzone w czasach PRL.
4/2014 (969) 2014-01-22
Po świętowaniu tajemnicy Bożego Narodzenia przeżywamy obecnie tzw. okres zwykły. W pocie czoła pokonujemy trudności życia, troszcząc się o jedzenie, ubranie i mieszkanie. To nasze zwyczajne życie może jednak być także terenem naszej szczególnej relacji i głębokiego dialogu z Bogiem.
4/2014 (969) 2014-01-22
Rakiem nie można zarazić się przez podanie ręki. Pamiętajmy, że nowotwory nie omijają także ludzi młodych. Musimy być bardziej wyrozumiali dla tych, którzy są chorzy - apelują amazonki.
4/2014 (969) 2014-01-22
11 stycznia w leśniańskim sanktuarium, podobnie jak we wszystkich miejscach kultu, w których posługują ojcowie paulini, rozpoczęły się tzw. Pawełki. Podczas tej wyjątkowej nowenny zakonnicy modlą się do swego patrona i opiekuna - św. Pawła I Pustelnika.
4/2014 (969) 2014-01-22
Stosunki międzyludzkie bywają skomplikowane nie tylko w kwestii miłości, ale także w przyjaźni. Arystoteles powiedział, że to jedna z cnót. Należałoby oczekiwać, iż oprze się ona na zaufaniu, dostarczy radości, a także poczucia bezpieczeństwa. Jednak nie w każdym przypadku relacja okazuje się być zgodna z oczekiwaniami, podstępnie zatruwając życie na długie lata.
4/2014 (969) 2014-01-22
Uważam, że bieda nie może być jedyną przyczyną odebrania dziecka. Myślę, że obecnie służby społeczne dokładnie analizują każdą sytuację i nie odbierają dzieci z powodu tylko i wyłącznie ubóstwa, ale konsekwencji, które ono powoduje.