Kultura
Twórcze pasje
50/2019 (1273) 2019-12-11

Twórcze pasje

Twórczość ludowa na terenie ziemi łukowskiej rozwija się od lat, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem. Przybywa też artystów.

Najliczniej reprezentowaną dziedziną sztuki ludowej jest rzeźba, co sprawia, że powstały w 1965 r. Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej (ŁORzL) jest jednym z najważniejszych w kraju - obok łęczyńskiego, sierpeckiego i kutnowskiego. Jego wyjątkowość polega na tym, że został utworzony bez żadnych wzorców i wcześniejszych doświadczeń w tej dziedzinie, a jego charakter kształtował się na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat. Cechami charakterystycznymi prac wychodzących spod dłut łukowskich rzeźbiarzy jest prostota i polichromia, czyli zdobienie kolorem, dzięki któremu otrzymują one swoiste życie. Prekursorem rzeźby ludowej na ziemi łukowskiej jest Marian Adamski z Sobisk. Obecnie w ramach ŁORzL tworzy 16 rzeźbiarzy pochodzących z Łukowa, gminy Łuków, Adamowa, Woli Gułowskiej i okolic Góry Kalwarii. Skupiają się głównie na tematyce sakralnej i wiejskiej. Ich dzieła można oglądać na wystawach zarówno w kraju, jak i zagranicą. Biorą także udział w licznych konkursach, zdobywając wysokie lokaty.
Promocja książki
49/2019 (1272) 2019-12-04

Promocja książki

W niedzielę 8 grudnia, o 19.00, odbędzie się promocja książki pt. „Miłosierny. Historia i legenda figury Chrystusa Miłosiernego z kościoła pobernardyńskiego w Łukowie” autorstwa Małgorzaty Szczygielskiej.
43/2019 (1266) 2019-10-24
Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zachęcają do spisywania i nagrywania wspomnień dotyczących ziemi łukowskiej w okresach II wojny światowej i powojennego do lat 80 XX w. oraz do przekazania ich łukowskiemu muzeum.
40/2019 (1263) 2019-10-02
w. Franciszka trzeba poznać, pokochać i naśladować - mówi Bogumiła Zadrożna, założycielka wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającej w Łukowie, przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a jednocześnie jej siostra przełożona.

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) ma swoje korzenie w średniowieczu, za jego założyciela uważa się św. Franciszka z Asyżu. Zaproponował on osobom świeckim formę braterskiej wspólnoty, która żyje zgodnie z zasadami Ewangelii. - Nasze życie ma przechodzić od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. To jest podstawowa zasada we Franciszkańskim Zakonie Świeckich - wyjaśnia B. Zadrożna i dodaje, że franciszkanin powinien stąpać po śladach zostawionych przez św. Franciszka. Przywołując początki franciszkańskiej wspólnoty cytuje Biedaczynę z Asyżu: „Bracia, zacznijmy od nowa, bo do tej pory nic nie zrobiliśmy”. FZŚ, mimo że działa z Kościołem i dla Kościoła, jest jednostką autonomiczną, posiadającą własne struktury organizacyjne, Regułę, Konstytucje Generalne i Rytuał. Najważniejszym symbolem w formacji franciszkańskiej jest ikona krzyża z San Damiano datowana na XII w.
38/2019 (1261) 2019-09-18
Przypadająca w tym roku 80 rocznica wybuchu II wojny światowej jest w całym kraju obchodzona poprzez różne wydarzenia. Jednym z nich jest konferencja historyczna zorganizowana dla mieszkańców Łukowa.

- Zależy nam na tym, by z jednej strony chcemy uczcić okrągłą rocznicę wybuchu wojny, z drugiej - przybliżyć łukowianom, zwłaszcza młodym, jej historię, szczególnie dotyczącą Łukowa i ziemi łukowskiej - wyjaśnia Mariusz Burdach, dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie, główny organizator wydarzenia, i dodaje: - Wojenna historia naszego miasta jest mało znana wśród mieszkańców. Ci, którzy byli jej świadkami, odchodzą, dlatego chcemy przekazywać ją młodym ludziom, których liczna grupa wzięła udział w konferencji. Oni muszą się dowiedzieć, co się wydarzyło. W ten sposób pamięć będzie trwała. W programie wydarzenia znalazły się trzy prelekcje. Pierwszą, zatytułowaną „Nazizm i komunizm wobec Polski i Polaków”, wygłosił dr Mariusz Sawa z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Temat „Geneza wybuchu II wojny światowej” zreferował nauczyciel historii Marcin Gomółka. Wykład pt. „Łuków w czasie II wojny światowej” przedstawił historyk Michał Mojski.
30/2019 (1253) 2019-07-25
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) to obecnie największa w Polsce organizacja kombatancka działająca na rzecz zachowania pamięci i godności żołnierzy Armii Krajowej (AK). Zrzesza byłych żołnierzy AK, członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały walkę po rozwiązaniu AK, a także osoby, którym bliskie są ideały Polskiego Państwa Podziemnego (PPP).

