Region
53/2015 (1069) 2015-12-29
W Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych odbyło się tradycyjne uroczyste spotkanie opłatkowe władz powiatu łosickiego.

Ksiądz biskup, zwracając się do uczestników spotkania, przypomniał, co jest istotą świąt Bożego Narodzenia. Mówił o atmosferze, która skłania nas do głębokiej refleksji nad tym, co jest źródłem szlachetnych uczuć budzących się w sercach w tym czasie. - Źródłem naszego świętowania i naszej radości są narodziny Syna Bożego, Jezusa - mówił biskup.
53/2015 (1069) 2015-12-29
O działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, formach pomocy i realizowanych zadaniach z okazji 25-lecia placówki mówi jej dyrektor Maria Gadomska.

Pracownik socjalny staje w swojej pracy wobec różnorodnych wyzwań i problemów, jakie są udziałem człowieka przez całe życie - od narodzin aż do śmierci. Towarzyszy matce oczekującej dziecka, jest w rodzinie wielodzietnej i u osób samotnych, młodych i seniorów, bezrobotnych, chorych i uzależnionych, doświadczających przemocy, bezdomnych i niepełnosprawnych, bywa jedyną osobą, która żegna zmarłego…
53/2015 (1069) 2015-12-29
O 15 latach działalności Domu Pomocy Społecznej Domu nad Stawami w Siedlcach, codziennym życiu i planach rozwoju mówi dyrektor Sławomir Piotrowski.

Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Posiada miejsca dla 105 podopiecznych - kobiet i mężczyzn, także z możliwością pobytu okresowego, np. na czas zimy. Teren DPS obejmuje ponad 3 ha powierzchni. Jednopiętrowy budynek, otoczony bujną zielenią, jest w pełni dostosowany do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się. Nasi podopieczni mieszkają w pokojach jedno- i dwuosobowych z łazienką i toaletą.
53/2015 (1069) 2015-12-29
O polityce historycznej, patriotycznym wychowaniu i o tym, czy historia czegoś uczy - w rozmowie z Adamem Borowskim i Wiktorem Cyganem - autorami wystawy Legiony. Droga ku Niepodległej 1914-1918.

Nie możemy zapomnieć o tysiącach ludzi, którzy rzucili swoje życie na stos czy trochę później na szaniec. Musimy o nich pamiętać, dać świadectwo, że ich czyn nie był bez znaczenia. Wynieść ich na panteon polskich bohaterów. Musimy wykonać taką pracę, żeby nasi zstępni chcieli o Polskę się bić.