Rozmaitości
43/2018 (1215) 2018-10-24
Polska gospodarka się rozwija, a finanse państwa mają się dobrze - takie wnioski przewijały się podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który odbył się w dniach 18-19 października w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo”. Na zaproszenie Europejskiego Centrum Biznesu oraz samorządu miasta Siedlce w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym wzięli udział przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki oraz biznesu. Dyskusje i prelekcje koncentrowały się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością oraz determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. „W przeddzień setnej rocznicy odzyskania niepodległości dyskusja na temat filarów polskiej gospodarki przyszłości nabiera szczególnego znaczenia” - napisał do uczestników szczytu premier Mateusz Morawiecki, który objął wydarzenie honorowym patronatem. „To kluczowe zagadnienia dla naszego rozwoju, dla dobra przyszłości polskich rodzin. Wydarzenie stwarza wielkie możliwości. To unikalna szansa na dialog wielu grup i środowisk, okazja do refleksji nad doświadczeniem przebytych przemian, ale także kondycją naszego kraju” - napisał premier.
43/2018 (1215) 2018-10-24
Rozmowa z Elżbietą Myrchą-Jachimczuk z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, autorką „Modlitewnika ze świętymi”

Na pewno warto poszukać świętego przyjaciela w niebie, może takiego, którego jeszcze nie znamy albo z różnych powodów ignorowaliśmy czy też nie potrafiliśmy właściwie docenić, umiejscowić w naszym życiu jako kogoś dla nas naprawdę ważnego. Dlatego każdy powinien szukać swojego patrona, który będzie wiódł go przez życie i pomagał w codzienności. Często też potrzeba więcej takich świętych, bo jesteśmy w różnych sytuacjach, okolicznościach. Święci nie tylko pomagają nam w konkretnych okolicznościach, ale także ułatwiają odkrywanie tego, co w nas drzemie, bo przecież święci to też miłośnicy kultury, ludzie sportu i różnych dziedzin życia, o których byśmy nawet nie pomyśleli. Takie spotkanie ze świętymi może nam pomóc w konkretnych zachowaniach życiowych, korzystaniu z możliwości, pokładów dobra, jakie mamy w sobie, aby na co dzień być lepszym. Świętość jest siłą, która pokonuje wszystkie fale zła i życiowe przeszkody. Przez takie świadectwo życia pociągamy też innych do Boga. Kiedy nasze modlitwy są złączone ze wstawiennictwem świętych, wtedy my też stajemy się silniejsi i wszystko, co w nas jest, rozwija się, czyli dobro też staje się jeszcze mocniejsze.
43/2018 (1215) 2018-10-24
Rozmowa z s. Anną Czajkowską ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Dusze w czyśćcu ponoszą konsekwencje swoich grzechów, które chociaż zostały wyznane w konfesjonale i odpuszczone, nie pozostają bez echa. Cierpiący w czyśćcu sami dla siebie nie mogą nic zrobić. Ale my możemy być ich „ustami” i się za nich modlić, „uszami” - słuchać słowa Bożego, „oczami” - adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, „rękami” - spełniając dobre uczynki. Jeśli zmarły odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawił w bliskich gniew, urazy, pretensje, miał jakieś niezałatwione sprawy i tym, co możemy mu ofiarować natychmiast, jest przebaczenie. Rozdrapywanie ran, przypominanie krzywd, mówienie źle o zmarłym - trzyma go w czyśćcu jakby związanego. Kościół naucza, że każda modlitwa, dobry uczynek, proces, jałmużna oraz ofiarowanie odpustu niosą ulgę. Jednak najskuteczniejszą formą pomocy jest Msza św., ponieważ stanowi Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi samego Syna Bożego. Nic cenniejszego nie można podarować zmarłemu - Eucharystia jest szczytową formą okazywania miłości duszom czyśćcowym.
43/2018 (1215) 2018-10-24
Za nami jubileuszowa, XX edycja Festiwalu Nauki i Sztuki. Festiwal niezmiennie od lat rozbudza emocje tych, którzy chcą żyć ciekawie, będąc blisko świata nauki. Ma swoich stałych bywalców, ale przyciąga też rzesze nowych - młodych fascynatów nauki.

