Opinie
40/2022 (1417) 2022-10-05
W duszpasterstwie przedsiębiorców akcent postawiony jest na człowieka - mówi ks. kan. Mariusz Zaniewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Siedleckiej, odpowiedzialny za formację przedsiębiorców w naszej diecezji.

Jak kształtować przyszłość firmy w czasie kryzysu, przetrwać ten trudny okres, a nawet wyjść z niego z nadzieją na lepsze czasy - na te pytania od jakiegoś czasu odpowiedzi szukają osoby zrzeszone w Duszpasterstwie Przedsiębiorców Diecezji Siedleckiej „Engedi”. Halina Tudek, doradca biznesowy i coach chrześcijański, przekonuje, że istnieje zależność między kryzysem a rozwojem przedsiębiorstwa. - W sytuacjach kryzysowych są dwie możliwości: albo firma będzie cięła koszty, co w konsekwencji doprowadzi do jej skurczenia się i zamknięcia, albo postawi na rozwój, z czym wiąże się inwestowanie w wiedzę i kompetencje ludzi oraz stałe dostosowanie do realiów rynkowych - mówi.
40/2022 (1417) 2022-10-05
Budowa instalacji dopełni obieg zamknięty, bo odpady, które nie pójdą do recyklingu, trafią jako wsad do kotła do tworzenia energii - przekonywał do budowy spalarni prezydent miasta. Radni zarzucali Andrzejowi Sitnikowi brak informacji i konsultacji, a także wyliczali skutki uboczne planowanego przedsięwzięcia.

Punkt dotyczący informacji na temat budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wprowadzono do porządku obrad wrześniowej sesji rady miasta na wniosek radnych. Prezydent A. Sitnik po raz kolejny zapewnił, że planowana inwestycja będzie nowoczesna i bezpieczna dla zdrowia mieszkańców, a przede wszystkim umożliwi częściowe uniezależnienie się miasta od niepewnych dostaw węgla i gazu. Poinformował, że realizacja przedsięwzięcia jest obecnie na etapie czekania na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie. - Od tego czasu będziemy mieć rok na rozpoczęcie budowy - powiedział A. Sitnik. Koszt budowy spalarni to ok. 159 mln zł, z czego 129 mln zł to koszty kwalifikowane.
40/2022 (1417) 2022-10-05
Uroczyste obchody gminnego Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostówcu odbyły się 2 października przy siedzibie jednostki. Punktem kulminacyjnym było oficjalne przekazanie trzech samochodów ratowniczych dla jednostek OSP z terenu gminy. Jeden z nich podarowała PGE Dystrybucja S.A.

- Strażacy ochotnicy czuwają bezinteresownie, opiekują się i szkolą za darmo, bronią przed żywiołem. Jedyną nagrodą jest dla nich możliwość nałożenia munduru, aby wystąpić w nim wśród społeczeństwa i zaproszonych gości, odbierając słowa podziękowania - mówił Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski i jednocześnie komendant gminny OSP. Na uroczystość przybyli przedstawiciele dziewięciu działających tu jednostek OSP: z Brzostówca, Bedlna, Płudów, Ustrzeszy, Branicy Radzyńskiej Kolonii, Paszk Małych i Paszk Dużych oraz Żabikowa, które gromadzą ponad 400 strażaków ochotników.
40/2022 (1417) 2022-10-05
O potrzebie nawadniania organizmu także zimą, zaletach zup warzywnych i kwasu buraczanego - w rozmowie z dietetyk Beatą Mońką.

Przy wyborze wody ważna jest jej jakość. Po jaką sięgać? Najlepiej po „czystą”. Co to oznacza? Najlepsza byłaby woda źródlana, ale o taką trudno w dzisiejszych czasach. Najkorzystniej, jakby nie zawierała chloru. A to, jaką wodę pijemy, zależy już od indywidualnych upodobań. Zwykle ludzie nie lubią pić wody i nauczenie ich systematycznego nawadniania organizmu jest trudnym zadaniem. Na ogół kierujemy się bowiem zasadą: „Najeść się, a nie napić” albo sięgamy po colę, która ze względu na dużą zawartość cukru zwiększa zapotrzebowanie na wodę. Cola nie nawadnia, wręcz przeciwnie - pijąc ją, odwadniamy się. Podobnie jest z kawą, która działa moczopędnie, a osoby pijące ją w nadmiarze nie są dobrze nawodnione.
40/2022 (1417) 2022-10-05
Tradycję i nowoczesność połączyły ze sobą tak, że zachwyciły doświadczonych i uznanych degustatorów. Gospodynie z gminy Ryki nie miały sobie równych w rywalizacji kulinarnej podczas festiwalu „Polska od kuchni”.

