Aktualności
33/2016 (1102) 2016-08-16
W niedzielę, 28 sierpnia, w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie odbędzie się III Dożynkowy Festyn Parafialny. Tegoroczne dziękczynienie za plony rozpocznie sprawowana w samo południe Msza św.
33/2016 (1102) 2016-08-16
W niedzielę, 28 sierpnia, w Skórcu mieszkańcy całego powiatu świętować będą dożynki. Co w programie? W samo południe w skórzeckim kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła zostanie odprawiona Msza św. w intencji rolników i wszystkich mieszkańców z całego powiatu.
33/2016 (1102) 2016-08-16
W piątek 26 sierpnia, o 17.00, w auli Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Asłanowicza 2 w Siedlcach odbędzie się spotkanie promujące tomik wierszy pt. Klucz moich marzeń autorstwa Justyny Pauliny Kołodziejczuk.

Wydane wiersze autorka opatruje komentarzem: pisane sercem. Tematyka jej utworów oscyluje wokół miłości, przyjaźni, cierpienia… Okazuje się też, iż nieobce poetce są pytania o współczesne zagrożenia. Dziwiąc się światu i współtworzącym go ludziom, J.P. Kołodziejczuk szuka niejako klucza do interpretacji cudzych i własnych uczuć oraz zjawisk.
33/2016 (1102) 2016-08-16
W odkryciu siły modlitwy pomagają najprostsze słowa kierowane ku Bogu z dziecięcą ufnością. Jezu, Ty się tym zajmij - te słowa uczą wiary, ale też przemieniają serce każdego, kto powtarzać je będzie po wielokroć.

Przekazał nam je sługa Boży o. Dolindo Ruotolo (1882-1970), włoski ksiądz, tercjarz franciszkański, zapisując słowa objawione mu przez Pana Jezusa. Niezwykły jest życiorys tego skromnego kapłana, cieszącego się szacunkiem św. o Pio. Urodził się w Neapolu i był piątym z 11 dzieci w rodzinie.
33/2016 (1102) 2016-08-16
Czy potężne, ceglano-betonowe świątynie, kompleksy duszpasterskie staną się nowymi arkami, gdy świat zaleje potop? Czy nie utoną razem z nim? Dlaczego pustoszeją kościoły? Jak ma wyglądać nowa ewangelizacja?

Wszystkie nasze wysiłki i reformy będą skierowane ku próżni, jeśli nie odkryjemy na nowo sakramentu pokuty jako źródła życia, odnowy i wszelkiej reformy - mówił przed laty kard. Joachim Meisner. Trudno odmówić mu racji.
33/2016 (1102) 2016-08-16
Mimo aktywnej działalności antyunijnej M. Dobriańskiego, nakładania kar na proboszczów łacińskich z Janowa Podl., Sokołowa, Parczewa, Komarówki za udzielanie sakramentów, pomoc unitom nie ustała. Okazało się, że w samej stolicy guberni siedleckiej były prowadzone nielegalne przedsięwzięcia.

8 lipca 1886 r. gubernator siedlecki Subotkin pismem nr 307 powiadomił gen. gub. Hurkę, że w zamkniętej taniej kuchni w Siedlcach tamtejszy wikariusz ks. Tadeusz Leszczyński prowadził ukrytą robotę w celu przyciągania byłych unitów do kościoła katolickiego. Tymczasem w cytadeli warszawskiej specjalny pełnomocnik gen. gub. warszawskiego starał się złamać charaktery przywódców unickich.
33/2016 (1102) 2016-08-16
Bogurodzica, Królowa, Matka - różne twarze Marii - taki tytuł nosi wystawa prezentowana w Muzeum Regionalnym w Łukowie. Można ją oglądać do końca października.

Pomysł zorganizowania wystawy, której głównym tematem byłaby Matka Boża zrodził się na początku 2016 r. - Zastanawialiśmy się nad tematem ekspozycji, która uświetniłaby Noc Muzeum organizowaną rokrocznie w Łukowie. Ponieważ maj jest miesiącem maryjnym, stąd propozycja, by główną bohaterką tego wydarzenia uczynić Maryję - mówi Mariusz Burdach kierujący Muzeum Regionalnym.
33/2016 (1102) 2016-08-16
Przy okazji uczczenia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego pojawiły się wspomnienia wielkiego dzieła, którego był promotorem. Świadomie używam tego słowa, ponieważ twórca Niepokalanowa ciągle powtarzał, iż wszystko jest dziełem Maryi - on tylko całkowicie poddał się Jej prowadzeniu.

Przy okazji uczczenia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego pojawiły się wspomnienia wielkiego dzieła, którego był promotorem. Świadomie używam tego słowa, ponieważ twórca Niepokalanowa ciągle powtarzał, iż wszystko jest dziełem Maryi - on tylko całkowicie poddał się Jej prowadzeniu.
33/2016 (1102) 2016-08-16
Wspomniałem tę kartuską zasadę, gdy przypomniałem sobie o 115 rocznicy postawienia krzyża na szczycie Giewontu. Każdy, kto choć raz był w polskich Tatrach, doskonale zna ten element zakopiańskiego krajobrazu.

Do tego stopnia, że gdy w reklamie Polski skierowanej do zagranicznych turystów jakiś artysta usunął go (przez przypadek czy z poprawności politycznej), wówczas nawet niechętni chrześcijaństwu publicyści ujęli się za znakiem Ukrzyżowanego w polskich górach. 15- metrowej wysokości znak zbawienia wrósł w naszą rodzimą ziemię do tego stopnia, że stał się jej symbolem w naszej mentalności. Do tego stopnia, że gdy w reklamie Polski skierowanej do zagranicznych turystów jakiś artysta usunął go (przez przypadek czy z poprawności politycznej), wówczas nawet niechętni chrześcijaństwu publicyści ujęli się za znakiem Ukrzyżowanego w polskich górach. 15- metrowej wysokości znak zbawienia wrósł w naszą rodzimą ziemię do tego stopnia, że stał się jej symbolem w naszej mentalności.
33/2016 (1102) 2016-08-16
Jak iść przez życie drogą Maksymiliana Kolbego? Odpowiedzi na to pytanie każdego roku poszukują mieszkańcy Bazanowa, wpatrując się w postać swego patrona. Tym razem o fenomenie świętości męczennika z Auschwitz mówił zgromadzonym ks. Jacek Sereda.

Dzień narodzin dla nieba Maksymiliana Marii Kolbego jest dla parafii w Bazanowie ważnym wydarzeniem. Na tę okoliczność wspólnota od wielu lat obchodzi uroczystości odpustowe. W tym roku po raz pierwszy wierni mogli zgromadzić się przy relikwiach męczennika.