Motywem przewodnim tegorocznego FNiS był czas - co pięknie unaocznił festiwalowy plakat, zwracając uwagę na 100-lecie niepodległości Polski. Nauka pozwala oswajać czas - sygnalizowali organizatorzy, zapraszając na imprezę. Jak zawsze oferta naukowa dosłownie pękała w szwach. Wiele propozycji czekało na tych, którzy szczycą się umysłem ścisłym, m.in. zainteresowanych chemią - od wykładów poświęconych historii tej dziedziny, przez zastosowanie jej osiągnięć, po zabawy i eksperymenty. Wielbiciele nowych technologii mogli natomiast dowiedzieć się sporo nt. zastosowania układów wbudowanych, robotów i drukowania w trójwymiarze. Były też zajęcia matematyczne - o obliczach tej dziedziny nauki, jakich raczej nie poznamy na lekcji w ogólniaku, jak i ekonomiczne.
43/2018 (1215) 2018-10-24
„Święty Stanisław Kostka - blisko nas” - pod takim hasłem odbywa się peregrynacja relikwii patrona młodzieży i dzieci.

Św. Stanisław Kostka to postać niezwykła. - Był gotów przejść 1,5 tys. km, aby osiągnąć cel. Był gotów zostawić rodzinę, aby spełnić zadanie powierzone mu przez Boga. „Był gotów” - to jest podsumowanie jego życia - zaznacza ks. Wojciech Sobieszek, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Jednocześnie stawia ważne pytania: - Czy dzisiejsi młodzi są gotowi nie tylko do wielkich dzieł, ale do prozaicznych, zdawałoby się, czynów, jak wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka w związku małżeńskim? Jak wzięcie odpowiedzialności za swoje życie? Jak wymaganie od siebie, aby poszerzać królestwo Boga? Dlatego dla młodych, którzy chcą być wielcy, święci, którzy widzą, że św. Stanisław na poważnie traktował życie, może on być wzorem do naśladowania - wylicza ks. Sobieszek.
43/2018 (1215) 2018-10-24
Pacjenci wschodnich regionów Polski będą mieli ułatwiony dostęp do kompleksowej opieki onkologicznej. W czwartek 18 października dokonano uroczystego otwarcia Siedleckiego Centrum Onkologii.

Inwestycja powstała w rekordowo krótkim czasie i przy wyłożeniu sporych środków. Jej koszt to ponad 112 mln zł, z czego 41,5 mln zł na wyposażenie placówki udało się pozyskać ze środków unijnych. Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii będą diagnostyka oraz nowoczesne leczenie nowotworów kojarzące chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną i terapie izotopowe. Jej uzupełnieniem będzie profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, działania prozdrowotne o charakterze oświatowym i organizacja opieki onkologicznej w całym regionie. Aby zapewnić w placówce najwyższą jakość leczenia, podpisano oficjalne porozumienie z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Umowa o współpracy przewiduje wieloletnie wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy, szkolenia personelu medycznego i udział w badaniach naukowych.
43/2018 (1215) 2018-10-24
W większości miast i gmin regionu 4 listopada odbędzie się druga tura wyborów. Najczęściej decydowała o tym zbyt duża liczba kandydatów, co spowodowało rozkładanie się głosów. W niektórych miejscach wyborcy zaufali obecnej władzy, w innych dali mandat na wprowadzenie zmian.

Głosy siedlczan rozłożyły się na czworo kandydatów na prezydenta i żadnemu z nich nie udało się zdobyć wymaganej większości. Najlepszy wynik uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Tchórzewski, którego poparło 42% mieszkańców. W drugiej turze zmierzy się z Andrzejem Sitnikiem (Bezpartyjne Siedlce). Przy jego nazwisku krzyżyk postawiło 33% wyborców. Na kolejnych miejscach uplasowali się Magdalena Daniel (Lepsze Siedlce) z wynikiem 21% i Marek Ciuhak (Kukiz’15), który zdobył 5% głosów. W wyborach do rady miasta zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia uzyskała 12 mandatów. Swoich przedstawicieli będą miały również Bezpartyjne Siedlce (sześciu radnych) oraz Lepsze Siedlce (pięciu).
43/2018 (1215) 2018-10-24
Podczas prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w różnych miejscach Polski odnajdywane są kolejne ofiary reżimów komunistycznego czy niemieckiego.