ŚZŻAK powstał w marcu 1990 r. na skutek scalenia dwóch organizacji kombatanckich: Związku Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Krakowie i Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie. Łukowskie Koło powstało w październiku 1989 r. Z inicjatywą utworzenia w Łukowie Koła ŚZŻAK wystąpił mjr Piotr Nowiński ps. Paweł, organizator obozu partyzanckiego I Bat. 35 Pułku Piechoty AK w rezerwacie Jata. Pierwsze, założycielskie spotkanie wspomina Bolesław Skwara ps. Okuń, członek zarządu łukowskiego koła, odpowiedzialny za sztandar. - Spotkaliśmy się wieczorem 27 października 1989 r. w mojej pracowni krawieckiej. Obecnych było 14 osób, większość stanowili dawni żołnierze AK. Po zapoznaniu się z pismem mjr. Nowińskiego dotyczącym form organizacyjnych koła, wybraliśmy zarząd tymczasowy, którego przewodniczącym został Stefan Kędziora ps. Wierzba. On również został przewodniczącym zarządu właściwego, wybranego w grudniu tego samego roku - mówi B. Skwara.
26/2019 (1249) 2019-06-26
Pieszy Rajd Śladami kpt. Ostoi każdego roku gromadzi więcej uczestników. W czwartej edycji wzięło udział blisko 140 osób. Niezrażeni warunkami pogodowymi, wyruszyli na szlak zarówno dorośli, jak i dzieci, żeby wspólnie uczcić tych, którzy przed laty oddali życie za wolność ojczyzny.

Dorośli uczestnicy, zanim wyruszyli w trasę, spotkali się na łukowskim cmentarzu, obok pomnika poległych pod Gręzówką żołnierzy I batalionu 35 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Tu, po odśpiewaniu hymnu narodowego, organizatorzy powitali uczestników rajdu, a prezes łukowskiego koła Światowego Koła Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) Ryszard Grafik przedstawił rys historyczny bitwy pod Gręzówką. Z cmentarza wszyscy udali się Bulwarem 100-lecia Odzyskania Niepodległości w trasę liczącą blisko 30 km, by późnym wieczorem spotkać się w bazie rajdu zlokalizowanej w rezerwacie przyrody Jata.
26/2019 (1249) 2019-06-26
Utrata dziecka to jedno z najtrudniejszych ludzkich doświadczeń. Powoduje cierpienie, żal, tęsknotę i pytania, na które odpowiedzią jest tylko cisza…

Z tak skrajnymi emocjami człowiek zwykle nie może sobie poradzić sam. Wie o tym Monika Siwiak, założycielka łukowskiej wspólnoty rodziców, którzy utracili dzieci. Synek Moniki - Franio - odszedł w wieku czterech lat. I choć przerażający ból rozdzierał jej serce, podświadomie szukała ukojenia. - Kilka miesięcy po pogrzebie przez przypadek trafiłam na stronę internetową dla lubelskich rodziców po stracie - wspomina M. Siwiak. - Jeszcze tego samego miesiąca pojechałam z rodziną do Lublina na Mszę św. i spotkanie rodziców. Nic z niego nie pamiętam, płakałam jak bóbr. Miesiąc późnej postanowiłam coś z tym zrobić.
20/2019 (1243) 2019-05-15
Najstarsza polska organizacja humanitarna - Polski Czerwony Krzyż obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Taki sam jubileusz świętuje Oddział Rejonowy PCK w Łukowie.

Uroczystość, która odbyła się 9 maja, rozpoczęła Msza św. w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego. Następnie na pamiątkę jubileuszu w pobliżu pomnika św. Jana Pawła II posadzono „Dąb 100- lecia PCK”, a na skwerze przy pl. Narutowicza zapalono symboliczny znicz. W drugiej części uroczystości prezes oddziału rejonowego PCK Zbigniew Pasik wygłosił referat okolicznościowy, w którym przedstawił ideę i historię Czerwonego Krzyża w aspekcie międzynarodowym, polskim oraz powiatowym, a także zadania organizacji realizowane w przeszłości i obecnie. Kluczowym elementem uroczystości była prezentacja sztandaru PCK, poświęconego podczas Mszy św., oraz wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru przez darczyńców oraz osoby zasłużone dla łukowskiego oddziału. Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK uhonorowano Zofię Żuk, prezes firmy „Łuksja”.