Region
8/2020 (1282) 2020-02-20
Wójt gm. Miastków Kościelny zerwał umowę z firmą, która wykonywała rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków za 4 mln zł. Wykonawca nie wywiązywał się z warunków zawartych w dokumencie, a pod koniec ubiegłego roku zszedł z placu budowy. Gmina zapowiada skierowanie sprawy do sądu. Będzie domagała się zapłaty 10% należnych kar umownych.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że wójt odrzucił najtańszą ofertę wspomnianej firmy Building Engineering ze Szczecina, argumentując, że nie ma ona odpowiednich możliwości i referencji do realizacji dużej inwestycji. Przedsiębiorstwo odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej, która uwzględniła wniosek, nie pozostawiając samorządowi żadnego wyboru. Trzy lata temu gmina Miastków Kościelny ogłosiła przetarg na wykonanie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Najtańszą ofertę przedstawiła szczecińska firma. Jednak została ona odrzucona. - Uważałem, że przedsiębiorstwo to nie ma odpowiednich możliwości i referencji do zrealizowania tego zadania - mówi wójt gminy Jerzy Jaroń. Firma postanowiła odwołać się do KIO. Po rozprawie nakazano samorządowi Miastkowa powtórne rozpatrzenie oferty, pozwolono też uzupełnić firmie dokumenty. Gmina nie miała wyboru. Musiała przyjąć propozycję Building Engineering.
8/2020 (1282) 2020-02-19
Jak wyglądało niepodległościowe podziemie w powiecie łukowskim? To temat jednego z wystąpień w ramach organizowanej w niedzielę 1 marca konferencji popularno-naukowej pt. „Żołnierze Wyklęci. Etos i prawda”.
8/2020 (1282) 2020-02-19
​W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaplanowano od 21 do 28 lutego. W tym czasie każdy może uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach i komendach policji.