Kościół
8/2008 (660) 2008-02-20
Tęsknota za lepszym życiem to postawa charakterystyczna dla każdego człowieka, bez względu na to, gdzie, jak i kiedy żyje. Wszyscy pragniemy miłości, szczęścia ukrytego w coraz to większym posiadaniu dóbr materialnych, pragniemy odpoczynku, dłuższego życia oraz czekamy na uznanie ze strony innych ludzi.
8/2008 (660) 2008-02-20
Nowy dogmat maryjny powinien ,,głosić pełną chrześcijańską prawdę o Maryi" - uważa pięciu kardynałów, którzy wystosowali list zachęcający biskupów z całego świata, aby poparli petycję skierowaną do Benedykta XVI postulującą ogłoszenie piątego dogmatu maryjnego.
7/2008 (657) 2008-02-13
Czas Wielkiego Postu był dominującym tematem wystąpień Benedykta XVI w ostatnim czasie. W niedzielę, 10 lutego papież rozpoczął wraz z całą Kurią Rzymską wielkopostne rekolekcje.
7/2008 (657) 2008-02-13
Wielkie rzeczy w życiu człowieka dokonują się na górze, która jest symbolem wysiłku i w obecności Boga, bez którego wszystko nie ma sensu. Jezus tym razem udając się na modlitwę zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, a miejscem modlitwy stała się góra Tabor.
7/2008 (657) 2008-02-13
- To już gorsza sprawa. Nie wiem - odpowiedziała 50-letnia Teresa, uczestniczka sondy ulicznej, gdy zapytaliśmy, co oznacza „święcić imię Boże”. Ale odpowiedź na wcześniejsze pytanie poszła lepiej...
6/2008 (658) 2008-02-06
Kuszenie jest rzeczywistością, która nikogo nie omija. Pokusa sama w sobie to nie zło, wręcz odwrotnie - jest piękna, ponętna, dopóki jednak nie stanie się grzechem. Wtedy zaczyna rozgrywać się tragedia, bo człowiek spostrzega, że jest nagi, że dał się zwieść.
6/2008 (658) 2008-02-06
O konieczności obrony i promocji życia ludzkiego przypomniał Benedykt XVI w rozważaniach przed południową modlitwą Anioł Pański 3 lutego w Watykanie. W tym tygodniu rozważamy także orędzia papieskie na Światowy dzień Chorego oraz na Wielki Post.
5/2008 (657) 2008-01-30
Na zakończone w niedzielę, 27 stycznia spotkanie przybyła młodzież i jej duszpasterze z 31 diecezji - w sumie ponad 120 osób.
5/2008 (657) 2008-01-30
Życie człowieka to nieustanna wędrówka w poszukiwaniu szczęścia, którym jest Bóg. Prorok Sofoniasz nawołuje: „Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy”.
5/2008 (657) 2008-01-30
„Niebo do wynajęcia...” - głosi tekst jednej z piosenek. I choć nasi rozmówcy mają własne definicje Królestwa Niebieskiego, w jednym są zgodni: na dostanie się do niego trzeba zasłużyć! Tylko czy samo chodzenie do kościoła wystarczy?