W sobotę 1 października na stadion narodowy w Warszawie przybyły koła gospodyń ze wszystkich regionów kraju. Było ich aż 150. Każde z kół odniosło wcześniej sukces w eliminacjach wojewódzkich. W tym gronie znalazło się również Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, które zaledwie dwa tygodnie wcześniej triumfowało w Chełmie. Czasu do przygotowań na finał panie nie miały dużo, ale zapał i umiejętności pozwoliły zaprezentować się w stolicy niezwykle okazale. Tegorocznym motywem przewodnim festiwalu było wesele - potrawy musiały wpisywać się w ten temat. Kobiety z Zalesia wybrały do przygotowania żeberka w trzech rodzajach sosów.
40/2022 (1417) 2022-10-05
Każdy z was jest wezwany, by z odwagą szedł drogą wyznaczoną przez Ewangelię. I aby tą drogą prowadził też swoją rodzinę. By czuł się odpowiedzialny za tych, których Bóg mu dał - powiedział bp Kazimierz Gurda w homilii podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn, która odbyła się 2 października.

Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło: „Ojciec - strażnik rodziny”. Pielgrzymów przybyłych już po raz 12 do sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich przywitał ks. dr Jacek Sereda, diecezjalny duszpasterz rodzin. - Tu, na ziemi uświęconej męczeńską krwią unitów, gromadzimy się, aby pomodlić się za nasze małżeństwa i rodziny oraz zaczerpnąć sił do odważnego wyznawania naszej wiary - mówił. Ks. J. Sereda odwołał się do słów św. Jana Pawła II, który, mówiąc o roli mężczyzny w kontekście rodziny, wskazał na cztery zadania. - Pierwsze to budować wspólnotę osób, czyli budować więzi. Drugie zadanie to ochraniać życie swoje i rodziny, a szczególnie życie poczęte, trzecie - uczestniczyć w życiu i posłannictwu Kościoła, czwarte - wprowadzać dzieci w świat życia społecznego - wymieniał duszpasterz rodzin.
40/2022 (1417) 2022-10-05
Rozmowa z ks. dr. Mariuszem Świdrem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II

Czym dla Księdza jest seminarium?

Przede wszystkim domem, w którym mieszka rodzina, wspólnota. Dom jest wszakże naturalnym miejscem wzrostu, dojrzewania, nauki, ale też budowania rzutujących na całe życie relacji. To bezpieczne miejsce, do którego zazwyczaj wracamy z sentymentem. Wreszcie dom to nie tylko struktura budowlana, ale przede wszystkim ludzie. To również przestrzeń, gdzie człowiek słyszący głos powołania odkrywa, jak na nie odpowiedzieć Bogu. Dlatego chciałbym, by seminarium było domem, w którym - zgodnie z łacińskim tłumaczeniem słowa semen, czyli ziarno - ziarno powołania może dojrzewać, by ostatecznie wydać owoc nie tylko dla powołanego, ale też dla wspólnoty Kościoła.
40/2022 (1417) 2022-10-05
1 października w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu odbył się zjazd zelatorów i członków Kół Żywego Różańca z Rejonu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Spotkanie miało charakter formacyjny.

Zgromadzonych powitał proboszcz horodyskiej parafii ks. Andrzej Głasek oraz moderator rejonowy ks. kan. dr Paweł Wiatrak. Potem głos zabrała diecezjalna zelatorka Agnieszka Chudzik. W swoim przesłaniu mówiła m.in. o konieczności modlitwy w intencjach papieskich i diecezjalnych oraz o pomocy misjom. Kolejnym punktem była konferencja wygłoszona przez diecezjalnego duszpasterza chorych i prezesa siedleckiego hospicjum dla dzieci ks. Pawła Siedlanowskiego. Kapłan tłumaczył, na czym polega siła Różańca. Podkreślał, że nie jest on łatwą modlitwą. - Modlitwa różańcowa z racji swojej specyfiki mocno pisuje się w biblijny model relacji człowieka z Bogiem. Wskazuje na rozumność wiary.
40/2022 (1417) 2022-10-05
W dniach 28-30 października przy sanktuarium maryjnym organizowane są rekolekcje dla kobiet, które chcą zmierzyć się ze swymi zranieniami doznanymi w dzieciństwie od jednego z rodziców. Poprowadzą je o. Jerzy Grzanka SSCC i siostry loretanki.
40/2022 (1417) 2022-10-05
Gmina Wisznice upamiętniła 80 rocznicę likwidacji miejscowego getta. W ramach przedsięwzięcia przygotowano tablicę, wystawę, film dokumentalny oraz stronę internetową.

Uroczystości rocznicowe odbyły się 27 września. Pierwszym punktem było odsłonięcie tablicy poświęconej wisznickim Żydom. Umieszczono ją nieprzypadkowo na tylnej ścianie budynku urzędu gminy. - To właśnie w tym miejscu znajdowała się boczna brama do getta. Napis na tablicy rozpoczyna się od cytatu: „Niech ich dusze mają udział w życiu wiecznym”. Te słowa widniały na jednej z macew odnalezionych przed laty przez śp. Aleksandra Szołuchę, dyrektora naszego liceum. Dalej czytamy: „Pamięci Żydów wisznickich oraz innych ofiar Holocaustu, zamordowanych przez Niemców w czasach zagłady, w Treblince i innych obozach, w 80 rocznicę Akcji Reinhardt. Samorząd i mieszkańcy Gminy Wisznice” - mówił podczas uroczystości wójt Piotr Dragan.