4 października ogłoszono kolejne 21 nazwisk zidentyfikowanych ofiar, wśród których jest Zdzisław Broński ps. Zdzich, Uskok, sierż. rez. WP, ppor. Armii Krajowej, por. Delegatury Sił Zbrojnych, kpt. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawaler orderu Virtuti Militari. Bolesną historię Zdzisława Brońskiego opowiedział jego syn Adam. Prawda o niezłomnym wynurza się również z kart pamiętnika „Uskoka”, w którym 1 maja 1949 r. zanotował: „Polska tonie w czerwonej powodzi.... Istnieje przysłowie, że «tonący brzytwy się chwyta», jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków! Toniemy - a nadzieja, której się chwytamy - pozostaje niestety tylko przysłowiową brzytwą”. Ten jeden z największych dowódców podziemia antykomunistycznego urodził się 24 grudnia 1912 r. w Radzicu Starym w powiecie lubartowskim. W 1934 r. powołano go do odbycia służby wojskowej w 23 pułku piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie ukończył szkołę podoficerską.
43/2018 (1215) 2018-10-24
Któż z nas nie spotkał się z sytuacją, gdy podczas uroczystego obiadu goście co chwilę zerkają ukradkiem na ekrany swoich smartfonów? Mniej pruderyjni kładą telefon obok talerza. Dla wielu z nas smartfon dawno przestał być li tylko narzędziem komunikacji. Przymus ciągłego bycia online zamienia nas powoli w telefoniczne zombie.

Wiele lat temu w socjologii pojawiło się pojęcie „globalnej wioski” (global village). Autor sformułowania Marshall McLuhan chciał w ten sposobów zaakcentować szansę, jaką kryje internet. W podzielonym świecie sieć miała nieść ze sobą bliskość, poprawić komunikację, wpłynąć na poprawę relacji. Niewątpliwie tak się stało. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się jednak problemy, których istnienia (i skali) jeszcze ćwierć wieku temu nikt nie byłby w stanie przewidzieć. Technologia zdominowała człowieka. Globalizacja zaczęła jednoczyć i zarazem dzielić. Ludzie, podporządkowani stechnicyzowanemu światu, zaczęli gubić indywidualność, zdolność wyrażania siebie i nawiązywania relacji. Łatwiej dziś przychodzi napisać email, sms, niż spotkać się z drugim człowiekiem. Tzw. komunikacja zapośredniczona ukradła szansę na spojrzenie w ludzkie oczy, uśmiech (zastępowany kombinacjami znaków, czyli emotikonami).
43/2018 (1215) 2018-10-24
W ramach Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami, których organizatorem jest Robert Mazurek, Miejska Biblioteka Publiczna gościła w swoich progach Annę Kamińską, autorkę książki pt. „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci”.

To biografia znanej polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz, która zapisała się w historii himalaizmu jako pierwsza kobieta, która stanęła na szczycie Mount Everestu. 15 października 1976 r. okazał się wyjątkowym dniem dla dwojga Polaków: W. Rutkiewicz, która zdobyła najważniejszy dla siebie szczyt, oraz dla kard. Karola Wojtyły, który 40 lat temu, został wybrany na papieża. Tych dwoje niezwykłych ludzi spotkało się podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wanda, która określała siebie jako ateistkę, podeszła do Papieża Polaka i uklękła, a on podniósł ją, mówiąc: „Pani Wando, ludzie gór, witają się, stojąc. Dobry Bóg sprawił, że nam obojgu tego samego dnia udało się wejść tak wysoko”. Wanda podarowała wtedy Ojcu Świętemu zniesiony ze szczytu oprawiony kamień wraz z dedykacją.