Rozmowy
15/2024 (1494) 2024-04-10
Rozmowa z ks. prałatem dr. Zbigniewem Sobolewskim, teologiem moralistą, dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Jeszcze kilka lat temu rozgrzeszać z aborcji mogli tylko wyznaczeni kapłani, zwykle podczas misji parafialnych, rekolekcji czy spowiedzi generalnej. Od 2016 r., czyli od Roku Miłosierdzia, takie upoważnienie ma każdy duchowny. Jakie konsekwencje ma aborcja w sferze duchowej człowieka? Aborcja, jak od wieków uczy Kościół, jest grzechem ciężkim, dosłownie mówiąc: „śmiertelnym” dla dziecka poczętego. Chociaż obecnie próbuje się ukryć tę prawdę, posługując takimi określeniami jak „terminacja ciąży”, to fakt pozostaje faktem: podczas zabiegu przerywania ciąży życie traci dziecko.
14/2024 (1493) 2024-04-04
Rozmowa z ks. dr. Łukaszem Mazurkiem MIC, dyrektorem Apostolatu Bożego Miłosierdzia w Londynie.

Skąd w charyzmacie mariańskim idea głoszenia miłosierdzia Bożego?

Charyzmat marianów, najstarszego polskiego męskiego zakonu, wyraża się przede wszystkim w misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozumianego jako owoc i dzieło Bożego miłosierdzia, bo Bóg z miłości do człowieka stał się jednym z nas, przygotowując swoje miejsce na tej ziemi przez przeczyste serce i łono Maryi.
14/2024 (1493) 2024-04-04
Rozmowa z dr hab. Marią Ryś z Katedry Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pani Profesor, parlament francuski uznał niedawno prawo do aborcji jako „prawo człowieka” i wpisał je na trwałe do konstytucji. Do tej pory w żadnym kraju świata prawo do przerywania ciąży nie było zapisane w ustawie zasadniczej. Czy to kolejna odsłona współczesnego barbarzyństwa?

Problem od lat budzi wielkie emocje i polaryzuje społeczeństwa. Postawy wobec aborcji zmieniały się na przestrzeni wieków.
13/2024 (1492) 2024-03-27
Rozmowa z Adamem Bobikiem - chłopakiem z Hajnówki, odtwórcą roli Kazimierza Pawlaka w filmie „Sami swoi. Początek”.

Ma Pan na swoim koncie wiele różnych kreacji, ale to po roli Kazimierza Pawlaka w filmie „Sami swoi. Początek” stał się Pan gwiazdą. Jak się Pan z tym czuje?

Nie wiem, czy stałem się gwiazdą, nie odczuwam tego. Albo inaczej: dobrze się z tym czuję, że nie odczuwam, że stałem się gwiazdą. Nic się nie zmieniło w moim życiu.
13/2024 (1492) 2024-03-27
Rozmowa z Pawłem Chmielewskim, dziennikarzem, publicystą, autorem książek, m.in. „Pontyfikat kryzysu”.

Jaki wpływ na Kościół miała abdykacja Benedykta XVI? Bo coś się chyba wtedy zmieniło?

Rezygnacja Benedykta już sama w sobie była przełomem, bo żaden papież nie ustąpił z tronu św. Piotra od kilkuset lat. Zasadniczo jednak Józef Ratzinger miał prawo coś takiego zrobić. O wiele bardziej problematyczny okazał się być tytuł, jaki przyjął i cały związany z tym styl życia: papież emeryt.
12/2024 (1491) 2024-03-20
Rozmowa z br. Adamem Gęstwą OFMCap, dyrektorem Szkoły dla Spowiedników.

W jaki sposób podchodzić do spowiedzi, by dobrze zrozumieć jej istotę?

Warto uświadomić sobie, że jest to sakrament, pamiątka, którą Bóg zostawił nam, ludziom. Kryje się w nim historia grzechu i doświadczenia przebaczenia. Dlatego rozumiem go jako możliwość drogi powrotu. To wielka szansa dla człowieka, który popełnia błędy i niszczy plan Boga względem swojego życia. Sakrament pojednania to droga nawrócenia, i to rozumianego nie tylko jako metanoia. Tym uniwersyteckim pojęciem określamy zmianę sposobu myślenia. Sakrament pokuty to stworzenie nowej rzeczy, ponowne rozgoszczenie się w łonie Boga.
12/2024 (1491) 2024-03-20
Rozmowa z prof. Mieczysławem Rybą, prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przed nami ważne wybory, bo obejmujące kilka obszarów. Będziemy decydować o władzach gmin, miast, a także województw.

Rzeczywiście, przed Polakami ważne decyzje, podejmowane nie tylko lokalnie, ale i na wyższych szczeblach. One w pewien sposób rozgraniczą strefy wpływów poszczególnych ugrupowań. Bo władza w Polsce jest rozproszona i spora jej część lokuje się w samorządach, np. kwestie finansów. Dlatego wybory - do sejmików - w szczególności będą pokazywać, w jaki sposób ta konstelacja polityczna w Polsce na najbliższy czas się określi.
11/2024 (1490) 2024-03-13
Rozmowa z bp. Grzegorzem Suchodolskim, przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Księże Biskupie, pod koniec stycznia obradowała Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Jakie plany ma ona na najbliższą przyszłość?

Celem rady jest inspirowanie duszpasterstwa młodych w poszczególnych diecezjach, wspólnotach, zgromadzeniach zakonnych. Zasiadają w niej: dziewięciu biskupów, duszpasterze młodzieży oraz przedstawiciele młodych reprezentujący w polskim Kościele trzy znaczące środowiska:
10/2024 (1489) 2024-02-28
Rozmowa z ks. Grzegorzem Lisieckim, asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ubiegłym roku świętowało 30-lecie istnienia w diecezji siedleckiej - a właściwie odrodzenia. Bogate tradycje, godło, statut, sztandar, przysięga - to wszystko każe myśleć o KSM-ie jak o organizacji dla ambitnych.

Myślę, że KSM może być dla wszystkich. Daje możliwość dużej aktywności i aktywizacji ludzi wierzących - nie tylko katolików, bo nie zmyka się na inne wyznania chrześcijańskie.
11/2024 (1490) 2024-02-21
Rozmowa z dr. Jakubem Olchowskim, kierownikiem Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej, pracownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie.

Mijają dwa lata od ataku Rosji na Ukrainę, a końca wojny nie widać. Czeka nas wieloletni konflikt? Kiedy wybuchła wojna, Rosja liczyła na szybkie zwycięstwo i nikt nie wierzył, że Ukrainie uda się tak długo bronić. Ale rzeczywiście to konflikt na lata, a do tego jest początkiem końca porządku międzynarodowego, jaki znamy od 30 lat, czyli zakończenia zimnej wojny. To na pewno moment historyczny.