Rozmowy
25/2008 (677) 2008-06-18
W maju gmina Siedlce obchodziła 35-lecie swojego istnienia. Taki jubileusz to okazja do wielu podsumowań działalności Urzędu Gminy. Jakie to były działania?
25/2008 (677) 2008-06-18
Dzięki współdziałaniu Urzędu Gminy i Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego udało się odnowić 9 nagrobków na zabytkowym cmentarzu.
25/2008 (677) 2008-06-18
Schola z Parafii Miłosierdzia Bożego zdobyła I miejsce oraz Grand Prix Festiwalu Piosenki Maryjnej w Leśnej Podlaskiej. Ale, jak podkreśla s. Gabriela Hasiura, opiekunka młodzieży, uczestnictwo w konkursach i zdobywanie nagród nie jest najważniejsze.
25/2008 (677) 2008-06-18
Benedykt XVI w dniach 14-15 czerwca odbył dwudniową wizytę duszpasterską w Apulii. Objęła ona dwa miasta tego regionu: Santa Maria di Leuca i Brindisi. Dzień wcześniej spotkał się w Watykanie z prezydentem USA, Georgem Bushem.
25/2008 (677) 2008-06-18
Nad Orchówkiem góruje barokowy kościół parafialny Św. Jana Jałmużnika, który jest również Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
25/2008 (677) 2008-06-18
Powietrze, woda, zasoby złóż kopalin, lasy, gatunki flory i fauny - to nasze zasoby naturalne. Należą do tych kategorii dóbr, których wykorzystanie powinno być prowadzone tak, by nie powodowało ograniczenia dostępu do owych zasobów w przyszłości.